Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11686]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11686
 
Titel : Steeds meer jongeren bij dodenherdenking IJmond
Auteur :
Datering : 05 mei 1994
Beschrijving : IJMOND - De herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog is in de hele IJmond druk
bezocht. Opvallend is dat met het verstrijken van de jaren de belangstelling voor de
vierde mei groot blijft, omdat steeds meer jongeren de plechtigheid bezoeken.

In Beverwijk werden reeds 's morgens de eerste kransen gelegd door burgemeester
W. Velders-Vlasblom. In aanwezigheid van enkele tientallen belangstellenden, bracht zij om
half twaalf een krans bij de muurplaquette op het Stationsplein als eerbetoon aan de
slachtoffers van de razzia op 16 april 1944. Aansluitend hieraan begaf zij zich naar het
Westerhoutplein waar zij een krans legde bij het monument voor alle oorlogsslachtoffers
van '40-'45. Ook de leerlingen van de Beverwijkse Bethelschool die het monument
'geadopteerd' hebben, legden hier bloemen. Beide plechtigheden werden opgeluisterd door
het Marsorkest van de Hoogovens Harmonie.
De herdenkingsdienst bij Camille had een wel heel toepasselijk thema voor deze tijden van
racisme en Janmaat: vrijheid. Een gemęleerde groep sprekers gaf in elf voordrachten een
volledig eigen invulling aan dit begrip. Soms heel dichtbij en concreet, soms wereldwijd
en abstract. Het geheel werd opgeluisterd door de Sunday Brass-band.

Wijk aan Zee

Voorafgaand aan de stille tocht naar het herdenkingsmonument in de Zwaanstraat werd in de
Hervormde Kerk een herdenkingsdienst gehouden met ruim honderd belangstellenden.
Medewerking werd verleend door de koren van de gezamenlijke kerken. Daarop volgde de
stille tocht naar het herdenkingsmonument gehouden, waar Arion enkele nationale liederen
speelde. Wethouder J. Mak legde namens de gemeente een krans.

Heemskerk

De herdenking van de doden in de Tweede Wereldoorlog stond in Heemskerk mede in het teken
van racisme en vreemdelingenhaat. Een kwaad dat sinds de oorlog overal en elke dag nog
voortwoekert, aldus voorzitter A. van Herpen van het Comité Herdenking 4 mei tijdens een
druk bezochte bijeenkomst in de Mariakerk. Na afloop liep het gezelschap in optocht,
begeleid door het tromgeroffel van St. Caecilia, naar de NH-kerk waar 20.00 uur de
traditionele plechtigheden en kransleggingen plaats hadden. Schoolkinderen brachten een
bloemenhulde bij de Britse oorlogsgraven. Het Comité Herdenking 4 mei stond gisteren in
besloten kring stil bij zijn tien-jarige bestaan. Van Herpen en anderen constateerden dat
de dodenherdenking in Heemskerk een groeiende belangstelling geniet van jong en oud.

Castricum

De publieke belangstelling bij de dodenherdenking in Castricum was weer bijzonder groot.
Rond 19.00 uur verzamelden zich enkele tientallen mensen bij de begraafplaats achter de
N.-h. kerk in de Dorpsstraat. Nadat burgemeester J. Schouwenaar hier samen met een
vertegenwoordigster van de verzetsbeweging een krans gelegd had, zette het gezelschap zich
in beweging voor een Stille Tocht. Voorafgegaan door de slagwerkers van muziekvereniging
Emergo met omfloerste trom liep men naar het monument op de grens tussen Castricum en
Limmen. Bij het monument, waar naast vele Castricummers ook een grote groep uit Limmen
aanwezig was, werden door de blazers van Emergo enkele koralen gespeeld. De burgemeesters
van beide gemeenten legden kransen, waarna het publiek daar vele tientallen boeketten aan
toevoegde.

Uitgeest

Namens het college van burgemeester en wethouders werden in Uitgeest gisteren twee kransen
gelegd. Omstreeks zes uur was de eerste kranslegging bij het oorlogsmonument bij het
Kooghuis. De herdenking werd vervolgd bij het raadhuis, waar enkele honderden mensen bij
elkaar kwamen. De tweede krans werd bij het monument bij het raadhuis gelegd, waar ook veel
schoolkinderen bloemen neerlegden. Na de twee minuten stilte en het Wilhelmus werd een
gedicht voorgelezen. Daarin zat een soort oproep besloten om hoe dan ook te voorkomen dat
gruweldaden die in de oorlog gebeurd zijn opnieuw gaan gebeuren.

Velsen

Bij het monument aan de Wenckebachstraat in Velsen-Noord werd gistermorgen een krans
gelegd door J. Heusdens namens de directie van Hoogovens en S. Krotjé namens het personeel
van het staalbedrijf. Het monument is destijds opgericht ter herdenking van de
69 werknemers van Hoogovens IJmuiden die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn
gekomen.
In IJmuiden werden door het gemeentebestuur en zo'n 25 andere organisaties kransen gelegd
aan de voet van het monument op het Plein 1945. Aansluitend volgde een stille tocht naar
begraafplaats Westerveld in Driehuis. De herdenking werd besloten met een concert in de
Sint Engelmunduskerk door organist Dirk Out en de achttienjarige bariton Krecimir Spicer.
Deze Kroatische zanger, die onder moeilijke omstandigheden en een treinreis van twintig
uur pas dinsdagavond in Nederland arriveerde, maakte op de ongeveer tweehonderd
toehoorders veel indruk.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Zowel jongeren als ouderen keken toe hoe wethouder J. Mak een krans legde bij het
oorlogsmonument in Wijk aan Zee.

Foto Henk Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Herdenkingen / monumenten
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-15-10
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 20 november 2021