Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12421
 
Titel : Horeca overleg moeizame zaak
Auteur :
Datering :
Beschrijving : 03/06/1999 18:15 31-251-658765 FAXBERICHT PAG. 01
31 251 658765

Horeca overleg moeizame zaak

Gistermiddag vond bij de gemeente Castricum weer het reguliere horeca overleg tussen de
gemeente, politie en het Castricums Horeca Verbond plaats. Door drukke werkzaamheden en
ziekte bij de gemeente ontbrak de agenda, maar de vergadering zou zich spitsen op
uiteraard de problemen met de NS, de Happy Hours, de 5dagen regeling en de
portiers-verplichting. Burgemeester Waal vertelde dat de gemeente met de NS van mening is
dat de ongeregeldheden op het station en in de trein een rechtstreeks gevolg zijn van de
happy hours in Castricum. Jongeren vertrekken vanuit Alkmaar al met de nodige drank op,
nuttigen in de trein en gedurende de happy hours in Castricum nog meer, keren aangeschoten
terug met de NS en vernielen dan de trein. Verder, zo gaf burgemeester Waal aan, is men
uiterst bezorgd over het alcohol gebruik bij Castricumse jongeren dat beduidend hoger ligt
dan elders in de regio. De gemeenteraad heeft daarom in principe besloten om
horeca-instellingen die nog een happy hour hanteren niet langer een ontheffing te
verlenen.
Het CHV was bij monde van haar voorzitter Jan Beentjes en secretaris M. Sneijder fel
tegen. Het CHV standpunt is namelijk simpel en eenduidig. Overtreders van de wet dienen te
worden opgepakt en veroordeeld. Dat is bij de NS nog nooit, maar dan ook nog nooit gebeurd
en dat terwijl ze over een eigen politiemacht beschikken. Het is toch te gek voor woorden
(aldus Sneijder) dat wanneer een Castricumse slager bedorven vlees zou verkopen, alle
slager in Castricum daarvoor gestraft worden? Ook gaf het CHV aan, daarin bevestigd door
de aanwezige politie, dat de vernielingen in treinen uiterst selectief schijnen te
gebeuren. Wanneer anonieme CHV leden vanaf Amsterdam meereizen gebeurt er niets, wanneer
stewards van het CHV meereizen gebeurt er niets en er zijn zelfs gevallen bekend waarin in
de spoorweg politie constateerde dat er niets was gebeurd terwijl de dag daarna de trein
toch ineens "gesloopt" was. Het CHV is van mening dat de NS achter de daders aan moet, ze
moet aanhouden en laten veroordelen. Mocht blijken dat dezelfde daders steeds uit dezelfde
horeca inrichting in hetzelfde dorp komen dan is een goed gesprek met de ondernemer op
zijn plaats. Verder merkte het CHV op dat het GGD onderzoek weinig met de NS zaak te maken
heeft. Het gaat in het geval van de NS om jongeren buiten Castricum. Tenslotte meent het
CHV dat de onderzoeker van de GGD nimmer heeft gesproken over excessief alcohol gebruik
bij Castricumse jongeren. Hij heeft slechts geconstateerd dat het er op lijkt dat meisjes
uit 4 VWO iets meer alcoholgebruiken dan gemiddeld in de regio. Zijn conclusie is niet
alleen met veel mitsen en maren omgeven, maar wijst zeer zeker niet naar de horeca,
En, hoewel het CHV om economische redenen (drank weggeven met korting) tegen het
fenomeen Happy Hours is, is het CHV van mening dat het de overheid verboden is om een
branche prijsmaatregelen op te leggen. Mocht het zo zijn dat bij individuele bedrijven de
Openbare Orde wordt verstoord - om voor voor reden dan ook, dus desnoods door een happy
hour - dat de gemeente dan voldoende middelen ter beschikking staan om dit bedrijf aan te
pakken. Een afgedwongen prijsmaatregel past absoluut niet in dit kader.
Gedurende 5 perioden per jaar mag de Castricumse horeca ondernemer een zg
"nachtvergunning" aanvragen. De gemeente ervaart het feit dat verschillende horeca
ondernemers op verschillende tijdstippen zo'n vergunning aanvragen als verwarrend voor de
politie-ambtenaren die moeten toezien op het sluitingstijden beleid.
De gemeente is van mening, zo vertelde de hr. Waal, dat het collectief afgeven van
nachtvergunning een oplossing voor dit probleem is.
Het CHV lichtte toe dat de nachtvergunning juist gebruikt wordt om spontaan en snel te
kunnen inhaken op de actualiteit. Wanneer sportclub CSV kampioen wordt, dan wil het
voetbal cafe dit vieren, wordt Barney darts kampioen dan wil het darts cafe dat vieren en
wanneer b.v. het kabinet zou vallen dan wil het anti kabinet cafe dit vieren. Kortom de 5
dagen regeling, aldus het CHV, is een prima instituut om feestelijk te kunnen inhaken op
de

