Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11990
 
Titel : College: geen bezwaar tegen milieurapport gasboring
Auteur :
Datering : 09 februari 1999
Beschrijving : CASTRICUM - Het college van b en w wil geen bezwaar maken tegen de milieu effect rapportage
(mer) over de voorgenomen proefboring voor de kust van Castricum. ,,Na bestudering van de
startnotitie, de mer en het bijwonen van de hoorzitting, zien wij geen aanleiding bezwaar
te maken'', melden burgemeester en wethouders aan de leden van de commissie ruimtelijke
ordening. Die bespreken de proefboring woensdagavond tijdens een vergadering in het
gemeentehuis.

Onder de bevolking van Castricum lijkt grote weerzin te bestaan tegen de plannen van de
firma Clyde Petroleum, die vermoedt dat er gas onder de zeebodem bij Castricum zit. Een
korte proefboring moet uitwijzen of dit zo is. Het ontginnen zou dan gebeuren vanaf een
boortoren verder van de kust.
De actiegroep 'Laat de kust met rust' gaat bezwaar maken tegen de plannen. De groep
gelooft niets van de beweringen van Clyde Petroleum dat de gevolgen voor het milieu niet
schadelijk zouden zijn. Tijdens een hoorzitting vorige week bleken ook veel burgers zich
zorgen te maken.
Het is wel mogelijk dat het college bezwaar maakt als het ministerie uiteindelijk een
vergunning verleent voor de proefboring. Burgemeester en wethouders willen dit ministerie
wel laten weten dat ze vooralsnog de voorkeur geven aan een proefboring in de maanden
september of oktober. Ook zou er alleen overdag afgefakkeld mogen worden.
De commissie ruimtelijke ordening in Castricum bespreekt verder het plan om een skatebaan
en jongeren opvang plek (JOP) neer te zetten aan de Bloemen. Het plan is opgesteld door de
Jongeren Advies Raad (JAR). De vergadering in het gemeentehuis begint om 19.30 uur.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gas
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 7-8-21
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 29 maart 2022