Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11600]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11600
 
Titel : Gilde IJmond wegens gebrek aan belangstelling opgedoekt
Auteur :
Datering : 09 februari 1996
Beschrijving : IJMOND - Het Gilde Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen is opgeheven. De
belangstelling voor de vrijwilligersorganisatie bleek nihil. Het Gilde heeft drie jaar
bestaan. In de vier afzonderlijke gemeenten worden pogingen ondernomen om het werk in
enigerlei vorm voort te zetten, min of meer naar het voorbeeld van het Gilde Castricum dat
altijd apart heeft geopereerd. En met succes.

Afgezien van Castricum slaat het Gilde niet of nauwelijks aan, bevestigt voorzitter
A. Müter van het vier rayons tellende IJmondverband. ,,Hoezeer wij ook aan de weg
timmerden, er kwam vanuit het publiek amper enige respons. Helaas, want het Gilde is op
zichzelf een bijzonder loffelijk project'', aldus Müter. Via het Gilde stellen mensen hun
kennis en ervaring belangeloos ter beschikking. Het Gilde heeft als doel deze aanbieders
en aanvragers bij elkaar te brengen.
Volgens Müter beschikte het Gilde over voldoende aanbieders. Het gaat veelal om vutters en
gepensioneerden die gaarne bereid zijn om hun deskundigheid op anderen over te dragen. Zo
zijn er mensen die alles weten van een bepaald exotisch vakantieland. Zij hebben nuttige
tips voor iemand die voor het eerst op pad gaat. Een van de aanbieders was zilversmid. Een
hobbyist zou van hem de fijne kneepjes van het vak kunnen leren. Het Gilde had een bestand
van 85 deskundigen op de meest uiteenlopende terreinen.
Volgens het gildebestuur zijn er meer zusterorganisaties die een kommervol bestaan lijden.
Daar staan tegenover de florerende Gildes in Amsterdam en Castricum. Het is Müter
onduidelijk waarom het gilde in de IJmond is mislukt. Hij bespeurt een afwachtende houding
bij het publiek. ,,Men gaat liever te rade in de eigen kring of in de bibliotheek.''
Penningmeester H. Reynders voegt eraan toe dat buurthuizen een programma bieden waarin al
vele onderwerpen aan de orde komen. Müter: ,,We hebben er alles aan gedaan om het Gilde
onder de aandacht te brengen. Meestal zonder resultaat.''

Aanvragers

,,Aan het aanbod lag het zeker niet'', aldus Müter. Het ontbrak juist aan aanvragers. Veel
aanbieders zijn zelfs nooit door iemand geraadpleegd. Het is duidelijk dat zij op den duur
elke motivatie verloren. Het bestuur heeft daarop besloten de organisatie op te heffen. Dat
wil echter niet zeggen dat het Gilde in alle vier gemeenten is verdwenen. Overal wordt
nog eens apart bekeken of het mogelijk is op eigen houtje verder te gaan. De lokale
vertegenwoordigers zoeken daarvoor aansluiting bij het plaatselijke ouderen- en
vrijwilligerswerk.

Zo is bestuurder T. Baan vastbesloten het Gilde voor de gemeente Uitgeest te behouden. Hoe
dan ook. ,,Wij hebben contact gezocht met het Gilde Castricum. Of het tot samenwerking
komt, weet ik nog niet. Er is wel overleg gaande. In elk geval ben ik zeer gecharmeerd van
de formule in Castricum. Het Gilde is daar heel plaatselijk gericht. Het is bovendien
ingebed in een samenspel van vrijwilligersinstellingen die elkaar ook onderling voeden.
Dat werkt kennelijk beter dan wanneer iemand in Uitgeest zijn hulp aan de andere kant van
het Noordzeekanaal moet zoeken.''
Ook in Velsen en Beverwijk beraadt men zich op een zelfstandige voortzetting van het
Gilde, al dan niet in samenwerking met andere vrijwilligersorganisaties. Alleen in
Heemskerk hebben de bestuursleden al het bijltje erbij neer gegooid. Het enthousiasme is
danig bekoeld, aldus bestuurder Reynders namens het rayon Heemskerk. ,,Wij zijn nog maar
met zijn tweeën, terwijl de coördinatie van het Gilde toch heel veel vrije tijd vraagt.''
Reynders meldt dat er nog een kleine kans is dat de Werkwinkel het werk van het Gilde
Heemskerk overneemt. ,,Dat zou mooi zijn, maar zelf zijn wij gestopt.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
In Castricum gedijt het Gildeproject uitstekend, maar in de rest van de IJmond wil het
niet aanslaan.

Archieffoto

Origineel van de zwart wit foto.

FOTO HENK HONING BV
jan van kuikweg 64
1962 WE heemskerk
holland
tel: 02510-47000


 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gilde Castricum
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-11-5
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 oktober 2021