Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11666]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11666
 
Titel : Subsidie landschapsplan Hendriksveld Castricum
Auteur : Ben Kessens
Datering : 09 februari 1995
Beschrijving : Provincie Noord-Holland
Centrale Bestuursdienst
Provinciehuis
Dreef 3
2012 HR Haarlem

Postadres
Postbus 123
2000 MD Haarlem

Telefoon 023 14 44 52
Telefax 023 14 41 55

Bureau Comunicatie
Bezoekadres: Paviljoenslaan 3 Haarlem

Persbericht

Datum 9 februari 1995 Nr. 95-000449

Onderwerp Subsidie landschapsplan Hendriksveld Castricum

Gedeputeerde Staten steunen het landschapsplan Hendriksveld van de
gemeente Castricum met een subsidie van ruim f 550.000,-. Dit heeft het
college in principe besloten.
Het landschapsplan Hendriksveld ligt aan de oostrand van de bebouwde kom
van Castricum. Het is een zgn. 'integraal' plan, dat een hoofdwaterafvoer
voor het stedelijk gebied combineert met een aantrekkelijke
landschappelijke overgang tussen bebouwde kom en buitengebied.

Het plan is volgens het college een goed voorbeeld van hoe - in
onderlinge samenhang - problemen op verschillend gebied zijn op te
lossen. Het landschapsplan creŽert een stedelijk uitloopgebied direct
aansluitend aan de bebouwde kom. Tegelijk komt er een verbinding voor
fietsverkeer, die in dit gebied voor toerisme en recreatie van groot
belang is. Ook in ecologisch opzicht legt het plan een schakel tussen
belangrijke gebieden voor bijzondere planten en dieren. En het plan biedt
mogelijkheden voor natuureducatie bij het publiek in de buurt.

Castricum ligt in de Binnenduinrand. Het is een gebied met bijzondere
landschappelijke waarden. Maar het staat door de behoefte aan ruimte voor
recreatie en toerisme, landbouw en woningbouw echter ook onder druk.
De provincie heeft de Binnenduinrand als projectgebied aangemerkt om
samen met gemeenten, waterschap, agrarisch en toeristisch bedrijfsleven
en andere partners problemen op het terrein van ruimtegebruik,
waterbeheer en milieu in onderlinge samenhang op te lossen. Het
landschapsplan Hendriksveld past precies in deze strategie.

Inlichtingen voor de pers: Ben Kessens, telefoon 023-144022

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN 8 MAART 1995
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant :
Jaargang/nummer :
Plaats : Haarlem
Straat/wijk : Dreef
Medium : Persbericht
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-7
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 november 2021