Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11654]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11654
 
Titel : Unieke samenwerking bijzonder en openbaar onderwijs

Castricumse basisscholen samen in één leerproject
Auteur :
Datering : 09 juli 1990
Beschrijving : CASTRICUM - Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat in Castricum een uniek project van
start. Op alle basisscholen, zowel openbaar als bijzonder, zal het Help-project worden
ingevoerd, een activiteit die erop gericht is kinderen met leerproblemen te herkennen en
te begeleiden. Hoewel hetzelfde project ook op andere plaatsen in ons land al gebruikt
wordt, is het nooit eerder voorgekomen dat het complete onderwijsveld in een gemeente
deelneemt. ,,We zijn er best trots op'', laat directeur J. Kuys van de katholieke
basisschool de Hoeksteen weten.

Het Help-project is een eerste resultaat van het sinds een jaar bestaande Aglob-overleg.
,,Aglob staat voor Adviesgroep Lokaal Onderwijs Beleid en is een overkoepelend orgaan van
alle Castricumse basisscholen'', legt Jan Kuys uit, die als secretaris van de groep
optreedt. ,,In feite bestond een dergelijke groep al in de jaren zeventig, maar naarmate
er door de bezuinigingen minder leuke dingen gedaan konden worden binnen het onderwijs is
het overleg een zachte dood gestorven.''
Dat vorig jaar een nieuwe start gemaakt werd had eveneens met bezuinigingen te maken, maar
ditmaal met een positiever resultaat voor Castricum. ,,Doordat de regionale
Onderwijsbegeleidingsdienst (OBD) werd ingekrompen, had de gemeente Castricum geld over.
Dit bedrag, zo'n f20.000,-, wilde de onderwijswethouder wel binnen het onderwijs houden
en hij vroeg de scholen om advies. Op dat moment ontstond het idee om een adviesorgaan in
het leven te roepen, waarin zowel bijzonder als openbaar onderwijs vertegenwoordigd zijn.
Eerste doel was een bestemming vinden voor die f 20.000,-, maar daarnaast kan ook over
andere zaken op onderwijsgebied gevraagd en ongevraagd advies gegeven worden.''

Leerproblemen

Al snel was de Aglob het erover eens dat het beschikbare geld aangewend moest worden voor
de begeleiding van kinderen met leerproblemen. ,,Wij zijn toen in contact gekomen met de
stichting Hulpbevordering Leerproblemen uit Doetinchem. De stichting heeft een plan
ontwikkeld dat materiaal biedt om leerproblemen te herkennen en op te lossen. Onze eerste
gedachte was om op elke school één of twee leerkrachten te trainen opdat die de rest van het
team zouden kunnen begeleiden bij het werken met het project.''

° Vervolg op Stad en Streek 2
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Help-project
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-13-1
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 07 november 2021