Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12418
 
Titel : Bezwaarschrift in het kader van de "vijf-dagenregeling"
Auteur : T.G. Kaandorp
Datering : 25 mei 1999
Beschrijving : 4- 6-99; 15:09 ;Gemeente Castricum Dagblad K'land ;31251661234 # 7/ 12
+31251661234

KAANDORP BV

UITGEEST TELEFOON 0251 311 557

Gemeente Castricum
t.a.v. Burgemeester Waal
Postbus 1301
1900 BH CASTRICUM

Datum: 25 mei 1999
Betreft: Bezwaarschrift inzake uw afwijzing ontheffing in het kader van de
"vijf-dagenregeling"
Uw kenmerk: MBO 1470/1710

Geachte heer Waal,

Hierbij maak ik bezwaar tegen uw besluit van 12 mei 1999, inzake bovengenoemde regeling.

Op uw schrijven van 24 december 1998 is door ons niet gereageerd omdat de periode waarin
wij bezwaar konden maken, nogal ongelukkig viel. Door omstandigheden is dus verzuimd
bezwaar te maken.

Wij maken bezwaar tegen het feit dat alle klachten maar op Buona Sera worden afgeschoven.
Wij zijn niet het enige horeca bedrijf op de Dorpsstraat. Naast ons zijn ook horeca
gelegenheden. Het is ons inziens niet mogelijk en zeker niet eerlijk om overlast in de
omgeving op een horecagelegenheid af te schuiven. Mensen die op straat overlast
veroorzaken kunnen overal vandaan komen. Ze kunnen zich ook thuis hebben laten vollopen en
dan gaan herrie schoppen in het dorp. Dit kunt u horeca ondernemers niet aanrekenen.
Wildplassers kan de gemeente zelf aanpakken, ook dit kunt u niet zomaar alleen op
Buona Sera afschuiven.
Samenscholing van storende lawaaimakkende schooljeugd op vrijdagmiddag is ook wat
overdreven. Voor de schoolpleinen blijven jongeren ook hangen en maken lawaai. Moeders met
kinderwagens op de markt, die om de 2 stappen de straat blokkeren om te kletsen met hun
buurvrouw, zijn ook heel erg storend en dat zou wat ons betreft verboden moeten worden.

Wij zijn ons er van bewust dat horeca gelegenheden enige mate van overlast kunnen
veroorzaken en wij zullen er ook alles aan blijven doen wat in ons vermogen ligt, om dit
zoveel mogelijk te beperken. Onze overtuiging is dat indien er ontheffing van het
sluitingsuur verleend is de bezoekers meer gespreid weggaan en daardoor de overlast
beperkt blijft.

Wij willen u dan ook verzoeken de klachten die u ontvangt juist te beoordelen en indien het
duidelijk overlast van Buona Sera betreft, dit met ons te bespreken.

Wij hopen u hiermee ons standpunt duidelijk te hebben gemaakt en rekenen op uw
medewerking.

Met vriendelijke groet,

T.G. Kaandorp
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Uitgeest
Straat/wijk :
Medium : Brief
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-167
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 05 augustus 2022