Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11687]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11687
 
Titel : Castricum noemt straat naar lokale verzetsvrouw
Auteur :
Datering : 13 maart 1995
Beschrijving : CASTRICUM - Het Castricumse college stelt voor om een straat te vernoemen naar de
Castricumse verzetsvrouw Sientje Veldt: Gesina Veldtstraat. Het voorstel wordt 14 maart
besproken in de vergadering van de commissie bestuurszaken.

Vorig jaar is bij de behandeling van de straatnaamgeving in de nieuwbouwwijk
Albert's Hoeve door de gemeenteraad gevraagd bij toekomstige straatnamen aandacht te
hebben voor de namen van bekende Castricumse vrouwen. In overleg met de leden van de
straatnaamcommissie is toen in verband met de komende viering van het 50-jarig
bevrijdingsjubileum het idee geopperd een straatnaam te benoemen naar Sientje Veldt. Deze
Castricumse vrouw heeft in de oorlogsjaren een belangrijke rol vervuld in het verzet. Zo
hielp zij onderduikers, voorzag ze in extra voedselvoorziening en werkte ze mee aan de
vervaardiging en verspreiding van een illegale krant.

Voorgesteld wordt om haar naam te verbinden aan het toekomstige bouwplan op de locatie van
het agrarisch bedrijf van Gebroeders Res aan de Pieter Kieftstraat. Dit bedrijf wordt
binnenkort in het kader van Stads- en dorpsvernieuwing verplaatst naar een locatie aan de
Provincialeweg.
Vooruitlopend op de realisering van dit bouwplan zou nabij deze locatie bij de
5 mei-viering een straatnaambord met haar naam worden onthuld. De bouwlocatie is overigens
gelegen in de nabijheid van straten die vernoemd zijn naar Huibert van Ginhoven,
Leo Toepoel en Jan Hoberg.
De heer N. Veldt, de enige zoon van Sientje Veldt, heeft met instemming op het voorstel
gereageerd. Hij heeft daarbij wel uitdrukkelijk de wens te kennen gegeven de straatnaam
als Gesina Veldtstraat vast te stellen.
De vergadering van de commissie begint 14 maart om 19.30 uur.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Veldtstraat, Gesina
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Herdenkingen / monumenten
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-15-11
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 november 2021