Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11657]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11657
 
Titel : 'Help-project helpt niet altijd'
Auteur : Michèl Vermeer
Datering : 04 juni 1991
Beschrijving : ,,Het is niet zo dat we voortaan alle kinderen met leerproblemen kunnen handhaven in het
normale onderwijs. Ook met dit lesmateriaal zal een aantal kinderen in de toekomst worden
doorverwezen naar het speciale onderwijs. Alleen, iedere leerling die nu kan worden
vastgehouden, is er eentje extra. Dat is sociaal gezien van groot belang voor het kind en
betekent verder een fikse kostenbesparing voor het rijk.'' Jan Kuys, secretaris van de
adviesgroep lokaal onderwijsbeleid (Aglob), in Castricum praat enthousiast over het
zogenaamde Help-project. Een uit 24 mappen met lesmateriaal bestaand project, dat als doel
heeft kinderen met leerproblemen te behouden voor het normale basisonderwijs. ,,Maar
helaas is dat nu eenmaal niet in alle gevallen haalbaar'', beaamt Kuys volmondig.

In Castricum werden vorige week certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de cursus
'Van signaleren tot handelen', die deel uitmaakt van het Help-project. Vrijwel alle
leerkrachten van de dertien Castricumse basisscholen, zowel openbaar als bijzonder, hebben
meegedaan aan het eerste jaar van deze cursus. Hierin hebben de cursisten kennis gemaakt
met het lesmateriaal en de oefenstof. Het tweede jaar is erop gericht om deze kennis op de
eigen school in praktijk te brengen. Te implementeren, zoals de cursisten zelf met een
duur woord zeggen.

Doel van het project is om leerkrachten leerproblemen bij kinderen zelf te laten ontdekken
en te analyseren, om daarna met gerichte oefenstof aan de slag te gaan. De achterstand kan
dan in veel gevallen worden weggewerkt. Het eindresultaat is dan dat het kind behouden kan
worden voor het normale onderwijs. De cursus duurt vier jaar en de totale oefenstof bevat
24 uitgebreide materiaalmappen. Na afloop van het eerste jaar hebben ze in Castricum de
beschikking over zo'n elf mappen waarin het belangrijkste basismateriaal staat. Hierin
zijn alle mogelijke leerproblemen en hun aanpak opgenomen. Jan Kuys is als secretaris van
de Aglob en als cursist uitermate positief: ,,Het lesmateriaal is behalve uitermate nuttig
ook nog speels. De kinderen vinden het zelf heel leuk om mee te werken.''

Collectief

De aviesgroep lokaal onderwijsbeleid bestaat inmiddels zo'n twee jaar. Het is een
overlegorgaan van de scholen van alle richtingen: openbaar, katholiek en
protestants-christelijk. ,,De adviesgroep heeft haar nut inmiddels bewezen'', zegt Kuys.
,,Vroeger werden de scholen nog wel eens tegen elkaar uitgespeeld. Nu vormen we een
collectief. Staan sterker en kunnen zelf met initiatieven komen. Alle scholen staan er
immers achter.'' Ook de scholen zien het nut van de saamhorigheid ondertussen in. Dat
blijkt wel uit het feit dat vrijwel alle Castricumse basisschoolleraren aan het project
meedoen. De gemeente vroeg de adviesgroep lokaal onderwijsbeleid of wij 20.000 gulden
nuttig wisten te besteden. Het bleek dat bij alle scholen de behoefte bestond voor het
opzetten van een orthoteek: een info-centrum met materiaal voor kinderen met leer- en
opvoedingsmoeilijkheden.''

De kennismaking met het Help-project was toeval. ,,Een Castricumse leraar kwam het tegen
op een introductiemiddag in Alkmaar. Hij kwam zo enthousiast terug, dat hij zijn directeur
en ook de overige scholen wist te overtuigen van het nut van dit project. Dankzij de
bijdrage van de gemeente, een forse investering van de Hogeschool Alkmaar en geld van het
ROPO (Regionaal Overleg Primair Onderwijs) werden wij als leraren in de gelegenheid
gesteld om de cursus te volgen. In de tijd van de baas, wat wel zo motiverend werkte overigens.''

