Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11683]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11683
 
Titel : 'Schooljeugd moet over oorlog nadenken'
Auteur :
Datering : 31 maart 1988
Beschrijving : CASTRICUM - ,,Een oorlogsmonument heeft een dubbele funktie. Het wil ons blijvend
herinneren aan al die mensen, die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid leven, maar
ook is het een waarschuwing, die zegt: dit mag nooit meer gebeuren. En juist om die tweede
reden is het belangrijk dat de schooljeugd van nu nadenkt over de oorlog en zijn
gevolgen.'' Met die woorden motiveerde H. Schwartz, waarnemend directeur van de
Castricumse basisschool de Klimop de adoptie van het plaatselijk oorlogsmonument door de
achtste groep van zijn school.
In aanwezigheid van vele oud-verzetsstrijders, nabestaanden van gefusilleerden en
vertegenwoordigers van de stichting Februari '41 vond gisterochtend in het Castricumse
raadhuis de symbolische overdracht van het monument plaats. Onderwijzer Jurjens legde uit
waarom zijn leerlingen dit wilden doen: ,,Voor de twaalfjarigen van nu bestaat er over het
algemeen weinig verschil tussen de 80-jarige oorlog en de oorlog van 40-45. Het dreigt
dode geschiedenis te worden. Het project Adopteer een monument biedt een gelegenheid om de
kinderen van nabij te laten voelen wat de oorlog inhield.''
Met het voorlezen van een aantal gedichten en gedeeltes uit eigengemaakte werkstukken
lieten de scholieren vervolgens in hun eigen woorden horen wat oorlog voor hen betekent.

Stromende regen

Na deze formele bijeenkomst trokken kinderen en volwassenen met elkaar naar het
oorlogsmonument in Noord End. Daar werd, in de stromende regen, een krans gelegd.
Directeur Schwartz ging kort in op de achtergrond van het gedenkteken, dat opgericht is
ter nagedachtenis aan 20 burgers, die hier kort voor het einde van de oorlog gefusilleerd
zijn als represaille-maatregel.
De adoptieplechtigheid werd afgesloten in de Klimopschool zelf, waar de leerlingen
informatie over de oorlog tentoonstelden. Namens de stichting Februari '41 overhandigde
prof. Heymans een plaquette die in de school zal worden opgehangen om zo voor ieder de
band tussen school en monument duidelijk te maken.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Samen met twee leerlingen legde H. Schwartz een krans bij het oorlogsmonument, waarna een
minuut stilte in acht genomen werd.

Origineel van de zwart wit foto.

FOTO HENK HONING BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
tel: 02510-47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Pad van de mensenrechten
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Herdenkingen / monumenten
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-15-7
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 19 november 2021