Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12136
 
Titel : College wil nieuw multifunctioneel welzijnsgebouw vlakbij Geesterhage
Auteur :
Datering : 11 maart 1998
Beschrijving : CASTRICUM - Het beoogde Castricumse multifunctionele welzijnsgebouw moet in de buurt komen
van ontmoetingscentrum Geesterhage, de bibliotheek en de Molenweidschool. Die buurt is
volgens het college van b en w de beste plek vanwege de centrale ligging. Dat gebouw zou dan
ook plaats moeten bieden aan een jongerencentrum.

Al jarenlang wordt gezocht naar een oplossing voor De Bakkerij. Het jongerencentrum moet
zijn huidige plek verlaten. In januari werd het rapport 'Preventief jeugdbeleid in de
gemeente Castricum' opgesteld. Daaruit bleek dat er behoefte is aan een groot
welzijnsgebouw, waarin naast andere instellingen ook het jongerencentrum onderkomen zou
kunnen vinden.
Het college gaat eind maart de gemeenteraad vragen 25.000 gulden beschikbaar te stellen. Dat
geld wordt gebruikt om de eisen op papier te zetten, waaraan een multifunctioneel
centrum moet voldoen. De commissie welzijn buigt zich hier vanavond over.

Popconcerten

Als het jongerencentrum een plaats krijgt in het te realiseren welzijnsgebouw willen
burgemeester en wethouders daarin echter geen zaal voor popconcerten, zoals in het rapport
werd voorgesteld. ,Dit zou een beperkte groep jongeren aantrekken'', luidt de opvatting van
het college. ,,Terwijl een jongerencentrum een zo breed mogelijk publiek moet
trekken.'' Het bestuur van De Bakkerij ziet graag een popoefenruimte in het centrum.
Betrokken instellingen en belanghebbenden hadden tot 15 februari de kans om van het
inspraakrecht gebruik te maken. Ook het college heeft zijn reacties op papier gesteld.
Een van de opmerkelijkste conclusies in het rapport ging over de jongerenwerkers, die
teveel tijd zouden besteden binnen de muren van De Bakkerij. Een banenpooler zou de
voornaamste beheerstaken moeten overnemen, zodat jongerenwerkers meer tijd krijgen om
activiteiten op te starten en zich te richten op jongeren die nog niet in het centrum komen.
Het college kan zich vinden in dit advies.

Het bestuur van De Bakkerij vraagt zich echter af of dit mogelijk is. ,,Het hangt niet
alleen af van de omstandigheden waarin ze moeten werken maar vooral van de banenpooler'',
meent het bestuur. ,,Dat moet iemand zijn die goed met jongeren om kan gaan.''
Het Bakkerij-bestuur vindt dat zowel jongeren als tieners zich thuis moeten kunnen voelen in
het multifunctionele gebouw. ,,Dat betekent dat het pand in ruimte gescheiden moeten
kunnen worden gebruikt'', reageert het bestuur. ,,Een grote zaal is belangrijk, die
anderen ook van nut kan zijn.''
Het college vindt net als de opstellers van het rapport dat er een Jongeren Informatie
Punt moet komen in Castricum, met meer dan een vestiging.
De vergadering van de commissie welzijn heeft vanavond plaats in het gemeentehuis en
begint om 19.30 uur.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Geesterhage
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 7-13-13
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 mei 2022