Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12535
 
Titel : D'66 spoort college aan tot initiatieven

Vergunningenstelsel voor kamerverhuurder bepleit
Auteur :
Datering : 14 februari 1985
Beschrijving : CASTRICUM - Enkele jaren na de actie 'Kamerverhuur-bereduur' is de gemeenteraadsfractie van
D'66 met een nota gekomen, waarin het gemeentebestuur wordt aangespoord initiatieven
te ontplooien om een einde te maken aan de 'schrijnende misstanden' rond
kamerverhuurbedrijven in Castricum.

In de nota wordt het gemeentebestuur verweten nog geen enkele stap hiertegen te hebben
ondernomen en daarom pleit D'66 voor de invoering van een vergunningenstelsel, waarin
normen met betrekking tot woonomstandigheden, prijzen en voorzieningen worden gesteld.

De nota, voortvloeisel uit het D'66-gemeenteraadsprogramma tot 1986 en ook overgenomen in
het collegeprogramma, behelst de totstandkoming van een verordening op
kamerverhuurbedrijven.
Het doel is om door middel van onderzoek naar de huidige situatie in de gemeente Castricum
aan te tonen dat er momenteel veel misstanden voorkomen, waarvan de kamerhuurder vaak de
dupe is en dat een verordening op kamerverhuurbedrijven dringend noodzakelijk is.

Voor alle duidelijkheid wil D'66 benadrukken dat het specifiek gaat om
kamerverhuurbedrijven, waaronder wordt verstaan een verhuurder die bedrijfsmatig een of
meerdere panden verhuurt, waarin zich tenminste drie eenheden bevinden die geschikt zijn
voor zelfstandige bewoning. Het gaat geenszins om particulieren die een of twee kamers verhuren.
Om de huidige situatie in beeld te brengen, hebben de onderzoekers een aantal interviews
gehouden met bewoners van kamers van acht verhuurbedrijven. Het gaat om kamers aan de
C. Franckstraat, Mient, Overtoom, Torenstraat, Bakkummerstraat (drie) en Dorpsstraat.
Op basis van deze gesprekken kan geconcludeerd worden dat de meeste huurders ontevreden
zijn met hun woonruimte omdat a) de huurprijs te hoog is; b) de kamers te klein zijn;
c) de kamers te weinig privacy bieden omdat ze erg gehorig zijn;
d) veiligheidsvoorzieningen vaak ontbreken en e) voorzieningen als douche, toilet en
keuken vaak in minimale staat verkeren.

Verder bleek uit de interviews dat de verhuurders in de huurcontracten zich vaak rechten
toeeigenen, waar hij volgens het Burgerlijk Wetboek geen aanspraak op kan maken, met name
waar het gaat om de opzegtermijn. Als gevolg van deze onbevredigende situatie blijven de
bewoners steeds zoeken naar betere en goedkopere woonruimte en is het verloop daarom vrij
hoog.

Verordening

Op basis van de nota komt D'66 tot een aantal aanbevelingen. Het gemeentebestuur moet op
korte termijn initiatief ondernemen om te komen tot een verbetering van de huidige
situatie.
Het kan dit volgens D'66 verwezenlijken door een verordening op kamerverhuurbedrijven uit
te vaardigen, waarin onder meer de volgende elementen zijn opgenomen: 1. voorschriften
omtrent een minimum voorzieningenpakket, dat de verhuurder de huurder moet bieden;
2. richtlijnen betreffende een redelijke huurprijs, waarop de nota dieper ingaat;
3. regels betreffende de veiligheid (o.a. brandpreventie).
Om naleving van deze voorschriften door de gemeentelijke autoriteiten mogelijk te maken,
zal een vergunningenstelsel moeten worden ingevoerd. Een vergunning zal slechts dan worden
verleend indien een kamerverhuurbedrijf voldoet aan de voorwaarden uit de verordening.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Dit pand aan de Bakkummerstraat wordt door elf personen bewoond. Zij moeten
kookgelegenheid en sanitair samen delen, de huurprijs per kamertje (gestoffeerd) is f 400
inclusief, er is onvoldoende ventilatie en geen nooduitgang. Volgens de D'66-onderzoekers
een van de meest schrijnende gevallen.

(Foto Henk Honing)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisvesting
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-8-1
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 september 2022