Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11625]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11625
 
Titel : Plannen voor buurttuin Prof. v.d. Scheerlaan
Auteur :
Datering : 11 oktober 1995
Beschrijving : CASTRICUM - Het buurtcomité 't Duintje heeft een plan ontwikkeld om nabij de flats aan de
Prof. v.d. Scheerlaan een buurttuin in te richten. Het Castricumse college stelt voor om de
helft van de kosten te betalen uit de reserve sociale vernieuwing.

In het kader van sociale vernieuwing loopt in deze wijk sedert 1994 een project
buurtbeheer, hetgeen inhoudt dat gemeente en buurtbewoners gezamenlijk werken aan
verbeteringen in de wijk. Er is een buurtcomité ingericht dat wordt ondersteund door de
Stichting Gemeenschapsraad Castricum en Woningbeheer Noorderkwartier. Het comité is actief
op diverse terreinen die de leefbaarheid in de wijk kunnen bevorderen, behalve plantsoenen
betreft dit onder meer speelgelegenheden en verkeerszaken.
Voor het klaarmaken van het door het buurtcomité ontwikkelde ontwerp van de tuin, is door
het werkvoorzieningsschap De Tunnel een offerte uitgebracht. De totale kosten bedragen op
vierhonderd gulden na 30.000 gulden. Woningbeheer Noorderkwartier is bereid in de kosten
bij te dragen. Het bedrag is echter nog niet vastgesteld. Verder worden door het comité
nog pogingen gedaan om bijdragen vanuit een fonds te verkrijgen. Voor het restant wordt
een beroep gedaan op het gemeentelijke potje sociale vernieuwing.
Het onderhoud van de tuin heeft plaats door de buurtbewoners, die daarbij worden
ondersteund door medewerkers van de Stichting Tuin van Rommel. Ook de plantsoenendienst
kan bijstand verlenen tot een bepaald maximum.
Het college staat positief tegenover dit nieuwe initiatief van het buurtcomité: ,,Met
name de grote betrokkenheid van de wijkbewoners bij de dagelijkse leefomgeving en de
samenwerking daarbij met de gemeentelijke diensten, past in de doelstellingen van de
sociale vernieuwing. En draagt bij aan de verkleining van de afstand tussen burger en
bestuur.'' Het college stelt derhalve voor om ongeveer vijftig procent van het gevraagde
bedrag te betalen. De commissie onderwijs en sociale zaken praat 12 oktober over het
voorstel.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Scheerlaan, prof. van der
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Groenvoorziening
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-12-19
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 november 2021