Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11630]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11630
 
Titel : Onmin op Van Speykkade om illegaal gebruikte groenstrook
Auteur :
Datering : 24 juni 1999
Beschrijving : CASTRICUM - De gemeente moet zich stringenter vasthouden aan bestemmingsplannen, vinden
sommige bewoners van de Van Speykkade in Castricum. De straat lijkt in tweeŽn te zijn
verdeeld. De bewoners van de huisnummers 13 tot en met 23 zijn boos dat het college een
openbare groenstrook verkocht aan de bewoners van de nummers 1 tot en met 11, die het
groen illegaal in gebruik hadden genomen. Nu moet het bestemmingsplan nog worden
gewijzigd. De gemeenteraad mag vanavond de knoop doorhakken.

Achter de woningen Van Speykkade nummer 1 tot en met 11 bevond zich ooit een groenstrook
van zeven meter, met de bestemming openbaar groen. Enige jaren geleden namen de bewoners
het graslandje echter in gebruik: ze bouwden er schuurtjes en legden bestrating aan. De
gemeente had hiertegen kunnen optreden, omdat de bebouwing volgens het bestemmingsplan
niet is toegestaan. Maar het gebruik door de bewoners werd aanvankelijk oogluikend
toegestaan.
Tot vorig jaar. Toen sommeerde de gemeente de opstallen te verwijderen, maar de gebruikers
gingen in verzet. Na overleg besloot de gemeente een deel van de strook aan de bewoners te
verkopen. Vervolgens moet het bestemmingsplan worden gewijzigd in de bestemming siertuin,
zodat de schuurtjes kunnen blijven staan. De gemeenteraad moet daar nog zijn goedkeuring
aan verlenen.

Buren

Als het aan de buren ligt, gebeurt dat niet. De bewoners van het achterliggende rijtje, de
nummers 13 tot en met 23, vinden het maar niets dat de gemeente de groenstrook opoffert.
,,Zij vinden het een onbehoorlijke gang van zaken'', zegt woordvoerder R. Janse. ,,Bewoners
moeten op een bestemmingsplan kunnen vertrouwen. Daarin staat dat het om een openbare
groenstrook gaat die niet bebouwd mag worden.''
Volgens de bestemming siertuin mogen er wel schuurtjes staan, maar niet groter dan zes
vierkante meter. De woordvoerder: ,,Volgens ons staan er echter schuurtjes die groter
zijn. Hoe het daar nu mee moet, is ons onduidelijk.'' De bewoners van de huisnummers 13
tot en met 23 hebben bezwaar gemaakt tegen de verkoop, maar die heeft de gemeente
doorgezet. ,,Wij zagen onvoldoende aanleiding om op de verkoop terug te komen'', wordt
van die kant gesteld. ,,Dat kan ook niet, omdat de verkoopovereenkomsten reeds zijn
gesloten.''
De raad heeft daar dus weinig meer over te zeggen. Tot verdriet van sommige politici, die
tijdens een eerdere commissievergadering verklaarden dat het college van b en w in deze
geen schoonheidsprijs verdient. Toch is het waarschijnlijk dat een grote meerderheid van
de raad vanavond akkoord gaat.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Sommige bewoners van de Van Speykkade in Castricum vinden het jammer dat de openbare
groenstrook werd bebouwd door hun buren.

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Speykkade, van
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Groenvoorziening
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-12-24
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 november 2021