Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11524
 
Titel : Instellingen in IJmond maken zich zorgen over behoud van draagvlak

Overstap laat vele Castricummers koud
Auteur : Sigrid van Iersel
Datering : 24 mei 1994
Beschrijving : CASTRICUM - Castricum stapt over van het Gewest IJmond naar Samenwerkingsverband
Noord-Kennemerland. Een overstap, die gepaard gaat met veel extra werk voor allerlei
betrokken instanties. Nieuwe regelingen, nieuwe afspraken en zelfs nieuwe wetten zijn
nodig om de switch mogelijk te maken. De meeste Castricummers worden er niet koud of warm
van. Totdat ze horen dat de overstap de gemeente waarschijnlijk ook extra geld gaat
kosten.

Niet zonder slag of stoot maar ten slotte toch unaniem besloot de gemeenteraad van
Castricum om de indeling bij de IJmond te verruilen voor Noord-Kennemerland. Na wederom
uitputtende discussies bij de provincie, stemde vorige week uiteindelijk ook Provinciale
Staten in met de Castricumse wens.
De Castricumse wethouder J. van Hemert, die een sterke voorvechter is van de overstap,
zegt over sterke aanwijzingen te beschikken dat de kwestie sterk leeft onder de bevolking.
Ten tijde van de gemeenteraadsverkiezingen ontving zijn partij Castricum Aktief tientallen
telefoontjes van mensen, die hun voorkeur voor Noord-Kennemerland kenbaar maakten.
Het merendeel van de bezoekers van winkelcentrum Geesterduin, dat aangesproken wordt over
deze kwestie, blijkt echter nauwelijks geinteresseerd in de overstap. Tientallen
aangesproken mensen zijn wel op de hoogte, maar hebben geen idee wat de voor- en nadelen
zijn van de wisseling. Zij zeggen dan ook moeilijk een oordeel te kunnen geven. ,,Het
maakt mij geen fluit uit'', zegt een oudere man. ,,Ik zie geen voor- en nadelen. Je wordt
toch belazerd. Als ik maar naar het ziekenhuis in Beverwijk kan blijven gaan.''
Een onderwerp van gesprek bij praatjes over de heg of op verjaardagsfeestjes is het in
Castricum al helemaal niet. ,,Het is waarschijnlijk meer de club rond Castricum Aktief,
die zich hiervoor interesseert'', meent Carla de Graaf.
Veel mensen zeggen zich wel meer verbonden te voelen met Alkmaar dan met Heemskerk en
Beverwijk. Die verbondenheid heeft vooral betrekking op Alkmaar als winkelstad. ,,Ik ga
het meest naar Alkmaar toe, want ik vind Beverwijk geen leuke stad'', vertelt
Ank de Vries. Andere Castricummers vinden dat hun dorp vanwege het landelijke karakter
meer thuishoort bij de noordelijke gemeenten. ,,Wij zijn noorderlingen'', zegt een
mevrouw. ,,En de indeling was oorspronkelijk al zo bedoeld.''

Becijferd

De kosten voor Castricum om zich uit te kopen uit diverse gemeenschappelijke regelingen,
zijn voorlopig becijferd op f 2 miljoen. Daarnaast zal Castricum een nieuwe gemeentelijke
bijdrage moeten leveren aan het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland, die aanzienlijk
hoger is dan bij het Gewest IJmond. In een eigen berekening kwam de gemeente Castricum in
november 1993 op een bedrag van f 673.440. Dat is f 262.663 per jaar extra in vergelijking
met de huidige kosten. Moeilijk in te schatten zijn de kosten voor de arbeidsuren, die
ambtenaren op talrijke plaatsen moeten maken om allerlei regelingen te veranderen.

Een oudere Castricumse dame, die eerst stellig beweerd heeft dat de overstap haar totaal
niets kan schelen, gaat onmiddellijk overstag als ze hoort dat er voor die overstap geld
betaald moet worden. ,,Bespottelijk''. De heer Wijker is dezelfde mening toegedaan.
,,Alles mag, als het maar geen geld kost.''
Een andere man zegt nog niet zoveel zicht te hebben op de voor- en nadelen van de
overstap. Het financiële aspect verontrust hem echter niet. ,,Mits er voordelen zijn,
zullen die kosten wel nodig zijn. De kosten gaan voor de baat uit.''

Logischer

Tussen de vele Castricummers die zich verder niet verdiept hebben in de kwestie, lopen
ook enkele mensen rond met een uitgesproken mening. A. Kuipers vindt de overstap een goede
zaak. ,,Nòg liever zou ik willen dat Castricum zowel bij de IJmond zit als bij
Noord-Kennemerland. Om de banden met de IJmond helemaal af te kappen, vind ik jammer. Dat
kan blijkbaar niet en dat zal wel een kwestie van geld zijn. Maar als ik moet kiezen, dan
is het voor Noord-Kennemerland. Daar sluit het karakter van Castricum helemaal op aan.''
Ook L. Wassink vindt de aansluiting bij Noord-Kennemerland veel logischer. ,,Ik was op
zoek naar een baan'', vertelt ze. ,,Op het arbeidsbureau in Beverwijk krijg je ook
allerlei banen aangeboden in Hoofddorp en Aalsmeer. Ik heb liever werk in Heiloo of
Limmen. Ik heb het ook gemerkt bij het ziekenhuis. Je kunt wel naar het Alkmaars Medisch
Centrum, maar dan moet je het speciaal vragen. Ik ben bevallen van een meerling. Gelukkig
was dat in Alkmaar. Als dat in Beverwijk gebeurd was, had ik overgebracht moeten worden
naar Amsterdam. Dan had ik elke keer naar Amsterdam kunnen reizen.''

