Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12398
 
Titel : Castricums Horeca Verbond
Auteur : Charlotte
Datering : 17 december 1998
Beschrijving : 31 251661234
17 DEC '98 12:39 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 P.1

GEMEENTEBESTUUR
VAN
CASTRICUM

FAX

Aan: Jacky de Vries

Ter attentie van:

Telefaxnummer:

Afzender: GEMEENTE CASTRICUM

Faxnummer: 0251-661234

Datum:

Afdeling/naam:

Telefoonnummer:

------------------------------------------------------------------------------------------

Onderwerp:
Hierbij de gevraagde brieven.
SVP niet uitlenen omdat het
brieven zijn van derden. Graag pas
na overleg met dezen vanmiddag

Groetjes

Charlotte

Aantal bladzijden (inclusief voorblad):

-2-

17 DEC '98 12:30 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 P.2

Castricums Horeca Verbond Nieuwsbrief

nr 43, week 44, 7 november 1998

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Even, om uw geheugen op te frissen
het volgende:
o U weet dat alle portiers in het bezit
moeten zijn van een diploma. De
screening bij de politie is in volle
gang en we hopen in december met
de cursussen te kunnen beginnen.
o U weet ook dat het BEDRIJF waar
zo'n portier werkt een aparte
vergunning moet hebben. Een
vergunning om er een "weerkorps"
op na te mogen houden.

Om tijd, zorgen en vooral geld (het zijn
dure vergunningen!) te besparen
proberen we dat "weerkorps" via het
CHV te laten lopen. Maar......... dat
lukt absoluut niet voor 1 januari a.s.

Een van de betere tips op dit terrein
kwam van Gerrit van der Pijl die ons
wist te vertellen dat de vergunning
aanvragen die voor 31 december a.s.
worden gedaan nog onder de oude
regelgeving vallen en GRATIS zijn!

Namens alle "natte" horeca bedrijven
heb ik daarom een brief naar het
ministerie gestuurd met het verzoek om
voor zo'n vergunning in aanmerking te
komen. We zitten dan in ieder geval tot
december 99 op dit gebied goed.

Dus krijgt U bericht van justitie uit Den
Haag dan kunt U dat zorgeloos openen,
het gaat waarschijnlijk over "uw"
aanvraag voor een weerkorps.

BUSTICKETS

Ach en wee, uw secretaris heeft ergens
een huisje gehuurd en gaat een maandje
op vakantie. Heeft U in die tijd
buskaartjes nodig, dan belt U even met
Annemiek van Sands (652366).

FAKTUREN

Voor het 4e kwartaal worden deze
week bij U bezorgd.
Het gaat om fl 75,-- per bedrijf
dus...............................

17 NOVEMBER

De uitnodigingen zijn (via de politie)
naar U en Uw portiers onderweg.
Zowel de politie als burgemeester Waal
hebben veel tijd, energie en geld
gestoken in deze
voorlichtingsbijeenkomsten over de
nieuwe "portierswetten".
Dus het aller- allerminste wat wij
kunnen doen is zorgen DAT WE
AANWEZIG ZIJN!

Ik reken zonder meer op U en Uw
portiers!

TENSLOTTE

Ik wens U de komende weekenden veel
vreugde, geluk en vooral omzet toe.
En, ik zal van tijd tot tijd heeeeel even
aan U denken.

-3-

17 DEC '98 12:30 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 P.3

Castricums Horeca Verbond Nieuwsbrief

nr 40 week 39, 25 september 1998

ONTHEFFINGEN
Voor de vergeetachtigen onder U, die
aanvragen moeten weer voor het einde
van deze maand zijn ingediend.
Wanneer U deelneemt aan de
collectieve voorzieningen van het CHV
kunt U dat bij Uw aanvraag melden.

Schorsingen
Het Dagelijks Bestuur heeft helaas een
tweetal structureel wanbetalende leden
moeten schorsen. In de komende
Algemene vergadering gaan wij daar
verder op in. Uiteraard maken deze
leden daardoor geen gebruik meer van
onze gezamenlijke voorzieningen,
hetgeen wij in ons kwartaal overzicht
aan de gemeente hebben moeten
opnemen.

