Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11669]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11669
 
Titel : Hendriksveld wordt domein van grondverzetmachines
Auteur :
Datering : 20 maart 1995
Beschrijving : CASTRICUM - Hier en daar steekt een zandophoping boven het maaiveld. Ook is er een vijver
met grillige armen en ergens ligt een stuk tracť van wat een fietspad moet worden. Dat is
alles wat tot nu toe aan de oostelijke rand van Castricum te zien is van het landschapsplan
Hendriksveld. De eerste kieviten stappen door het weiland. Hendriksveld?
Wat moet dat worden?

Landschapsplan Hendriksveld komt binnenkort van de tekentafel. Castricum houdt 8 mei een
openbare aanbesteding. Deze procedure moet een aannemer opleveren die een brede strook
weidegrond langs de woonwijk Albert's Hoeve omvormt tot een park met waterpartijen, bos,
moeras, speelweiden en fiet- en wandelpaden. Hendriksveld wordt elf hectare groot,
inclusief de oude eendekooi. Het is een langgerekte groenzone tussen de woningen en de
polder. In Hendriksveld wordt het nuttige met het aangename verenigd. De groene schil
roept daarbij halt toe aan de oprukkende woningbouw.
,,Het is moedig van het gemeentebestuur om in een tijd van bezuinigingen toch geld te
steken in dit groenproject'', aldus M. van der Vlugt, hoofd van de afdeling voorbereiding
civiele techniek en stedebouw. In zijn kantoor en zelfs in zijn auto liggen tekeningen van
het park in wording. Van der Vlugt is er vol van, en met hem F. Markowski van de
plantsoenendienst. Hun enthousiasme geldt de ecologische aankleding en anderzijds de
waterstaatkundige 'grappen' in het natuurpark. Want dat staat vast, Hendriksveld vervult
een sleutelrol in de afwatering van Castricum.

Grondwater

Het is niet zo dat Hendriksveld de oplossing is voor de huidige overlast van grondwater.
Wel biedt het landschapsplan extra capaciteit voor de berging van overtollig
oppervlaktewater, legt Van der Vlugt uit. ,,Door de bebouwing in Albert's Hoeve komt het
regenwater versneld in de waterlopen. We mogen dat water slechts gedoseerd via de
Hendrikssloot naar Uitgeest afvoeren, maximaal drieduizend kubieke meter per uur. In natte
tijden moeten wij dus tijdelijk opslaan. Als we het water zouden laten gaan, staat even
later Uitgeest onder water.''
,,De waterpartijen in Hendriksveld zijn waterbuffers ter compensatie van de bebouwing van
Albert's Hoeve. Wij hebben echter meer ruimte gecreŽerd dan strikt noodzakelijk.
Hendriksveld wordt zo ingericht dat bij een groot aanbod regenwater enkele stukken onder
water lopen. Dat is extra bergingscapaciteit voor in natte tijden. Deze stukken van
Hendriksveld zijn de zogenoemde broekbossen. De grond is hier vochtig en dat geeft
mogelijkheden voor bijzondere vegetatie'', aldus Van der Vlugt die hiermee op het terrein
komt van de ecologen.

Droge stukken

Markowski pakt de draad op. ,,Het Hendriksveld bestaat uit hoge en lage delen. Op de hoger
gelegen, droge stukken komen eikenbossen of speelweiden.

De lagere percelen zijn tamelijk nat. Hier gedijen wilgen en vooral elsen. De gronden die af
en toe onder water staan zijn uitermate geschikt voor de dotterbloemen. Dat worden echte,
ouderwetse eilandjes die steeds van kleur veranderen. Eerst geel van de dotterbloemen, dan
lila van de pinksterbloem en dan weer een andere kleur.''
,,Deze dotterbloemlandjes komen in beheer bij het Noord-Hollands Landschap. Af en toe zorgen
schapen voor een natuurlijke begrazing. Wij hopen dat planten terugkeren zoals de
koekoeksbloem en de gevlekte rietorchis. De grutto, de scholekster en andere weidevogels
kunnen profiteren van Hendriksveld en ook bosvogels. De moerassen hebben een eigen
vegetatie. Er is ruimte voor stedelijk groen. De ondiepe delen van de vijvers zijn
paaiplaatsen voor de vissen. Al met al verwachten we een grote diversiteit aan planten,
insecten en vogels.''
Plan Hendriksveld vloeit voort uit de aankoop van agrarische grond ten behoeve van de
nieuwbouwwijk Albert's Hoeve. Voor de restgrond werd een veelomvattend groenplan
opgesteld. In samenwerking met instanties, zoals het waterschap en de provincie, is geld
bijeen gebracht voor het project dat 3,6 miljoen gulden kost. De kosten zijn inclusief de
aanleg van visvijvers, speelweiden en een fietspad, nu nog een ontbrekende schakel in het
provinciale fietspadenstelsels van en naar Uitgeest, Limmen en Heemskerk.
Hendriksveld is ontworpen door landschapsarchitect Kees Hund. Van der Vlugt wijst op het
specifieke kenmerk van de lamellenstructuur. Dat betekent dat tussen de hoog opschietende
bossen diverse zichtlijnen (doorkijkjes) zijn aangebracht naar de achterliggende polder.
Een aardigheid noemt hij ook het fietspad dat tegelijk een dijkje is om te voorkomen dat
overtollig water de polder in stroomt. Deze zomer is Hendriksveld het domein van
graafmachines. Volgens schema wordt het natuurpark eind 1995 ingeplant. Daarna kan de
natuur zijn gang gaan.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-10
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 12 november 2021