Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12425
 
Titel : De Stiefel wint strijd tegen gemeente over de discobus
Auteur :
Datering : 30 juli 1999
Beschrijving : CASTRICUM - Marian en Hans Toepoel van tapperij De Stiefel hoeven niet mee te betalen aan
de financiering van de discobus en de gemeente Castricum kan hen ook geen sluitingstijd
van elf uur opleggen. Dat heeft de Raad van State gisteren bepaald. Marian Toepoel is blij
met de uitspraak. ,,Het gebeurt toch niet vaak dat je het zomaar van de gemeente wint.''

Toch is er ook nog wel ontevredenheid. De vervroegde sluitingstijd heeft het bedrijf naar
schatting minimaal 40.000 gulden gekost, een bedrag dat Toepoel door middel van een
schadevergoeding ook van de gemeente had willen hebben. Deze eis is echter door de Raad
van State afgewezen. De Stiefel overweegt dan ook om in kort geding opnieuw
schadevergoeding te eisen.

Sluiten

Sinds oktober vorig jaar moet De Stiefel elke zaterdag om elf uur haar deuren sluiten. Een
ontheffing van de gemeente Castricum om langer open te blijven, werd ingetrokken toen het
cafe niet langer mee wilde werken aan het vervoersplan in Castricum. Dit plan houdt in dat
de gezamenlijke horecaondernemers in het centrum op eigen kosten een discobus laten rijden
om de uitgaande jeugd zonder overlast thuis te brengen. Volgens bedrijfsleidster
Marian Toepoel kunnen haar klanten niet in verband worden gebracht met de overlast door
jongeren.
Het cafe wordt voornamelijk bezocht door dertigplussers, die veelal op loopafstand van
De Stiefel wonen. De klanten die van verder weg komen, beschikken volgens haar bijna
zonder uitzondering over eigen vervoer. Dat het geen herrieschoppers zijn, zou al blijken
uit het feit dat het cafe is vrijgesteld van de verplichting een portier aan te stellen.
Voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is dit een belangrijk punt. Het
staat de gemeente weliswaar vrij voorwaarden te verbinden aan het verlenen van
vrijstelling van de sluitingstijden, maar er dient wel een zorgvuldige afweging te worden
gemaakt. Dat is in het geval van De Stiefel onvoldoende gebeurt.

Overlast

,,Georganiseerd vervoer vanuit Castricum kan een bijdrage leveren aan een terugdringing
van de door horecabezoekers veroorzaakte overlast. Het aan de ontheffingen verbinden van
de voorwaarde dat wordt voorzien in vervoer van horecabezoekers die van buiten Castricum
komen, moet dan ook in beginsel aanvaardbaar worden geacht'', zo constateert de Raad van
State. ,,Dit laat echter onverlet dat kan komen vast te staan dat de bezoekers van
bepaalde horecaondernemingen niet in verband kunnen worden gebracht met de overlast dan
wel geen gebruik zullen maken van het georganiseerde vervoer maar van ander vervoer.''
Omdat De Stiefel herhaaldelijk heeft aangegeven dat de herrieschoppers zich niet onder
haar klanten bevinden, en evenmin aangewezen zijn op een alternatief vervoerssysteem om
thuis te komen, had de gemeente moeten onderzoeken of dat daadwerkelijk het geval was.
,,Onder de gegeven omstandigheden lag het op de weg van de burgemeester om nader onderzoek
te doen naar de aard van het cafe van appellante en de bezoekers daarvan, alvoren aan de
nieuwe ontheffing voorwaarden te verbinden'', zo staat in de uitspraak.
Nu de gemeente dat onderzoek niet heeft gedaan, is er sprake van en besluit dat niet
zorgvuldig genoeg is afgewogen. En dus verklaart de Raad van State het hoger beroep van de
Toepoels gegrond. De gemeente mag de ontheffing niet zomaar weigeren op grond van het niet
meedoen aan de vervoersregeling.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Mooijstraat, burgemeester
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-174
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 augustus 2022