Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11603]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11603
 
Titel : FinanciŽle steun voor Gildeproject Castricum
Auteur :
Datering : 28 augustus 1991
Beschrijving : CASTRICUM - In Castricum is op dit moment een initiatiefgroep bezig een zogenoemd
Gildeproject te starten. De groep wordt daarbij begeleid door het plaatselijke opbouwwerk
(Gemeenschapsraad).

Een Gildeproject biedt de gelegenheid aan mensen van 55 jaar en ouder om hun kundigheden
over te brengen aan jongeren, of aan elkaar. Het gaat veelal om mensen die niet meer
deelnemen aan het arbeidsproces en zich graag nuttig maken en sociale contacten opbouwen
om zo deel te blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Er is volgens de
intitiatiefnemers geen sprake van concurrentie voor de volksuniversiteit of iets
dergelijks. Het Gildeproject brengt de vragers en aanbieders bij elkaar en zorgt voor de
folders en de overige public relations. In principe is het niet de bedoeling dat er loon
betaald wordt aan de medewerkers. Wel kunnen reiskosten en andere onkosten worden vergoed.
De initiatiefgroep heeft nu aan de gemeente Castricum om subsidie gevraagd voor de
organisatiekosten, de folders en enig ander publiciteitsmateriaal. Voor 1991 wordt een
subsidie gevraagd van 6.500 gulden, inclusief startkosten van vierduizend gulden. Voor
1992 wordt meteen een subsidie gevraagd van 8.000 gulden.
Van het Koningin Julianafonds is inmiddels een startsubsidie verkregen van 5.000 gulden.
Het resterende tekort is daarmee 1.500 gulden geworden. De commissie welzijnsplanning in
Castricum heeft inmiddels een positief advies gegeven over de subsidie-aanvraag. Wel is
door deze commissie een aantal kanttekeningen geplaatst. Zo wordt bij voorbeeld de vraag
gesteld of er wel behoefte is aan de deskundigheid van de Gildemensen en of dit project
niet hoort onder een flankerend ouderenbeleid.
Volgens het Castricums college zijn dit reŽle kanttekeningen. ,,Castricum is wellicht te
klein voor een eigen Gildeproject, maar nu subsidie is toegezegd door het Koningin
Julianafonds, dient het Gildeproject in de gelegenheid te worden gesteld zichzelf te
bewijzen'', vindt het college. ,,Een startsubsidie van duizend gulden zou daarom overwogen
kunnen worden. De ontbrekende vijfhonderd gulden zou via eigen bijdragen kunnen worden
opgebracht.''
Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om een bedrag van duizend gulden beschikbaar
te stellen. De commissie maatschappelijke zaken, sociale zaken en volksgezondheid
vergadert vanavond vanaf 19.30 uur onder meer over deze subsidie-aanvraag.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Gilde Castricum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-11-1
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 oktober 2021