Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11679]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11679
 
Titel : Contact gezocht met Canadezen

Castricummers willen 'de bevrijder' weer op bordes
Auteur :
Datering : 12 maart 1985
Beschrijving : CASTRICUM - Omdat 1985 het laatste jaar is waarin bevrijdingsdag officieel herdacht wordt
èn omdat er precies veertig jaar zitten tussen 5 mei 1945 en 5 mei aanstaande, worden ook
in de gemeente Castricum allerlei plechtige en feestelijke activiteiten gehouden om dit
heugelijke feit te vieren. Winkeliers ontwikkelen plannen voor braderieën, het
gemeentebestuur houdt een expositie in het raadhuis en ook particulieren zetten zich in
om van 5 mei opnieuw een grootse nationale feestdag te maken. Immers, er is nog altijd die
dankbaarheid aan de geallieerde bevrijders en daarom zijn Cees de Ruijter en Simon Quax
sinds enige tijd druk doende om zoveel mogelijk Canadese en Engelse oud-strijders naar
Castricum te halen.

Het idee ontstond op de nieuwjaarsreceptie van het Castricums Ondernemers Verbond, waar
middenstander Simon Quax aan CDA-raadslid Cees de Ruijter vroeg of die misschien 'iets
speciaals' wist voor de 5 mei-braderie waaraan hij toen al werkte. De Ruijter: ,,Ik dacht
toen ineens aan de namen van de vier Canadezen die als eersten Castricum bevrijd hebben.
Hun persoonsgegevens stonden in mijn vaders boek 'De schippers van het Stet' en het leek
me mooi om die mannen nu eens naar Castricum terug te halen.''

Maar zoals zo vaak het geval is, bleek er een hemelsbreed verschil te bestaan tussen idee en
uitvoering. Van de Canadese ambassade in Den Haag kwamen slechts twee adressen los van
instituten die de heren Quax en De Ruijter misschien aan de huidige adressen van de vier
oud-militairen konden helpen. The Royal Canadian Legion kon ze niet meer dan een
advertentie in de rubriek 'Lost Trails' van haar 600.000 abonnees tellende maandblad
toezeggen, terwijl de telefonische opsporingspogingen van de in Canada woonachtige
Klaas Vanderbaaren ook niet het gewenste resultaat opleverden. Vooral omdat in Canada
geen bevolkingsregister bestaat, bleek het vooralsnog onmogelijk om de betrokken
bevrijders sergeant W.J. Long, Donald H. Mackay, B. Meyers en Robert G. Ulingau te
achterhalen.

Na deze tegenvaller gloorde toch weer hoop toen Cees de Ruijter attent werd gemaakt op het
bestaan van ene Fred Lee, een Engelsman die door de bevrijding in contact kwam met de
Castricumse Tiny van Veen, met wie hij nu in Dorset woont.

Lee was één van de Engelse militairen die voor korte of langere tijd in Castricum
gestationeerd waren en inmiddels heeft hij positief gereageerd op de uitnodiging van
Quax en De Ruijter. Bovendien zal hij proberen contact te krijgen met twee of drie
strijdmakkers uit die tijd zodat, mèt hun echtgenotes, al een aardig gezelschap richting
Castricum kan komen.

Apeldoorn

Leek het verhaal-Canada op een doodlopend spoor te zijn beland, Cees de Ruijter kreeg
nieuwe impulsen toen hij afgelopen vrijdag op de KRO-radio hoorde vertellen over
soortgelijke initiatieven in Apeldoorn. Liefst 1500 Canadezen komen de bevrijding daar
opnieuw beleven en het leek De Ruijter niet onmogelijk dat enkelen van hen misschien ook
Castricum bevrijd hebben. De mogelijk bestaat nog dat door de inmiddels gelegde contacten
met Apeldoorn een aantal Canadezen aan Castricum wordt 'afgestaan'. ,,Bovendien is de
familie van een meisje met de naam Castricum in Winnipeg bezig om via buren en kerken te
achterhalen waar die Mackay woont', aldus besluit een hoopvol gestemde De Ruijter het
'opsporingsverhaal'.
Simon Quax voegt er nog aan toe dat er ook gedachten en contacten bestaan om oud-leden van
de Binnenlandse Strijdkrachten naar Castricum te halen en neemt dan als de
financieel-technisch organisator het woord over. ,,Een gesprek met wethouder Wokke heeft
ertoe geleid dat de gemeente de overnachtingen in hotel Kornman wil betalen. Bovendien
doen ook het COV en de familie Kornman in financieel opzicht mee. Daarnaast zal de
stichting Oud Castricum een bevrijdingskrant uitbrengen met foto's uit die tijd. Die
unieke, eenmalige krant zal tijdens de expositie in het raadhuis en waarschijnlijk ook
door de boekhandels worden verkocht voor f 2 of f 2,50. Op die manier en door de bijdragen
van zowel het bedrijfsleven als van particulieren, hopen we de benodigde f 40.000 à
f 45.000 bijeen te brengen. Mochten de Canadezen niet komen en dus alleen de Engelsen, dan
wordt het een ander verhaal en kan 't geld misschien op een andere manier besteed
worden.''

Te laat

Cees de Ruijter erkent dat het initiatief feitelijk iets te laat is geboren. ,,Eigenlijk had
je, net als in Apeldoorn, al zo'n anderhalf jaar terug moeten beginnen. Maar ja, wie dacht
er toen al aan. We hebben bovendien het vermoeden dat één of ander ministerie die gemeente
heeft aangewezen voor een landelijke viering. Hoe kun je anders de overtocht en het verblijf
van 1500 Canadezen betalen? In elk geval willen ook wij bevrijders op het bordes zetten.
Misschien dat er Castricummers of mensen uit de omgeving zijn die nog contact hebben met
Canadeze bevrijders. Dan kan het balletje alsnog sneller gaan rollen.''

Wie aan die laatste wens denkt te kunnen voldoen, wordt dringend verzocht contact op te
nemen met S. Quax, Burg. Mooystraat 15, telefoon 52124 of met Cees de Ruijter,
Het Wamellant 17, 50063. Voor de sponsoring zijn inmiddels twee bankrekeningen geopend:
bij de Rabobank 31.19.65.350 (giro 442618) en bij de NMB 65.10.88.100 (giro 17410).

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De ochtend na de ondertekening van de overdracht verlaten Engelse militairen het raadhuis.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Vlak na de bevrijding van Castricum op 9 mei 1945 trekken de Duitsers zich terug. Op deze
foto marcheren zij langs het toenmalige raadhuis aan de Dorpsstraat.

 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Herdenkingen / monumenten
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-15-3
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 17 november 2021