Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12510
 
Titel : Geen vergunning stal Henny Huisman
Auteur :
Datering : 25 maart 1993
Beschrijving : BAKKUM - De stoeterij H.H. Surprise Stables aan de Heereweg in Bakkum opereert zonder
bouwvergunning. Het bedrijf, eigendom van televisiepresentator Henny Huisman, overtreedt
daarmee de regels die gelden voor het buitengebied van Castricum. De gemeente Castricum,
die de vergunningaanvraag in behandeling heeft, ziet geen aanleiding stappen te ondernemen
tegen de stoeterij.

De gemeente wil de zaak niet al te hoog opnemen, omdat de afhandeling van de
bouwvergunning voor de stoeterij door misverstanden en overmacht vertraagd is. Zo is het
wachten op een advies van het Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) dat nog bezig is met de
afronding van de ruilverkaveling ter plaatse. Het advies van de BBL is mede-bepalend voor
de activiteiten die in het agrarische buitengebied van Castricum plaats mogen hebben. De
stallen worden gedoogd tot de besluitvorming.
Buiten kijf staat dat Huisman een serie stallen heeft gebouwd zonder te beschikken over de
benodigde vergunning. De gemeente bevestigt dat het bedrijf, dat in het najaar van 1992
officieel is gestart, niet de juiste procedures heeft gevolgd. Het is namelijk niet
toegestaan om zonder vergunning te bouwen. De betiteling 'illegaal' acht men te zwaar, te
meer daar het grootste deel van de opstallen al langer bestaat.
Het gebeurt volgens de gemeente vaker dat bedrijven worden gedoogd in afwachting van de
vergunning. De stoeterij is geen uitzondering. De gemeente wenst zich terughoudend op te
stellen en het bedrijf niet aan de schandpaal te nagelen. In het uiterste geval dat de
gevraagde bouwvergunning wordt geweigerd, is het mogelijk dat Huisman de voorbarig
gebouwde stallen moet verwijderen. Hierop wil men evenwel niet vooruitlopen.

Bestemmingsplan

De kwestie is aangekaart door raadslid J. van Hemert van Castricum Aktief. Van Hemert zegt
dat hij niet bij voorbaat bezwaar heeft tegen de stoeterij. Het raadslid is van mening dat
het bestemmingsplan Buitengebied is vastgesteld om ongewenste ontwikkelingen tegen te
gaan. De stal ligt in het verlengde van de agrarische bestemming ter plaatse en dus zeker
niet ondenkbaar. Maar het moet wel volgens de regels verlopen, mede om rechtsongelijkheid
te voorkomen, aldus Van Hemert.
Woordvoerder B. Kalk van de Surprise Stables laat weten dat de kwestie vorig jaar is
begonnen met een misverstand. Mede met het oog op het ontbreken van een bouwvergunning
heeft Huisman het bestaande stallencomplex uitgebreid met acht demontabele paardeboxen.
Hij verkeerde in de veronderstelling dat een vergunning voor de demontabele stallen niet
nodig was. Toen het tegendeel bleek is in september 1992 alsnog een vergunning
aangevraagd.

Boxen

De fokkerij en handelsstal telt vijentwintig paardeboxen, waarvan zeventien zijn
ondergebracht in de oude, opgeknapte koeienstal. Deze stal beschikt wel over een
vergunning. Het probleem splitst zich toe op de acht bijgebouwde boxen. Volgens
stable-manager Kalk voldoet de stoeterij aan alle milieu-eisen. ,,Mocht de gemeente anders
van mening zijn, dan wordt de bedrijfsvoering zonder meer aangepast. Wij willen zonder
meer voldoen aan de voorschriften. Daar is geen twijfel over.''
De gemeente wacht het advies af van de BBL over de inpassing van de Surprise Stables in
het buitengebied. Verder wordt de onderzocht of de bedrijfsopzet van de stoeterij in orde
is en of een milieuvergunning kan worden afgegeven in het kader van de onlangs in werking
getreden Wet Milieubeheer. De stoeterij moet voldoen aan de zogenoemde ecologische richtlijn
wat betreft de uitstoot van ammoniak (meststoffen). De vergunningsprocedures duren
aanzienlijk langer voor het van kracht worden van de Wet Milieubeheer.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Bakkum
Straat/wijk : Heereweg
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Henny Huisman
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-7-5
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 september 2022