Gesprek burgemeester
Gisteren heeft Uw DB wederom het
reguliere overleg met de gemeente
gehad. In de komende
bestuursvergadering komen we daar
uitgebreid op terug.
Een paar dingen moeten echter
duidelijk zijn:
o het kontakt met de burgemeester is
uiterst vriendelijk en open
o laat niemand echter denken dat
daardoor de anarchie kan toeslaan!
o DUIDELIJK heeft de hr. Waal laten
blijken dat hij de bestaande regels en
sancties keihard en metaal zal
toepassen.
o Ook vindt er controle op milieu-eisen
en brandveiligheid plaats.

POLITIE
Bij datzelfde overleg was ook de hr
Jonker van de politie aanwezig.
Hij liet ons weten dat medio oktober de
hr. van Sambeek de vaste en voor ons
aanspreekbare "directeur" van het
bureau Castricum zal zijn.
Een "rondje voorstellen" zal
ongetwijfeld tot zijn prioriteiten
behoren.
Daarnaast en Uw bestuur beschouwt
dat als zeer zorgelijk blijken kleine
groepen vooral in het weekend tussen 2
en 3 uur nogal wat schade in het
centrum aan te richten.
Omdat wij allen van mening zijn dat het
om een beperkt aantal mensen gaat die
we gewoon moeten aanpakken het
volgende verzoek;
Ziet U of Uw portiers bij het uitgaan
groepsvorming en zien ze die groep een
woongebied ingaan, loop dan een
stukje mee. Aanwezigheid van een
"blauw jasje"doet wonderen.
Lost de groep niet snel op, bel dan de
politie en geef door van waar naar waar
die groep loopt. De politie zal dan voor
"begeleiding" zorgen.

LATEN WE HIER MET Z'N
ALLEN SNEL EN GOED TEGEN
OPTREDEN.
Het kan niet zo zijn dat een man of
wat de Castricumse Horeca een
slechte naam bezorgt.

17 november
Alle horeca bedrijven ontvangen een
uitnodiging om SAMEN MET HUN
PORTIERS een bijeenkomst op het
stadhuis bij te wonen. De burgemeester
zal aanwezig zijn en de avond zal
besteed worden aan het uitleggen van
de portiersverplichtingen onder de
nieuwe wet: BE THERE!

De leden VERGADERING
is op maandag 12 oktober om 19.00
uur in cafe de Slok.

Ja, ja we weten het een avond
vergadering. Daar dat wordt best wel
weer een stijd.

o Een goed weekend

-4-

17 DEC '98 12:31 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 P.4

Castricums Horeca Verbond

Gemeente Castricum
t.a.v. weled. Hr. C. Waal
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum

30 oktober 1998

betr: overleg 17 december a.s.

Geachte heer Waal,

Ten aanzien van deze bijeenkomst de volgende vragen/verzoeken.

Bij de CHV delegatie zal aanwezig zijn de hr. Pieter de Groot, consulent voor Horeca
Nederland Noord Holland. Hij zal e.e.a. vertellen over de mogelijkheden en
onmogelijkheden van horeca convenanten, aangeven in welke gemeenten in Noord
Holland zo'n systeem al functioneert en vertellen hoe de ervaringen daarmee zijn.
Wij stellen het op prijs indien dit onderdeel op de agenda kan worden gezet.

Verder denken wij dat het een goede zaak zou zijn indien onze vertrouwensman bij de
politie Kennemerland, de hr. G. van der Pijl, bij onze bijeenkomsten aanwezig zou zijn.
Formeel denken wij dat de uitnodiging daartoe via de gemeente (of zelfs politie
Castricum?) zou moeten plaatsvinden.

Tenslotte vernemen wij van Jack de Vries, journalist van het dagblad Kennemerland
dat er tegen zijn aanwezigheid bij het volgende horeca-overleg van Uw zijde geen
bezwaar zou bestaan, mits ook het CHV akkoord is.
Omdat wij hebben afgesproken in dit soort zaken slechts via een vertegenwoordiging
te praten kunnen wij U mede delen geen bezwaar te hebben tegen zijn aanwezigheid,
maar e.e.a. graag via Uw eigen PR afdeling geregeld zien.

Met vriendelijke groeten,

Jan Beentjes

voorzitter

Secretariaat Dorpsstraat 44c - 1901 EM Castricum
tel 0251 - 652367 fax 0251 - 658765
AVB-AMRO rek.nr. 49.96.45.111 - KvK Alkmaar 40637721 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Fax
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-148
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 31 juli 2022