Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11526
 
Titel : Castricum moeilijke factor bij financiering IJmond IJzersterk
Auteur :
Datering : 18 oktober 1994
Beschrijving : IJMOND - Zolang het uittreden van Castricum uit het Gewest niet formeel en duidelijk
geregeld is, blijft de schaduw van deze discussie als een hinderlijke last over alle daden
van het Gewest IJmond hangen. Dat bleek ook gistermiddag tijdens de bijeenkomst van het
algemeen gewestbestuur. Zowel bij de behandeling van het plan IJmond IJzersterk als bij de
strategiebepaling voor de komende jaren zorgde Castricum voor verhitte discussies.
Vooral de uitvoering van IJmond IJzersterk bracht de gemoederen aan het koken. Toen dit
economisch actieplan een jaar geleden gepresenteerd werd, gingen alle gemeenten akkoord
met het leveren van een financiële inspanning voor de uitvoering ervan. Nadere berekening
leverde het ronde sommetje van vier gulden per inwoner op voor elke gemeente.
Onlangs werd bekend dat de Europese Gemeenschap bereid is 37 miljoen gulden aan IJmond
IJzersterk bij te dragen, mits de gemeenten en andere bij het plan betrokken partners zelf
samen een zelfde bedrag op tafel leggen. Dit bedrag is zelfs 13 miljoen meer dan waar de
IJmond op gehoopt had. De tweede voorwaarde is echter dat alle plannen wel in de komende
drie à vier jaar uitgevoerd moeten worden. Gezien deze termijn is het zaak om nu zo snel
mogelijk met de uitwerking te beginnen, zo maakte portefeuillehouder economische zaken
H. Verdier het algemeen bestuur duidelijk.
Hij stelde voor om de extra 13 miljoen in te zetten voor de uitvoering van projecten
zoals bij voorbeeld de derde haven in Velsen. Voor de verdere uitwerking van de plannen
had hij de toezegging van de gemeenten nodig dat zij hun inspanningsverplichting van
vier gulden per inwoner zullen nakomen. Het kostte hem weinig moeite alle leden daarvan te
overtuigen. Lastiger werd het echter toen de besteding van dit geld aan de orde kwam.

Belang

,,Wij hebben van meet af aan gesteld dat wij alleen meebetalen aan zaken die ook
rechtstreeks van belang zijn voor Castricum'', stelde J. Tempelman (VVD Castricum). ,,Ik
lees nu dat van die vier gulden onder meer ook het Bedrijven Informatie Centrum en het
Technologie Centrum bekostigd worden. Daar willen wij niet aan mee betalen want die zaken
hebben voor Castricum na onze uittreding geen enkele relevantie.'' J. van Hemert
(Castricum Aktief) schaarde zich gretig achter dit standpunt.

Dit leidde tot hevige reacties vanuit de andere gemeenten. ,,Castricum heeft destijds
toegezegd mee te zullen betalen aan IJmond IJzersterk en krabbelt nu terug. Krijgen we dat
nu elke keer? Gaat Castricum steeds aan de rem hangen?'', vroegen een verontruste
M. Boonstra (CDA Velsen) en J. van Dijk (GroenLinks Velsen) zich af. Verdier poogde de
zaak te redden door nog eens samen te vatten wat volgens hem destijds afgesproken was,
maar gooide daarmee alleen maar olie op het vuur.
Het was uiteindelijk P. de Wolf (CDA Castricum) die de zaak enigszins redde door te
verklaren dat Castricum heus wel solidair blijft, maar alleen intern met enkele
interpretatieverschillen te kampen heeft. Dit leverde hem op zijn beurt een aanvaring met
Van Hemert op omdat deze strak en stijf aan zijn eerder ingenomen standpunt vast bleef
houden. ,,U houdt zich niet aan eerdere afspraken. Ik heb daar grote bezwaren tegen'',
beet De Wolf de CA'er toe. Castricums burgemeester J. Schouwenaar maakte de verwarring
vervolgens compleet door te stellen: ,,Ik snap er nu ook niks meer van''.
Uiteindelijk gingen de gemeenten met uitzondering van Castricum akkoord met de vier gulden
per inwoner. Een nadere invulling hoe dit bedrag besteed zal worden, volg in de volgende
vergadering.
Ook in de discussie hoe de toekomst van de IJmond er uit moet zien, vormt Castricum de
onzekere factor. Met name de datum van uittreding van de dissidente gemeente en de datum
van samenvoeging met het Gewest Zuid-Kennemerland vormen punten van onduidelijkheid.
Uiteindelijk werd besloten on elk geval te streven naar snelle besluitvorming maar dit
niet ten kosten van de kwaliteit te laten gaan.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
J. Tempelman: ...geen relevantie...

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
M. Boonstra: ...verontrust...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-29
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 oktober 2021