Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12393
 
Titel : 'Happy hours Castricum behoren tot verleden tijd'
Auteur :
Datering : 14 oktober 1998
Beschrijving : CASTRICUM - Het 'happy hour' in Castricum lijkt verleden tijd. Het borreluurtje met
consumpties voor minder geld in de lokale cafes is volgens veel omwonenden altijd een van de
oorzaken geweest van het vandalisme. Burgemeester en wethouders in Castricum melden nu
dat met het plaatselijke horecaverbond (CHV) is afgesproken dat de happy hours worden
afgeschaft. Maar het karakter van die afspraak blijft zeer vaag.
Het college maakt melding van de afspraak in zijn antwoord op de reacties van de fracties
op de begroting voor 1999. Sinds het aantreden van de nieuwe burgemeester C. Waal beleefde
het overleg met het CHV een nieuwe start. De ondernemers wensten niet meer te praten met
zijn voorganger J. Schouwenaar, die volgens hen niet voor rede vatbaar was.
Toch blijft er onduidelijkheid bestaan over de afschaffing van de happy hours. Want bij
navraag bij de gemeente stelt het college ineens dat het verbond zich over de
borreluurtjes wil beraden, terwijl in de schriftelijke antwoorden aan de fracties heel
stellig wordt beweerd dat het allemaal al verleden tijd is.
Het CHV verklaart dat de meerderheid van de leden tegen 'happy hour' is. ,,Maar het is
niet iets dat op te leggen is als verbod'', stelt woordvoerder M. Sneijder nadrukkelijk.
,,En volgens mij is er nog maar een zaak die happy hour heeft.'' Volgens de officiele
stellingname van het CHV is happy hour uit de tijd. ,,Het uitgaanspatroon is veranderd,
mensen gaan later uit. Nu zou je zoiets rond 23.00 uur moeten doen en dat is niet de
bedoeling'', zegt Sneijder.

Bijverschijnselen

Op 17 september zijn er opnieuw besprekingen tussen gemeente en de uitbaters. Het overleg
zou er mede op gericht zijn 'om via een sanctiebeleid te voorkomen dat de goeden onder de
kwaden lijden'. Met andere woorden: het bedrijf dat de regels overtreedt wordt bestraft,
dus niet ale bedrijven. ,,De 'goede' bedrijven hebben er belang bij dat de negatieve
bijverschijnselen van horeca-activiteiten worden teruggedrongen'', zo onderbouwen
burgemeester en wethouders deze sanctiemaatregel.
Ondanks alle euforie van beide kanten over het opnieuw opgestarte overleg, blijft bij
gemeente en omwonenden grote zorg bestaan om de overlast, volgens velen veroorzaakt door
jonge horecagangers. In de antwoorden aan de fracties meldt het college hierover te gaan
willen praten met de Jeugd Advies Raad, die echter nog steeds niet echt van de grond wil
komen.
De gemeente doet ook opnieuw een beroep op de uitbaters zelf. Zij zouden tijdens het
schenken alert moeten zijn op de leeftijd van de bezoekers en het aantal consumpties dat
al door hen genuttigd is. ,,Het is zelfs een essentieel onderdeel van het vakmanschap van
de horecaondernemers'', aldus het college.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Horeca
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 8-5-143
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 juli 2022