Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12546
 
Titel : Geen voorrangspositie voor woningzoekenden Castricum.
Auteur :
Datering : 24 juni 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Door middel van afspraken met de woningencorporaties denkt de gemeente Castricum
de eigen woningzoekenden alsnog enige voorrang te geven op de lokale woningmarkt. Met die
verwachting van wethouder J. Postma stemde de gemeenteraad gisteravond in met de regionale
huisvestingsverordening. Deze maakt van de IJmond per 1 juli een woningmarkt met voor
iedere inwoner van de IJmond dezelfde rechten. CDA en D66 waren tegen.

Geen van de fracties bleek een warm voorstander van de regionale huisvestingsverordening.
Steen des aanstoots was dat de gemeente alleen aan de eigen urgente woningzoekenden enige
voorrang mag toekennen op de lokale woningmarkt. De gemeente Castricum wilde, evenals
Uitgeest en Heemskerk, ook de mogelijkheid de eigen niet-urgente ingeschrevenen een
streepje voor te geven. Beverwijk en Velsen willen hier echter niet aan. Een streep door
de rekening.

Een oppositie van CDA en D66 bestreed het voor Castricum teleurstellende
onderhandelingsresultaat. ,,Castricum verdient een speciale regeling omdat hier relatief
zeer weinig sociale huurwoningen zijn'', aldus CDA'er P. de Wolf. Hij constateerde dat de
provincie geen bezwaar heeft tegen de uitzonderingsregel maar dat die geblokkeerd wordt
door een minderheid van Beverwijk en Velsen. De Wolf veroordeelde het college dat zich min
of meer bij het onderhandelingsresultaat zou hebben neergelegd.

Waarborgen

Ook Castricum Aktief vond bij monde van mevrouw A. Deen dat de verordening onvoldoende
waarborgen heeft voor de Castricumse woningzoekenden in hun eigen gemeente. CA stemde
niettemin in met de verordening omdat er voor 1 juli geen tijd meer is om iets te
veranderen. Deen drong er op aan de verordening binnen afzienbare tijd zo aan te passen
dat Castricummers in hun eigen gemeente voorrang krijgen, zoals ook in het
collegeprogramma is beloofd.
Wethouder Postma kon zo'n aanpassing niet toezeggen. Wel meende hij dat er bij de
uitwerking van de verordening, via een convenant met de woningcorporaties, ook voor de
niet-urgente Castricummers op termijn wel iets te regelen is. Volgens Postma was de
IJmond genegen om voor de kleine gemeenten Castricum en Uitgeest een uitzondering te maken.
Toen Heemskerk echter ook zo'n aparte regeling wilde, schrokken Velsen en Beverwijk
terug.
Het niet ondertekenen van de verordening was volgens Postma geen keuze. Dat zou natuurlijk
betekenen dat iedereen zich in Castricum zou kunnen inschrijven. ,,Dan gaat de deur open.
De verordening probeert dat juist tegen te gaan.'' Postma wees er daarbij op dat als
straks Albert's Hoeve volgebouwd is, Castricum sterk afhankelijk wordt van de andere
gemeenten in de IJmond die nog wel woningbouwlocaties hebben. ,,Het is een illusie dat wij
onze hele lijst woningzoekenden zelf aan een woning kunnen helpen.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-12
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 september 2022