Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12394
 
Titel : Gebroken klomp
Auteur : Jan Beentjes
Datering : 30 oktober 1998
Beschrijving : 17 DEC '98 12:33 GEMEENTE CASTRICUM 0251 661234

Castricums Horeca Verbond

Gemeente Castricum
t.a.v. weled. Hr. C. Waal
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum

30 oktober 1998

betr: gebroken klomp

Geachte heer Waal,

De oer-hollandse uitdrukking "Nou breekt me de klomp" (en nog wat sterkere ook)
gingen tijdens onze laatste leden-vergadering over tafel toen ons collectieve
bustransport ter sprake kwam.

De laatste weken constateren wij daar namelijk een enorme teruggang in reizigers,
terwijl dit niet tot uitdrukking komt in de bezoers-aantallen.
Kortom, onze gasten van "buiten" komen nog wel, maar gaan niet met onze bussen
naar huis.
Een snel onderzoek leert ons dat dat zijn oorzaak vindt in de NS, die i.t.t. hetgeen zij
belijden, weer normaal "horeca-passagiers" toelaten in hun treinen.

Daar hebben wij natuurlijk geen enkel bezwaar tegen. Sterker nog het strookt
volkomen met ons standpunt dat het aanbieden van Openbaar Vervoer absoluut niet
gerekend mag worden tot de kern-activiteiten van de Castricumse Horeca.

Deze informele NS houding werpt o.i. echter wel een vreemd licht op onze
vervoersplicht. Deze is immers in het leven geroepen omdat de NS weigerde
"horeca-passagiers" te vervoeren. Door "informeel" weer wel mee te snoepen van het
vervoersaanbod menen wij dat de NS zelve de bodem onder de vervoersplicht heeft
uitgeslagen.
Maandelijks geeft het CHV thans duizenden guldens uit om bussen te laten rijden die
blijkbaar geen andere funktie meer hebben dan als back-up te dienen voor het geval dat
de NS haar informele houding weer eens zal wijzigen in een formele.

Ons standpunt in deze (en hopelijk het Uwe ook) is simpel. Busvervoer is nodig als de
NS (en dan niet alleen met de mond belijdend) weigert passagiers te vervoeren.
Vervoert de NS wel passagiers (formeel of informeel) dan is busvervoer dus
overbodig. Een in de ontheffing opgenomen vervoersplicht om aan de luimen van een
commerciele vervoerder tegemoet te komen lijkt ons dan ook overbodig.

In het vertrouwen op korte termijn Uw standpunt c.q. mening in deze te mogen
vernemen,
Met vriendelijke groeten
Jan Beentjes
voorzitter

Secretariaat: Dorpsstraat 44c - 1901 EM Castricum
tel 0251 - 652367 fax 0251 - 658765
ABN-AMRO rek.nr. 49.96.45.111 - KvK Alkmaar 40637721
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Dorpsstraat
Medium : Brief
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-144
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 juli 2022