Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11655]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11655
 
Titel : Samenwerking scholen Castricum
Auteur :
Datering : 09 juli 1990
Beschrijving : Vervolg van Stad en Streek 1

Op dat moment kwam de nascholingsco÷rdinator van de Pabo Alkmaar met een aanbod. ,,Hij
beschikt over een budget voor de nascholing van leerkrachten en bleek enthousiast te zijn
over de Castricumse plannen. Hij bleek bereid om een groot deel van de nascholingsgelden
beschikbaar te stellen. Daardoor konden wij veel meer leerkrachten aan het Help-project
laten deelnemen.''
Aan alle scholen werd gevraagd hoeveel van hun personeelsleden bereid waren zich te
scholen voor het Help-project. Dit bleken er nog meer dan voorzien. ,,Behalve alle vaste
leerkrachten hebben ook vrijwel alle invallers en deeltijdleerkrachten zich aangemeld, in
totaal 94 mensen.''
Even leek dit een financieel probleem op te leveren, maar hier bood de ROPO (regionaal
overleg primair onderwijs) uitkomst. ,,Omdat het om een project gaat waaraan alle
Castricumse scholen deelnemen, stelde men geld beschikbaar''.
Terwijl het Help-project tot nu toe alleen aan individuele scholen geleverd werd, gaat nu
het complete onderwijs in de gemeente deelnemen. Meteen na de vakantie wordt gestart met het
project. Elke school krijgt de beschikking over twintig omvangrijke mappen, waarin
alle mogelijke leerproblemen en hun aanpak aan de orde komen. Alle leerkrachten krijgen
een training van vijf dagen verspreid over het schooljaar. De kinderen van de onderbouw
krijgen die dagen vrij, de bovenbouwleerlingen krijgen een vervanger voor de klas.

Overtuigd

,,We zijn ervan overtuigd dat door dit project een aantal kinderen die anders naar het
speciaal onderwijs verwezen moesten worden, nu binnen het gewoon onderwijs kunnen
blijven'', aldus Jan Kuys.
Naast het Help-project heeft de Aglob inmiddels ook al een aantal andere zaken aangepakt.
Zo is besloten de kleutermaatregel af te schaffen en een ander vakantierooster in te
voeren. De komende tijd zal men zich nog gaan buigen over het veiligstellen van lesuren
muziek, tekenen en handvaardigheid, over een betere regeling op het gebied van
sportevenementen en over een gezamenlijk publiciteitsbeleid.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Help-project
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-13-2
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 november 2021