Spelling
Het Help-project gaat, kort en simpel uitgelegd, als volgt te werk: Een leraar ontdekt bij
een kind bij voorbeeld problemen bij de spelling. Wanneer blijkt dat de oefenstof die
normaal wordt gebruikt om achterstanden weg te werken niet voldoende werkt, kan de
overstap worden gemaakt naar het Help-materiaal. ,,Variant heeft uitgedokterd, aan de hand
van alle stromingen in de wetenschappelijke literatuur, welke eigenschappen een kind moet
bezitten om te kunnen spellen. Stel dat dat er tien zijn, dan kan je vervolgens uitpluizen
welke eigenschappen zo'n kind ontbeert. Die achterstand probeer je dan weg te werken, op
een speelse wijze. Ieder leergebied, of het nu gaat om rekenen, spelling of lezen, heeft
zijn eigen eigenschappen en zijn eigen speciale oefenstof.''

Rekenproblemen

Als voorbeeld wordt een kind met rekenproblemen aangehaald. ,,Het kan zijn dat zo'n
leerling moeite heeft met concentreren of het herkennen van dezelfde cijfers. Dan neem je
een leskaart, waarop dertig handen getekend staan. Die handen lijken allemaal op elkaar,
maar het zijn in werkelijkheid vijftien paren die onderling iets van elkaar verschillen. Je
laat de kinderen dan de juiste handen bij elkaar zoeken. Op die manier train je zo'n
leerling om beter te kijken naar details, beter te concentreren, wat hem ook bij het
rekenen van pas komt.''
Volgens Kuys zijn op die manier leerlingen, die anders worden doorverwezen naar het
speciale onderwijs, te behouden voor het normale onderwijs. ,,Ik denk dat gemiddeld per jaar
per school, afhankelijk van de omvang, zo'n vijf kinderen worden doorverwezen. Je zal ook nu
niet alle vijf de kinderen kunnen handhaven, maar al red je er maar twee. Dat is
sociaal gezien heel belangrijk, want zo'n leerling kan in de eigen omgeving naar school
blijven gaan. Daarnaast is het financieel voordeliger, want een kind dat speciaal onderwijs
volgt kost het rijk aanzienlijk meer, dan een kind dat normaal onderwijs geniet. En
aangezien ook het onderwijs steeds minder geld krijgt...''

Begeleidingsdienst

Met deze nieuwe onderwijsmethode nemen de Castricumse scholen een deel van de
werkzaamheden over van de onderwijsbegeleidingsdienst (obd). Volgens Kuys staat deze
dienst echter niet buitenspel. ,,Er is flink op de obd bezuinigd. Dat geld vloeit in
Castricum gelukkig weer naar het onderwijs toe. Maar behalve de zorg voor kinderen die uit
het normale systeem vallen, heeft de obd nog veel meer taken. Weliswaar wordt de obd een
aantal taken uit handen genomen, maar dat heeft ook zijn voordelen. Als uit ons eigen
onderzoek blijkt dat een kind niet op een basisschool te handhaven is, dan kan
rechtstreeks worden doorverwezen naar het speciale onderwijs. Van de kinderen waarvan we
denken dat we ze wel kunnen opvangen, komen we met gerichtere vragen voor onderzoek naar
de obd toe en zijn we op den duur zelf in staat om te bepalen hoe zo'n kind behandeld kan
worden.''
Kuys ziet voor de obd een belangrijke taak weggelegd. ,,Dit hele systeem moet binnen de
schoolorganisatie worden ingepast. De obd heeft de ervaring en de deskundigheid hoe je dat
moet doen. Het blijft voor de obd vervelend dat er is bezuinigd, maar vroeger ging het
geld naar deskundigen bij de obd. In Castricum probeert men van dat geld de leerkrachten
deskundiger te maken, zodat je minder hoeft uit te besteden. Zoals wethouder Postma het
vorige week al zei: Verdere professionalisering van de mensen die het onderwijs verzorgen
is het belangrijkste instrument om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen.''

Kuys ziet in dat het Help-project niet een alle kwalen genezend wondermiddeltje is.
,,Iedere school krijgt leerlingen binnen waarvan het basisinteligentieniveau gewoon te
kort schiet. Dan houdt het gewoon op. Maar we hebben niet voor niets speciaal onderwijs.
Daar is deskundigheid voorhanden voor die kinderen die het in het normale onderwijs niet
redden. Daar moet je dan ook gebruik van maken, anders ben je niet goed bezig.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Jan Kuys, secretaris van de Aglob: ,,Ook voor de kinderen is het leuk om op een speelse
manier hun achterstand weg te werken.''

Foto Henk Honing

Origineel van de zwart wit foto.

FOTO HENK HONING BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
tel: 02510-47000
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Help-project
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-13-4
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 08 november 2021