Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11658]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11658
 
Titel : Help-project eerste stap op lange onderwijs-weg
Auteur :
Datering : 07 april 1993
Beschrijving : CASTRICUM - Het Help-project, een nascholingscursus voor leraren in het basisonderwijs, is
een belangrijke eerste stap op weg naar een beter onderwijssysteem in Castricum. Die
gedachte overheerste gistermiddag in het Castricumse raadhuis, waar het Help-project
officieel werd afgesloten. ,,Maar de weg naar het perfecte onderwijs is nog erg lang en
het einde ervan zal nimmer worden bereikt'', luidde de waarschuwing van de betrokkenen.
,,Daarvoor is het onderwijs te dynamisch en verandert er te veel.''

In de afgelopen drie schooljaren heeft in Castricum een vrij uniek nascholingsproject
plaatsgehad, waaraan alle leerkrachten van alle twaalf openbare en bijzondere basisscholen
in Castricum hebben meegedaan. ,,En dat illustreert de bereidheid van de onderwijzers in
het dorp om gezamenlijk te werken aan nog beter onderwijs in ons dorp'', vertelde een
trotse wethouder J. Postma, die met betere resultaten van leerlingen (zoals uit recente
onderzoeken al blijkt, red.) als wethouder makkelijker verantwoording kan afleggen aan
geldschieters en gemeenteraad. ,,Bovendien toont het aan dat het onderwijsveld in
Castricum bereid is om open te staan voor veranderingen die de kwaliteit van het onderwijs
kunnen verbeteren.''
Dank zij de cursus zijn leraren beter in staat om tijdig leerproblemen van leerlingen te
signaleren en te benoemen. Met het aan de scholen geleverde materiaal kunnen de kinderen dan
door de leerkracht zelf worden geholpen. Want voor ieder specifiek leerprobleem, is een
speciaal toegepaste hulpmethode ontwikkeld. En van de voordelen is dat moeizamer lerende
kinderen langer in het normale onderwijs gehandhaafd kunnen blijven in plaats van ze over te
hevelen naar het duurdere speciaal onderwijs.

De cursus is verzorgd door de Stichting Variant uit Terborg die het materiaal, de
Help-methoden, zelf heeft ontwikkeld. Op termijn dienen deze methoden geheel in de
lesprogramma's en in de schoolorganisatie te zijn ingeweven. En dat was de boodschap die
gistermiddag werd verkondigd door zowel wethouder Postma, Variant-directeur F. Spekreijse
en K. van Meer, directeur van de Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) Midden-Kennemerland:
Het integreren van de Help-methode in de klas.
Die volgende stap zou mogelijk gezet kunnen worden door de inzet van het onderwijsveld en de
hulp van de OBD. ,,Het is een prima project waar uitstekend op kan worden voortgeborduurd'',
zei Van Meer. ,,Ik ben optimistisch over de resultaten in de toekomst, wanneer de theorie
van de cursisten in de praktijk nader wordt uitgewerkt.'' Die hoop wordt gedeeld door
Postma. ,,De eerste aanzet is gegeven. Nu het vervolg nog succesvol inkleden.''

Onderwijs-weg

Directeur Spekreijse van Triviant genoot van alle lovende woorden aan zijn adres. Maar hij
waarschuwde ook: ,,Deze afsluitende middag mogen we niet zien als een punt achter het
project. Dan zijn we verkeerd bezig. Het geleerde moet nu in de praktijk zijn vruchten af
gaan werpen. Maar het is slechts een eerste stap op de weg naar een beter onderwijs, want
met deze cursus zijn we niet meteen van alle problemen af. Dat zullen we ook nooit raken,
omdat het onderwijs daardoor te dynamisch is en te veel aan verandering onderhevig is. Het
einde van die onderwijs-weg zullen we dus nooit halen, maar de eerste forse stap in de
goede richting is in ieder geval gezet.''

 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Help-project
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-13-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 09 november 2021