Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11616]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11616
 
Titel : Veel klachten van bevolking over verloedering straatbeeld

Onkruid groeit Castricum momenteel boven het hoofd
Auteur :
Datering : 23 februari 1993
Beschrijving : CASTRICUM - De bevolking spreekt over verloedering van de woonomgeving. Medewerkers van de
gemeentelijke plantsoenendienst noemen de situatie onhoudbaar en hebben aangegeven dat zij
het werk niet meer aankunnen. Bovendien raken ze gedemotiveerd. En nieuw aangelegde straten
in de nieuwbouwwijk Albert's Hoeve blijken na een jaar alweer onder te zitten. Dit zijn
slechts vijf conclusies die staan vermeld in de beleidsnotitie 'Onkruidbestrijding' in de
gemeente Castricum. Want onkruid tiert in Castricum weliger dan de bedoeling was.

Het (milieu)vriendelijke streven van de plaatselijke politiek om minder chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken bij de onkruidbestrijding heeft een keerzijde. Want
tegenover de afname van de chemicaliŽn staat een toename van welig tierend onkruid. Het
aantal klachten van bewoners over onkruid op allerlei plaatsen is sterk toegenomen. De
bevolking klaagt meer en meer over het onderhoudsniveau van zowel bestrating als onkruid-
en bladverwijdering.
De medewerkers van de buitendienst plantsoenen krijgen derhalve steeds meer negatieve
reacties. Volgens diezelfde medewerkers zou bij de huidige capaciteit en beperking van
chemische middelen het onderhoudsniveau onaanvaardbaar worden. Verder valt te lezen dat
zij het werk niet meer aankunnen, de situatie onhoudbaar wordt en de medewerkers
gedemotiveerd raken. Castricum wordt steeds 'groener', maar dan wel met het verkeerde
soort groen.
Als gevolg van de toenemende stroom klachten van bevolking en plantsoenendienstmedewerkers
heeft het plaatselijke college een notitie laten schrijven. Hierin wordt de problematiek
verder uitgewerkt en gezocht naar oplossingen. Hetgeen niet eenvoudig is, omdat het hier
om tegenstrijdige zaken gaat. Minder chemicaliŽn is weliswaar beter voor het milieu, maar
levert wel erg veel klachten op. En minder onkruid als gevolg van chemische
bestrijdingsmiddelen betekent weer een belasting voor het milieu en is in strijd met de
plaatselijke politieke voorkeur.

De gemeente omschrijft onkruid als 'een op een bepaalde plaats door de mens niet gewenste
begroeiing'. Een alternatieve bestrijdingsvorm zou kunnen zijn het zogenoemde
ecologisch-beheer. Hierbij wordt rekening gehouden met alle facetten van de natuur, de
flora en fauna in welke vorm dan ook. Maar dat is een proces van jaren. Zowel in
technische zin als gevoelsmatig. Want 'wildgroei' kan misschien ecologisch wel verantwoord
zijn, maar ligt gevoelsmatig voor zowel plantsoenendienstmedewerkers als bevolking
gevoelig.

Vooralsnog ziet het college dan ook nog geen heil in het ecologische beheer. De kosten
zijn te hoog, omdat bij voorbeeld meer personeel vereist is en er meer en ander materiaal
aangeschaft moet worden. Verder moet er een grote voorlichtingscampagne gevoerd worden,
waarin duidelijk gemaakt wordt dat de 'verloedering van de woonomgeving' in sommige
gevallen de naam ecologisch beheer meekrijgt. En tenslotte zou het personeel omgeschoold
moeten worden. Want hoveniers zijn in hart en nieren mensen die nette tuintjes willen. En
ecologisch verantwoord groeiend onkruid is hen vaak een doorn in het oog.

Voorstel

Het college is na de inventarisatie van de problemen nu gekomen met een voorstel om een
beperkt gebruik van (ook in de toekomst toegelaten en daardoor minder schadelijke)
bestrijdingsmiddelen toe te laten. Deze maatregel moet dan worden aangevuld met enkele
andere, milieuvriendelijke alternatieven. Eťn van deze maatregelen kan zijn dat
Castricummers gemotiveerd moeten worden om de stoep voor en/of naast hun huis zelf
onkruidvrij te houden.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Het onkruid tiert welig in de nieuwbouwwijk Albert's Hoeve.

Foto Studio Honing
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk : Albertshoeve (Wijk)
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Groenvoorziening
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-12-10
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 oktober 2021