Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12422
 
Titel : Castricum ziet happy hours als de oorzaak van onrust
Auteur :
Datering : 05 juni 1999
Beschrijving : CASTRICUM - Het gemeentebestuur van Castricum gaat de mogelijkheden onderzoeken om de
happy hours aan te pakken. Die worden namelijk gezien als bron van de overlast waar het
dorp door geteisterd zou worden. Het Castricumse Horeca Verbond (CHV) is fel tegen. De
ondernemers menen dat daardoor onschuldige uitbaters worden gestraft voor de fouten van
anderen.

Het CHV uitte de kritiek onlangs tijdens het reguliere overleg met de gemeente. Die
laatste lijkt niet onder de indruk en peinst er niet over om van het voornemen af te zien.
De gemeente gaat onderzoeken in welke horecagelegenheden er sprake is van happy hours. 'Op
basis van die inventarisatie wordt bezien in hoeverre de betreffende ondernemingen nog in
aanmerking kunnen komen voor een kwartaalontheffing sluitingsuur', staat er in een brief
aan het CHV. 'Dit wordt beoordeeld bij de aanvragen voor een ontheffing voor het derde
kwartaal van 1999'. Daarnaast wil Castricum ook onderzoeken of deze maatregel vastgelegd
kan worden in de herziene Algemene Politie Verordening.

Regels

Het CHV is ook tegen happy hours. Maar om economische redenen, omdat dan drank tegen
kortingsprijs wordt geschonken. ,,Niettemin vinden wij dat de overheid geen enkele branche
een prijsmaatregel mag opleggen'', verklaart woordvoerder M. Sneijder. ,,Als een bedrijf
zich niet aan de regels houdt, staan de gemeente voldoende middelen ter beschikking om de
uitbater aan te pakken.''

De gemeente ziet een duidelijk verband tussen de happy hours en de ongeregeldheden die
zich onlangs in het dorp, op de stations en in de treinen zouden hebben voorgedaan. Wat de
Nederlandse Spoorwegen twee weken geleden deed besluiten om op zaterdag jongeren uit
Alkmaar en Heiloo vanaf 22.39 uur niet meer toe te laten in de treinen.
Het CHV twijfelt aan dit verband. ,,Maar in geval van ongeregeldheden moeten niet alle
ondernemers aangepakt worden. Als een slager bedorven vlees verkoopt, moeten dan alle
slagers worden gestraft? Vandalen zijn overtreders van de wet en dienen te worden
aangepakt. Dat heeft de NS nooit gedaan, hoewel ze over een eigen politiemacht beschikt.
Mochten er mensen worden opgepakt en mocht blijken dat de daders steeds uit dezelfde
horeca-inrichting komen, dan is een goed gesprek met de ondernemer op zijn plaats.''
Het CHV twijfelt daarnaast of er wel sprake is van een enorme overlast. ,,Als onze
stewards meerijden met de treinen gebeurt er niets. Er zijn zelfs gevallen bekend waarin
de spoorwegpolitie bekende dat er geen ongeregeldheden hadden plaatsgevonden, terwijl de
dag erna de trein toch ineens 'gesloopt' was.'' De gemeente ziet zich gesteund door het
rapport van de GGD, waarin werd geconstateerd dat het alcoholgebruik onder de Castricumse
jongeren hoger ligt dan elders in de regio. Het CHV stelt: 'Uit het onderzoek blijkt dat
meisjes uit de vierde klassen van het VWO meer alcohol gebruiken. Bovendien komen de
jongeren die overlast in treinen veroorzaken van buiten Castricum'.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het horecaverbond wil voorkomen dat de gemeente onschuldigen gaat straffen voor de fouten
van anderen.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-171
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 augustus 2022