Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12396
 
Titel : Treinvervoer NS nacht zaterdag/zondag
Auteur : W. van Haaften
Datering : 20 november 1998
Beschrijving : 17 DEC '98 12:32 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234 P.6

NS Reizigers

Netwerk Randstand Noord
Productie

v.d. Kaaystraat 60
1815 VM Alkmaar

De Weledelgestrenge Heer C.J.D. Waal
- Burgemeester van Castricum -
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum

Uw kenmerk MBO 4666
Ons kenmerk NSR Amr 1.3/725/98.0010
Onderwerp Treinverkeer NS nacht zaterdag/zondag

Telefoon 072 - 519 83 35
Telefax 072 - 519 83 29

Alkmaar, 20 november 1998

Geachte Heer Waal,

In reactie op uw brief wil ik u het volgende aangeven.

De suggestie van het CHV dat NS Reizigers afwijkt van de gemaakte, u en het CHV bekende,
afspraken wijs ik geheel van de hand. Er is in het geheel geen sprake van dat NS Reizigers
na de vastgestelde laatste reismogelijkheden -de stoptrein van 23:39 uur naar Heiloo en
Alkmaar i.c. de sneltrein van 23:43 uur naar Alkmaar- nog jongeren die in Castricum zijn
geweest vervoert.

Wel constateren onze medewerkers ter plaatse dat een groeiend aantal jongeren gebruikt
maakt van juist die twee laatste treinen. Dit verklaart ook de op zich juiste constatering
van het CHV dat er geen teruggang is in het absolute aantal bezoekers, maar dat er wel
minder jongeren met de bus naar Heiloo of Alkmaar reizen. Het Management van NS Reizigers
is doorgaans op die zaterdagavonden in Castricum aanwezig en bevestigt het bovenstaande.

De laatste weken ondervinden onze medewerkers wel toenemende druk van de jeugd om na 24:00
uur net de trein naar Heiloo en Alkmaar te reizen, hier wordt echter geen medewerking aan
verleend. Wel heeft NS de afgelopen weken ondersteuning in moeten roepen van de
Spoorwegpolitie om deze status quo te handhaven. Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling,
en hoop dat het CHV te Castricum haar organisatie zo kan sturen dat escalatie kan worden
voorkomen.

Ik verwacht u hiermee naar behoren te hebben geinformeerd. Mocht u na het kennisnemen van
de inhoud van deze brief nog vragen hebben, schroomt u dan niet met mij contact op te
nemen.

NS Reizigers maakt deel uit van NS Railbedrijven BV / Utrecht Handelsregister 124362

-2-

NS Reizigers

Ons kenmerk NSR Amr 1.3/98.0010
Blad 2 van 2
Uw kenmerk MBO 4666

Tenslotte moet mij even van het hart dat de toonzetting van de brief van het CHV mij tegen
de borst stuit. Als volwassen vertegenwoordigers vanuit verschillende
verantwoordelijkheidsgebieden zijn wij tot afspraken gekomen i.c. is tenminste consensus
bereikt. De verwijtende houding jegens NS Reizigers acht ik tenminste misplaatst en in
essentie onjuist.

Hoogachtend,

W. van Haaften,

Assistent Productiemanager NS Reizigers,
Alkmaar.

NS Reizigers maakt deel uit van NS Railobedrijven BV / Utrecht Handelsregister 124362

 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kenemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Alkmaar
Straat/wijk : v.d. Kaaystraat
Medium : Brief
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-146
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 juli 2022