Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12536
 
Titel : Bakkerspleintje contra Van Amsterdam

Bewoners in de clinch met hun administrateur
Auteur :
Datering : 15 maart 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Een merkwaardig juridisch steekspel heeft zich gisteren ontrold in de kamer van
de Alkmaarse rechtbankpresident mr. T.W. Attema. De vereniging van eigenaren van het
appartementencomplex aan het Bakkerspleintje eiste in een kort geding van haar vorige
administrateur, makelaar Van Amsterdam, de overdracht van de volledige administratie.
Van Amsterdam beweerde ten stelligste daags tevoren de laatste stukken aan de eisende
partij te hebben aangeboden.

Dat had de vereniging van eigenaren er niet toe bewogen om het kort geding af te gelasten
of uit te stellen. ,,Wij willen volkomen zekerheid dat we nu alle stukken in handen hebben
en tevens ons recht op eventuele ontbrekende administratie vastleggen voor de toekomst'',
aldus raadsman mr. Pleiter. Beide partijen vroegen de president om de tegenpartij te
veroordelen tot het betalen van de proceskosten. De uitspraak volgt op vrijdag 21 maart.
Het conflict tussen de vereniging van bewoners en makelaar van Amsterdam sleept zich al
jaren voort. In juni 1981 werden de twintig premie-A appartementen aan het Bakkerspleintje
opgeleverd. Makelaar van Amsterdam, die het project had ontwikkeld en de woningen had
verkocht, werd administrateur van het complex. Volgens voorzitter F. Vos van de
bewonersvereniging, zelf accountant, kwam het al gauw tot wrijvingen tussen de bewoners en
hun administrateur: ,,Ieder jaar weer werden de jaarrekeningen door onze financiele
commissie ondeugdelijk bevonden.''

Kleinigheden

Volgens makelaar Van Amsterdam was het allemaal een storm in een glas water: ,,De kern van
het probleem zit ergens anders in. De bouwer van het complex is J. Res. Die is zelf een
Doe Het Zelfwinkel begonnen in de 550 vierkante meter ruimte onder het complex. Op grond
van die ruimte kreeg hij een derde van de stemmen in de bewonersvergadering. Omdat hij
voortdurend werd geconfronteerd met kleinigheden die aan de bouw zouden mankeren liet hij
zich daar al gauw door mij vertegenwoordigen. Ze gingen me toen zien als een verlengstuk
van Res. Dat is de oorzaak geweest van alle elende.''
Medio 1984 liep het conflict hoog op toen de vereniging de administrateur het recht
betwistte om de verzekeringspremies en zijn salaris naar zichzelf over te maken. Deze
besloot daarop buiten medeweten van het verenigingsbestuur de administratie uit te
besteden aan een administratiekantoor. Bij dat kantoor bracht hij ook de administratie
onder van de diverse andere Castricumse gebouwen waarover hij het beheer voert. In
december 1985 besloot het bestuur van de bewonersvereniging unaniem om Van Amsterdam per
1 januari 1986 als administrateur te ontslaan.

Rouwig

Deze was daar nauwelijks rouwig om. Mr. Pleiter vertelde de rechtbank gistermorgen: ,,Hij
werd vervolgens door de vereniging gesommeerd om de administratie over te dragen. Op
13 februari kwam hij bij mij op kantoor een plastic tas afgeven. Mijn client Vos stelde
later vast dat de inhoud verre van compleet was. Wij hebben daarna uitdrukkelijk gevraagd
om de ontbrekende stukken, zoals bij voorbeeld de loonadministratie en de
debiteurenadministratie. Pas gisteren kregen we te horen dat alles nu beschikbaar zou
zijn.''
Raadsman mr. Boddaert repliceerde namens Van Amsterdam: ,,Mijn client heeft op 13 februari
alle papieren overgedragen waarvan hij dacht dat die voor de vereniging van belang waren.
Een aantal stukken heeft hij onder zich gehouden omdat hij die nodig had voor het
afwikkelen van de jaarrekening 1985. Hij had die papierwinkel wel eerder willen afdragen
maar op voorwaarde dat hem decharge over 1985 zou worden verleend. Op die eis is hij
inmiddels teruggekomen. Alle stukken zijn nu beschikbaar en liggen hier ter tafel. Dit
geding lijkt ons dan ook volkomen overbodig. De eisende partij moet maar opdraaien voor de
proceskosten.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De bewoners van dit appartementencomplex aan het Bakkerspleintje vechten voor de rechter
een conflict uit met hun voormalige administrateur Van Amsterdam.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Bakkerspleintje
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 september 2022