Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12499
 
Titel : Wethouder Postelmans:
'Huisartsen-commissie een zware bevalling'
Auteur :
Datering : 07 april 1987
Beschrijving : CASTRICUM - Als laatste van de vijf IJmondgemeenten beschikt nu ook Castricum over een
huisartsenvestigingscommissie. Gistermiddag werden in het raadhuis de leden van deze
commissie geinstalleerd door de wethouder van volksgezondheid,
mevr. M.J. Postelmans-Blanckmeyer. Onmiddellijk hierna begon het nieuwe orgaan aan zijn
eerste vergadering.
Dat het zo lang geduurd heeft voor de Castricumse commissie benoemd kon worden, vindt zijn
oorzaak in het feit, dat de huisartsen ter plaatse geen overeenstemming konden bereiken
over hun vertegenwoordiging. Twee groepen eisten beide een of meer zetels op. Uiteindelijk
hakte het college de knoop door met een salomonsoordeel: twee artsen uit de ene en een uit
de andere groep.

Tijdens een korte bijeenkomst werden de leden gisteren officieel benoemd. Namens de
huisartsen hebben zitting de heren Buitenhuis, Knobbe en Leemhuis. Voor het kruiswerk, het
algemeen maatschappelijk werk en de gezinszorg wordt respectievelijk zitting genomen door
mevrouw v.d. Kieft, de heer Van Herpen en de heer Jansen. Namens de
ziektekostenverzekeraars neemt de heer Snijders een zetel in; de zelfstandige
beroepsbeoefenaars worden vertegenwoordigd door de heer Schefferlie en de
patientenbelangen tenslotte worden behartigd door drs. J. ter Heide.
In een korte toespraak memoreerde mevrouw Postelmans de ontstaansgeschiedenis van de
huisartsenvestigingscommissie. Iedere gemeente in Nederland dient een dergelijke commissie
te hebben ingevolge de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg van 1985. De gemeenten zijn
tamelijk zelfstandig in de invulling van het takenpakket van dit orgaan. Het Castricumse
gemeentebestuur heeft gekozen voor een vrij lichte werkwijze, waarbij de commissie
hoofdzakelijk waakt en adviseert over de vestiging en spreiding van huisartsen in
Castricum. ,,Het is, om in doktertermen te blijven, een zware bevalling geweest, maar we
zijn er toch uitgekomen'', aldus mevrouw Postelmans.
Na een jaar zal, in overleg met andere IJmondgemeentes, bekeken worden of de huidige opzet
van de commissies bevalt. En ondertussen wordt in Den Haag alweer gesproken over het
drastisch wijzigen van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg, hetgeen de
huisartsenvestigingscommissies mogelijkerwijs weer overbodig zal maken.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De commissie werd gisteren geinstalleerd.

(Foto: Henk Honing)
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Huisartsen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-6-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 10 september 2022