Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11664]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11664
 
Titel : Natuurproject Hendriksveld komt in stroomversnelling
Auteur :
Datering : 04 november 1994
Beschrijving : CASTRICUM - De aanleg van het natuur- en landschapsproject Hendriksveld, ten oosten van de
Castricumse woonwijk Albert's Hoeve, komt in een stroomversnelling. Op stapel staat onder
meer het graven van waterlopen, de aanplant van drie hectare bos en de aanleg van een
speelheuvel voor kinderen. De besluitvorming staat in november op de lokale politieke
agenda. Het plan Hendriksveld heeft zowel recreatieve, ecologische als waterstaatkundige
aspecten.

Ten behoeve van de boeren hebben enkele weidepercelen in de Castricumse polder een betere
toegangsweg gekregen. Verder is er al een vijver gegraven in het gebied Hendriksveld. Maar
als de Castricumse raad deze maand zijn fiat geeft, komt de uitvoering van het
veelomvattende natuur- en landschapsplan pas echt goed op gang. Het elf hectare grote
Hendriksveld is een smal, langgerekt groen lint langs de oostelijke rand van de wijk
Albert's Hoeve. In deze groenzone wordt het nuttige (waterberging, natuurwaarde) met het
aangename (fiets- en wandelpaden, viswater) verenigd.
In het komende halfjaar wordt het leeuwedeel van het landschapsplan uitgevoerd, volgens
het ontwerp van bureau Kees Hund T & L Architectuur in Enkhuizen en Amsterdam. Tussen de
Brakersweg en de eendenkooi Castricum (deze krijgt een belangrijke rol in het
landschapsplan) worden nieuwe watergangen gegraven met natuurvriendelijke oevers.
Overtollig zand komt van pas voor de aanleg van een kinderspeelheuvel op de huidige
gemeentelijke groenplaats, de plek waar nu groenafval wordt versnipperd. In het voorjaar
gaat de spade in de grond om drie hectare bos aan te planten en overig groen.
Het Hendriksveld wordt een fraaie afronding van de woonwijk Albert's Hoeve, maar het
voornaamste doel van het landschapsplan is het bergen en afvoeren van van het overtollige
oppervlaktewater in Castricum. De gemeente heeft het idee opgevat om deze functie te
combineren met natuurschoon (bos, park, grasland) en dagrecreatie (wandelen, fietsen,
vissen). Door de variatie in vegetatie wordt het gebied aantrekkelijk voor vogels,
vlinders en dieren. Doorkijkjes in de beplanting geven het publiek een uitzicht op het
polderland. De oude eendenkooi wordt een plek voor natuureducatie.
De gemeente werkt in het project samen met instanties als het waterschap Het Lange Rond en
de landinrichtingsdienst Limmen-Heiloo. Voor de aanleg van het Hendriksveld zijn door de
participanten subsidiebronnen aangeboord. Diverse bedragen, zoals van het Regionaal
Integraal Waterbeheer (Regiwa) zijn inmiddels toegekend. De inrichting met extra
voorzieningen (paden, banken en bruggen) komt later aan de orde. Ook hiervoor heeft de
gemeente subsidies aangevraagd. Zo past Hendriksveld in het regionale fietspadenplan. Met
het Noordhollands Landschap en de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudies wordt overlegd
over welke rol zij kunnen spelen in het beheer.
De gemeenteraad wordt deze maand gevraagd om een krediet van 500.000 gulden (waarvan
f 132.000 subsidie van het Regiwa) beschikbaar te stellen voor het Hendriksveld. Voor het
landschapsplan zelf is in het voorjaar van 1994 een inspraak procedure geweest. Op
voorspraak van belanghebbenden heeft de gemeente de ligging van visplaatsen en het
fietspad veranderd. Verder is afgezien van het idee een moeraszone (bedoeld als
waterberging, natuurlijke waterzuivering) aan te leggen. Het moerasgebied wordt nu een
dotterbloemgrasland.

Het project Hendriksveld komt november ter sprake in de commissie gemeentewerken en
milieu en 2 november in de gemeenteraad.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Aan het natuurgebied rond Albert's Hoeve wordt grote ecologische waarde toegekend.

Origineel van de zwart wit foto.

KEES BLOKKER fotojournalist
Kees Delfsweg 91 - 1942 EV Beverwijk
Tel. 02510-13223 - Fax 02510-16097
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Hendriksveld
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-14-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 11 november 2021