Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11634]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11634
 
Titel : Groene IJmond: Recreatie in bufferzone van bedrijven
Auteur :
Datering : 08 juni 2000
Beschrijving : IJMOND - Mooie, groene bufferzones rond bedrijventerreinen. Bufferzones die zodanig zijn
aangelegd dat ze geschikt zijn voor recreatie. Dat is een van de ideeŽn in het plan
De Groene IJmond dat deze week verschenen is. Daarin is sprake van extra recreatiegebieden.
Het devies is een intensieve samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven.

De IJmond heeft veel groen, maar het kan nog groener. Dat staat in de brochure 'Wonen,
werken en recreŽren' die gemaakt is in opdracht van het Gewest IJmond. De brochure is een
vervolg op het plan De Groene IJmond uit 1990. In de afgelopen 10 jaar zijn daaruit
diverse projecten gerealiseerd zoals het park Overbos (Beverwijk), het groengebied
Hendriksveld (Castricum) en de Groene Oostrand (Heemskerk).
Het was tijd voor een nieuwe impuls. De stuurgroep De Groene IJmond heeft zeven projecten
op het oog in de komende tien jaar. Op punt van uitvoering staat het landschapsplan
Assumburg/Oud-Haerlem in Heemskerk. In de pen zit de aanleg van een recreatiegebied op de
vuilstortplaatsen Aagtenbelt en CAIJ-belt in Beverwijk. Er is sprake van recreatieroutes
langs de Stelling van Amsterdam, Marquette en de binnenduinrand.
Nieuw is het Strategisch Groen Project (SGP) IJmond-Zaanstad. Dit bestaat uit de aanleg
van recreatie- en natuurverbindingen langs dijken en waterlopen in de polders. Er moeten
ook nieuwe recreatiegebieden komen bij woonwijken en bedrijventerreinen, te beginnen bij
de nieuwbouwwijken Broekpolder en Saendelft. Het SGP wordt de komende jaren opgesteld
onder leiding van de provincie Noord-Holland.
Gedeputeerde A. Goijert van de provincie, tevens voorzitter van stuurgroep Groene IJmond,
wil de krachten van de overheden bundelen. Dit onder het motto groenbelang is
bedrijfsbelang. Een aantrekkelijk groen, duurzaam bedrijfsterrein maakt bedrijfsgebouwen
meer waard. De aanwezigheid van veel groen maakt het gebied aantrekkelijker voor het
personeel. Het komt de personeelswerving ten goede.

Noordzeekanaal

De plannen zijn tamelijk ambitieus. Zo noemde de gedeputeerde deze week ten overstaan van
de Industriegroep IJmond-Noord een oppervlakte van 250 hectare aan nieuw recreatiegebied
bij de woonwijken. Een deel daarvan kan volgens Goijert aangelegd worden in de vorm van
bufferzones bij nieuwe en te herstructureren bedrijventerreinen, zoals die bijvoorbeeld
in het Masterplan Noordzeekanaal zijn genoemd.
De gedeputeerde stelde dat de bedrijventerreinen goed in het landschap ingepast moeten
worden. Te denken valt aan veel groen en water rondom en op deze terreinen. Daardoor
ontstaat een aantrekkelijker en duurzamer geheel. De gedeputeerde deed deze week een
beroep op het bedrijfsleven om mee te denken. Zij meldde tevens dat het overgrote deel van
de voorzieningen betaald worden door het Rijk.
Secretaris J. Mak van Gewest IJmond voegt desgevraagd toe dat er bij de provincie diverse
geldpotjes zijn voor allerlei groene projecten. Die dreigen wel eens ongebruikt te
blijven. Het plan is om te bekijken of die subsidiepotjes ook te benutten zijn voor
bedrijfsontwikkelingen met veel groenvoorzieningen.
Ook aan de Westelijke Randweg en de revitalisering van Wijk aan Zee wil de Groene IJmond
bijdragen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het Hendriksveld aan de oostrand van Castricum werd naar aanleiding van De Groene IJmond
gerealiseerd.

Archieffoto
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Groenvoorziening
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-12-28
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 november 2021