-2-

03/06/1999 18:15 31-251-658765 FAXBERICHT PAG. 02
31 251 658765

actualiteit. Met een stroomlijning in de sfeer van alle horeca inrichtingen op dezelfde
dag de ontheffing omdat dat zo handig is, kan het CHV niet leven.
Een tussenoplossing zou kunnen zijn de 5dagen regeling een ander karakter te geven en
bijvoorbeeld jaarlijks in overleg met de horeca deze 5x3dagen collectief vast te stellen
en dan per horeca inrichting de mogelijk te bieden tot een aantal ekstra eenmalige
nachtvergunningen ten behoeve van een eenrichtings gebonden activiteit.
Dit neemt de gemeente mee.
Ook over de portiersverplichtingen kon men het niet eens worden. Indien, zo moesten het
CHV en de aanwezige politie uitleggen, de portiersverplichting als onderdeel van de
vergunning wordt opgenomen, wordt niet alleen de nieuwe wet op de weerkorpsen verkeerd
toegepast, maar zal dit leiden tot een starheid waardoor het unieke veiligheidsconcept van
Castricum in gevaar komt. Als voorbeeld haalde het CHV de politie mutaties van de
afgelopen maanden aan die aangaven dat er in Castricum geen voorvallen plaatsvinden die te
wijten kunnen zijn aan de horeca.
CHV voorzitter Beentjes gaf aan deze vorm van vergaderen moeizaam en wellicht zinloos te
vinden. Als wij,zo zei hij, hier bij elkaar zijn om elkaar vliegen af te vangen zijn we
verkeerd bezig. De horeca is Castricum's grootste bedrijfstak en wanneer de samenvoeging
met de CAL gemeenten doorgaat wordt toerisme de kurk waarop deze gemeente moet drijven.
Het grootste probleem in Castricum, aldus Beentjes, zijn de rigide sluitingstijden die er
altijd toe zullen leiden dat onvrede en onrust ontstaat. Hij adviseerde eens te kijken
naar vergelijkbare gemeenten in Noord Holland die hieraan iets gedaan hebben en daarover
zeer tevreden zijn. Gemeente en horeca kunnen perfect samenwerken op basis van individuele
convenanten die de overheid de mogelijkheid geven om snel en hard op te treden bij
overtredingen. Het CHV heeft al jaren aangegeven een voorstander te zijn van zo'n aanpak,
maar vindt bij de gemeente slechts tegengas in de vorm van regeltjes en maatregeltjes die
steeds vaker kant noch wal raken. Het CHV wil verder met de gemeente, er bestaan grootse
plannen waar wij allen beter van worden en waardoor de nieuwe CAL gemeente een positief
profiel kan krijgen. Daarin past niet gehakketak over kleinigheden.
Burgemeester Waal kon zich deels in dit vertrekpunt vinden en gezamenlijk werd besloten
dat de horeca de beschikking krijgt over de strategische CAL visie. Samen met Horeca
Nederland en de horeca bedrijven uit Castricum, Limmen en Akersloot zal dan een stuk input
ten behoeve van deze visie worden gegeven.
Verder merkte CHV voorzitter Beentjes op dat de gemeente absoluut niet moet schromen om
horeca ondernemers die de wet overtreden hard aan te pakken. De Castricumse Horeca is een
positieve en klantgerichte bedrijfstak die er alles aan doet om uitgaan veilig en gezellig
te houden. Hij refereerde daarbij aan de uiterst geslaagde koninginnedag viering.
Maar, zo stelde Beentjes, overtreders moeten snel en hard worden aangepakt. Niet alleen om
aan de bevolking te laten zien dat niet de horeca uit overtreders bestaat, maar wellicht
slechts een enkel bedrijf, maar ook om aan de totale horeca duidelijk signalen af te
geven.
Om, zo stelde burgemeester Waal, dit soort vergaderingen positiever en gestuctureerder
plaats te laten vinden stelde hij formeel een vooroverleg in. In een klein comite zullen
ambtenaren en CHV de agenda bepalen, de bijbehorende stukken bezien en beslissen of en hoe
deze zaken ter vergadering zullen komen.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Verslag
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-170
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 augustus 2022