Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11681]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11681
 
Titel : Vier Officieren, twee Ridders

Castricum rijk bedeeld in lintjesregen 1986
Auteur :
Datering : 29 april 1986
Beschrijving : CASTRICUM - Vergeleken met de omringende gemeenten en gelet op de grootte van de gemeente is
Castricum vanmorgen bepaald rijk bedeeld bij de lintjesregen. Maar liefst vier burgers
werden officier in de Orde van Oranje-Nassau: Chr. Hollaender, G. van Dongen, H. Mozes en
drs. H. Kooter. Twee Castricummers werden Ridder in dezelfde orde: L. den Nieuwenboer en
J. Willems. De heer N. Leeflang kreeg de zilveren eremedaille uitgereikt.

De heer Chr. Hollander (geb. 1924) kreeg vanmorgen om 9.15 uur als eerste bezoek van
burgemeester J. Schouwenaar. Hij kreeg de officiersorde voor zijn grote verdiensten in het
onderwijs. Sinds december 1971 was hij werkzaam bij de Inspectie van het Onderwijs van het
ministerie van onderwijs en wetenschappen. Hij is tevens inspecteur basisonderwijs in de
Inspectie Amsterdam. Sinds twee jaar is de heer Hollander belast met het toezicht op de
Europese scholen binnen de EEG in onder meer Brussel, Luxemburg, MŁnchen en Bergen. Voor
zijn inspectieperiode was hij leraar aan de Jac P. Thijsse scholengemeenschap. Van 1970
tot 1972 fungeerde hij als raadslid.

Bibliotheek

Ook H. Mozes (geb. 1930) werd officier. Hij is directeur van de Provinciale Bibliotheek
Centrale Noord-Holland, gevestigd te Alkmaar. De centrale heeft bijna 700 personeelsleden
en behoort tot de grootste in het land. De heer Mozes was nauw betrokken bij de
totstandkoming van de fusie tussen de Alkmaarse en de Haarlemse bibliotheekcentrale. Hij
vervult ook een dagelijkse bestuursfunctie in een internationale organisatie van
bibliotheken. De heer Mozes kreeg de versierselen vanmorgen op zijn werk uit handen van
gedeputeerde M. Haks.

G. van Dongen is de derde officier vandaag in Castricum. Van Dongen (geb. 1930) begon zijn
loopbaan in de accountancy op 1 september 1948 bij het ministerie van financiŽn. De
laatste jaren was hij belast met de dagelijkse leiding van de controle van een aantal bij
het rijk gesubsidieerde instellingen. Op 1 augustus 1980 werd hij door het bestuur van het
GAK benoemd tot lid van de hoofddirectie. In die functie helpt hij leidinggeven aan dertig
districtskantoren met 9.000 personeelsleden.

Op vakantie

Officier drs. H. Kooter nam in september vorig jaar afscheid als rector van het
Bonhoeffer College. Hij vervulde die functie vanaf de opening van de school in 1971. Voor
die tijd was hij conrector aan het Pius X-college. Omdat hij op vakantie was in Frankrijk,
kon de orde vanmorgen nog niet worden uitgereikt. De heer Kooter wordt in de loop van de
dag thuis verwacht.
L. den Nieuwenboer (1925) kreeg zijn ridderorde vanmorgen wel uit handen van de
burgemeester. Afgelopen maart maakte hij gebruik van de vut-regeling, nadat hij 45 jaar
bij Hoogovens had gewerkt. In 1941 trad hij daar in dienst als jongste bediende en hij
klom op tot de rang van Hoofd Centrale Diensten. Die functie vervulde hij sinds 1977.
Gedurende de vier jaren daarvoor vertegenwoordigde hij de staalgigant in IndonesiŽ.

Ook voor J. Willems (geb. 1926) was een ridderorde weggelegd. De heer Willems is werkzaam
bij de Rijks Accountantsdienst van het ministerie van financiŽn. Hij bekleedt thans de
rang van referendaris. De zilveren eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
was weggelegd voor N. Leeflang. De heer Leeflang is hoofd Kantoor Welzijnszorg/assistent
Burgerpersoneel en Begeleiding van de Luchtmacht Verbindings- en Meteorologische Groep.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Oud-rector H. Kooter: officier in de Orde van Oranje Nassau.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Herdenkingen / monumenten
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-15-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 18 november 2021