Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11672]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11672
 
Titel : 'Hendriksveld Castricumse bufferzone'
Auteur :
Datering : 11 juni 1996
Beschrijving : CASTRICUM - Een landschapsplan als natuurlijke buffer tussen bebouwde zones. Zo typeerde de
Castricumse burgemeester J. Schouwenaar gistermorgen het natuur- en landschapsplan
Hendriksveld dat officieel werd geopend door wethouder A. Lamme en gedeputeerde
F. Tielrooij. Het plan heeft zo'n 3,2 miljoen gulden gekost, dat door meerdere partijen is
betaald. De gemeente neemt het merendeel voor haar rekening. De provincie, het waterschap,
de landinrichtingsdienst Limmen-Heiloo en het Regionaal Integraal Waterbeheer (Regiwa) de
rest.

Hendriksveld is een fraaie afronding van de nieuwbouwwijk Albert's Hoeve. Het terrein is
elf hectare groot en bestaat uit een smal, langgerekt groen lint langs de oostelijke rand
van de nieuwe woonwijk. In deze groenzone wordt het nuttige (waterberging, natuurwaarde)
verenigd met het aangename (fiets- en wandelpaden, viswater). Het voornaamste doel blijft
echter het bergen en afvoeren van het overtollige oppervlaktewater in Castricum. De
gemeente vatte het plan op om deze functie te combineren met natuurschoon (bos, park,
grasland) en dagrecreatie (wandelen, fietsen, vissen). Door de variatie in vegetatie wordt
het gebied tevens aantrekkelijk voor vogels, vlinders en andere dieren.
Zoals ook de overige sprekers, roemde burgemeester Schouwenaar de samenwerking tussen de
diverse instanties bij het totstandkomen van het project. ,,Het is een goede gewoonte dat
gemeenten zich afzetten tegen hogere overheden, maar daar doe ik niet aan mee.
Hendriksveld is een goed voorbeeld van een perfecte samenwerking tussen gemeente,
provincie, waterschap en de landinrichtingscommissie. Met complimenten vanaf het begin van
het project, hoewel dat me dan weer wantrouwend maakt'', zo grapte hij.

Gewest

Volgens Schouwenaar had de komst van Hendriksveld nog een onbedoeld neven-effect dat 'wel
lekker meegenomen was'. ,,Hendriksveld zorgt voor een buffer tussen bebouwde zones. Een
duidelijke, groene afscheiding tussen Castricum en de oprukkende bebouwing van Heemskerk
en Uitgeest. Binnen het gewest heeft Castricum nou eenmaal een status aparte en die kunnen
we zo aardig in stand houden. Al moet ik er eerlijk bij zeggen dat we ook IJmondiale hulp
gehad hebben bij dit project.''
Ook landschapsarchitect K. Hund roemde de samenwerking tussen alle partijen. ,,Ik heb
zelden meegemaakt dat er zoveel neuzen dezelfde kant op wezen. Vijf jaar geleden begonnen
we met een ontwerp dat op de achterkant van een sigarendoosje getekend had kunnen
worden.''

Intergemeentelijk

In tegenstelling tot Schouwenaar zag gedeputeerde Tielrooij Hendriksveld niet als een
buffer tegen de oprukkende dorpen en steden rond Castricum. ,,Ik wil eerder een pleidooi
houden voor intergemeentelijke samenwerking. Werk maar eens samen. Bijvoorbeeld op de
eendrachtige manier waardoor Hendriksveld van de grond is gekomen. Dat heb ik namelijk nog
niet vaak meegemaakt.''
Na het eerste gedeelte van de bijeenkomst vertrokken de genodigden met een ouderwetse
paardentram vanuit het gemeentehuis naar Hendriksveld zelf. Daar onthulden Lamme en
Tielrooij een bord aan de ingang van Hendriksveld, waarna het gezelschap een rondleiding
kregen via het tussen de groene beplanting aangelegde fietsers- en voetgangerspad.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Wethouder A. Lamme (links) en gedeputeerde F. Tielrooij verrichten de officiŽle opening
van landschapsplan Hendriksveld.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-13
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 13 november 2021