Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 12118
 
Titel : Castricum heeft moeite met combinatie van vis en patat
Auteur :
Datering : 22 augustus 1992
Beschrijving : CASTRICUM/DEN HAAG - Zal de Volendammer visverkoper Th. Guyt op het parkeerterrein van
winkelcentrum Geesterduin in Castricum ooit nog toekomen aan het frituren van patat? Dat is
de vraag die wel heel dringend naar voren is gekomen, nu de gemeente Castricum de uitbater
zijn standplaatsvergunning heeft afgenomen.

Gisteren diende in Den Haag het administratief kort geding dat Guyt had aangespannen nu de
gemeente Castricum geen uitbreiding van het assortiment met patat-frites toestaat. Hoewel
geprobeerd zal worden om volgende week behalve in het schorsingsverzoek ook uitspraak in
hoofdzaak te doen, was de verwarring tijdens de zitting van gisteren ongeveer compleet.
Na de renovatie van het winkelcentrum, waarin tevens een viswinkel is gekomen, is de
standplaats van Guyt verplaatst naar het parkeerterrein van Geesterduin. Door
personeelsproblemen en ziekte is de zaak vanaf vorig jaar september niet meer in gebruik.
Daarom besloot het college van burgemeester en wethouders begin maart van dit jaar de
standplaats van Guyt vervallen te verklaren. Voor de standplaats bestaat een wachtlijst van
andere gegadigden.
Voor de Afdeling rechtspraak is nu van belang of Guyt beroep heeft aangetekend tegen de
intrekking van zijn vergunning. Als dat niet het geval is, heeft een uitspraak over
assortimentsuitbreiding weinig zin meer.
Vanwege vakantie had Guyt gisteren niet alle stukken bij zich, maar volgens hem is er wel
degelijk bezwaar aangetekend en is er vorige maand zelfs een hoorzitting over geweest.

Bewijzen

De woordvoerder van de gemeente kon zich alleen een hoorzitting over de gevraagde
patatverkoop herinneren. Beide partijen beloofden de staatsraad nog gisteren de
schriftelijke bewijzen toe te zullen sturen.
Raad van State-rechter mr. Van Dijk ging er gisteren vooralsnog vanuit de zaak niet op de
procedurele kant zal stuklopen. Maar ook in dat geval zal de standplaatshouder het in de
beoordeling nog moeilijk krijgen. Daargelaten of er voor patatverkoop ooit een
hinderwetvergunning zal worden afgegeven, kan hij namelijk niet zonder meer aanspraak maken
op een uitbreiding van zijn assortiment. In de - nu kennelijk afgenomen -
standplaatsvergunning stond immers dat hij alleen produkten mag verkopen die tot de branche
behoren waarvoor vergunning is verleend.
Gecombineerde verkoop van vis en patat vindt in Castricum op het strandplateau na nergens
plaats. De gemeentewoordvoerder herhaalde gisteren dat Castricum absoluut geen
branchevervaging wil.
Staatsraad Van Dijk leek gisteren gevoelig voor dat uitgangspunt: ,,Concurrentie behoort tot
de bedrijfsrisico's. Als u geen brood meer ziet in vis, is dat uw zaak.'' Komende woensdag
is de uitspraak.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Volendammer Guyt krijgt van de gemeente Castricum geen toestemming om vanuit zijn viskraam
ook patat te verkopen.

Foto Studio Honing

Origineel van de zwart wit foto.

FOTO
HENK
HONING BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
tel: 02510 - 47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Geesterduinweg
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Geesterduin - Th. Guyt
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 7-12-1
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 april 2022