Wilma van Willigen kan eveneens uit eigen ervaring spreken. ,,Ik denk dat het voor de
werkgelegenheid uiteindelijk beter is als we bij Alkmaar horen. Het arbeidsbureau in
Alkmaar is veel actiever. Daar sturen ze aanbiedingen op. Wat mij betreft is dat het extra
geld wel waard.''

Geschrokken

Mensen die zich echt druk maken over de gevolgen van de overstap van Castricum en mogelijk
ook van Uitgeest, zitten vooral bij de instellingen, die de IJmond als werkgebied hebben.
Zo is directeur H. van Dijk van de stichting Algemeen Maatschappelijk Werk IJmond
geschrokken van het nieuws. ,,Wij weten nog niet wat Castricum zal doen, maar we hebben al
eerder begrepen dat ze het maatschappelijk werk dan helemaal zelf willen gaan regelen'',
aldus Van Dijk. ,,Dat vinden wij een slechte ontwikkeling voor de kwaliteit van ons werk.
De mensen worden dan toch afhankelijk van één persoon. In dit werk is overleg met
collega's juist heel belangrijk. Je vult elkaar aan wat kennis betreft. Voor ons valt het
draagvlak terug. Dat betekent meer kosten voor de overige gemeenten, die daar ook niet op
zitten te wachten.''
Met de uittreding van Castricum zou ook het draagvlak van de Onderwijsbegeleidingsdienst
(OBD) sterk verkleind worden. ,,Dat scheelt duizend leerlingen op jaarbasis en we worden
per leerling betaald'', vertelt K. van Meer. De directeur zegt beducht te zijn voor de
consequenties. ,,Maar onzekerheid hadden hadden we toch al, want per 1 januari 1996 zouden
we een andere financiering krijgen.''

Samenwerking

In navolging van het Gewest IJmond, dat in 1996 samen wil gaan met het Gewest
Zuid-Kennemerland, overweegt ook de OBD om te fuseren met de zusterinstelling in
Zuid-Kennemerland. De stichting Algemeen Maatschappelijk Werk zou eveneens de blik naar het
zuiden kunnen laten gaan, maar in de IJmond is ook nog een gereformeerde stichting voor
maatschappelijk werk. ,,Samenwerking binnen de IJmond ligt dan meer voor de hand'', aldus
directeur Van Dijk.
De GGD zoekt op dit moment al aansluiting bij de GGD Zuid-Kennemerland, waardoor het
werkgebied straks in totaal elf gemeenten omvat. Toch zou het verlies van Castricum ook dan
een verlies betekenen, vooral uit epidemiologisch oogpunt. ,,Bij onderzoek naar hart- en
vaatziekten kun je bij een groter aantal mensen met meer zekerheid uitspraken doen dan bij
een kleiner verzorgingsgebied'', aldus E. Stoové.
Veel instellingen zitten er echter niet om te springen om hun werkgebied te wijzigen.
Stoové van de GGD Midden-Kennemerland benadrukt dan ook dat de uittreding van Castricum uit
het Gewest niet per se hoeft te betekenen dat deze gemeente ook afscheid neemt van de GGD.
Of Castricum werkelijk vertrekt, zal wat Stoové betreft nog onderwerp worden van vele
gesprekken.

De instellingen die niet zo verontrust reageren, zijn de Stichting Thuiszorg en het
Regionaal Bureau Arbeidsvoorziening in Haarlem, waaronder het arbeidsbureau IJmond valt.
De woordvoerders wijzen erop dat hun werkgebieden niet per se samen hoeven te vallen met
bestuurlijke grenzen. ,,Bij ons wordt dit vrijwillig tussen de instellingen geregeld'',
aldus directeur J. Meijer van de Stichting Thuiszorg. ,,Ook zijn we niet afhankelijk van
de gemeentelijke financiën, want wij worden betaald vanuit de AWBZ. Maar als de gemeente
per se één loket voor ouderen wil aanbieden, dan hebben we een groot probleem. We kunnen
Castricum niet missen, want we functioneren al op de ondergrens voor een apart werkgebied.
Maar ik denk dat de soep niet zo heet gegeten wordt als hij wordt opgediend.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
De meeste bezoekers van winkelcentrum Geesterduin worden niet warm of koud van de overstap
van de gemeente Castricum naar het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-27
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 02 oktober 2021