Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11522
 
Titel : Castricum streeft geleidelijke terugtrekking uit IJmond na
Auteur :
Datering : 18 mei 1994
Beschrijving : IJMOND - De gemeente Castricum streeft naar een heel geleidelijke terugtrekking uit het
Gewest IJmond om de kosten zo beperkt mogelijk te houden. De Castricumse wethouder
J. van Hemert verwacht de uittreding op zijn vroegst per 1 januari 1996. In de rest van de
IJmond is de beslissing van provinciale staten om Castricum te laten vertrekken naar het
Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (SNK) met grote teleurstelling ontvangen.

,,Succes is altijd leuk, hoewel we er nooit een prestigezaak van hebben willen maken.''
Zo reageert Van Hemert namens de gemeente Castricum op de herindeling van deze gemeente
bij het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. ,,We hebben eindelijk duidelijkheid.
Ook het gevoel dat hiermee een historische fout voorkomen wordt, maakt ons blij.''
Formeel zou staatssecretaris De Graaff-Nauta van binnenlandse zaken het besluit nog kunnen
vernietigen. Van Hemert acht deze kans echter heel klein. ,,Er is twee keer met grote
meerderheid een democratisch besluit genomen. Bovendien is de staatssecretaris
demissionair.''
Het besluit tot de uittreding zal Castricum een hoop werk opleveren, zo realiseert
Van Hemert zich. ,,Daarom willen we geleidelijk in het SNK stappen. We zullen deelname in
het Gewest IJmond pas opzeggen op het moment dat de IJmond samengaat met
Zuid-Kennemerland. Formeel is dat op 1 januari 1998, maar de IJmond heeft vervroeging
aangevraagd tot 1 januari 1996.''
Om de kosten voor Castricum beperkt te houden wil Van Hemert gebruik maken van de
samenvoeging, omdat er dan een nieuwe situatie ontstaat. ,,We willen ook geleidelijk
inschalen in Noord-Kennemerland, zodat er een betere overgangssituatie is. De kosten zijn
te spreiden over de lange termijn. Ik heb er vertrouwen in dat de kosten mee zullen
vallen. We moeten ons niet blind staren op de lage kosten die we nu hebben aan het
Gewest IJmond, want dat zal ook binnen korte tijd drastisch veranderen.''

Jammerlijk

In de vier overgebleven IJmondgemeenten is met grote teleurstelling gereageerd op de
beslissing van Provinciale Staten. Burgemeester J. Verdier van Uitgeest en J. Baas
(vice-voorzitter van het Gewest IJmond) hebben met verbazing kennis genomen van de grote
invloed die een unaniem genomen besluit van Castricum uitgeoefend heeft op de statenleden.
,,Bestuurlijk is het een jammerlijk besluit'', zegt Verdier. ,,Een unanieme beslissing
van een gemeenteraad wordt blijkbaar door provinciale staten gehonoreerd. Dat zet in
heel Noord-Holland de sluizen open. Als Uitgeest unaniem zou besluiten om een eigen
Oranje-Vrijstaat uit te roepen, dan moeten de Staten die beslissing ook respecteren!''
J. Baas, tevens wethouder in Beverwijk, noemt de beslissing van provinciale staten heel
betreurenswaardig. ,,De provincie heeft slappe knieën. Als gemeenten zeggen 'we willen zo
graag', dan mag dat. Een heel nieuw bestuurlijk effect. Ik heb het gevoel dat er gekeken
is naar gemeenten die uit het ROA (regio Amsterdam, red.) willen. Politiek was het
blijkbaar handig om een precedent te hebben.''
Wat Baas betreft levert de uittreding van Castricum een heleboel vragen op, die niet
eenvoudig te beantwoorden zijn. ,,We moeten ons als Gewest opnieuw beraden over de
bestuurlijke en financiële gevolgen. Sluiten we ons aan bij Zuid-Kennemerland of wordt het
een samenvoeging? Hoe wordt de relatie met Castricum afgebouwd? Het kost heel veel geld en
ambtelijke inzet om de uittreding te regelen. Die cijfers moeten eerst op tafel komen. Maar
het is wat mij betreft logisch dat de vier IJmondgemeenten hieraan geen enkele gulden
meebetalen.''

Onverantwoord

Burgemeester Verdier voorziet voor zijn eigen gemeente nogal wat consequenties van de
beslissing van provinciale staten. ,,Uitgeest zal zich bezinnen op zijn positie. Of wij
dezelfde beslissing nemen als Castricum, is zeer de vraag. Met name vanwege de kosten
vind ik het onverantwoord in deze tijd met toenemende lasten om de burger te belasten met
extra kosten voor de uittreding.
Wat Verdier betreft moet de afweging in Uitgeest vooraf zorgvuldig gemaakt worden. ,,Geen
emotionele argumenten, maar heel nuchter de zaken op een rijtje zetten. Ik denk dat we
meteen na de zomer een weloverwogen beslising kunnen nemen.''

Vice-voorzitter Baas is voorlopig niet bang dat Uitgeest de weg van Castricum zal volgen.

,,Het lijkt me heel raar dat ieder jaar een gemeente kan bepalen of men wel of niet uit
kan treden. Ik ga er vanuit dat we met vier gemeenten overblijven.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Op het Castricumse gemeentehuis zal de komende tijd veel extra werk verricht moeten worden
voor de overstap van het Gewest IJmond naar het samenwerkingsverband Noord-Kennemerland.

Foto Kees Blokker
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-25
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 01 oktober 2021