Oud-Castricum

Artikelen en documenten


Andere informatiebronnen


Artikelen en documenten database Oud-Castricum
 → 
 →  [Documentnummer 11519]
 

 
 

 

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11519
 
Titel : Beverwijk ziet plan tot grotere gemeenten als 'paniekvoetbal'
Auteur :
Datering : 10 mei 1994
Beschrijving : IJMOND - Nadat eerder Heemskerk al heftig protesteerde tegen de inhoud van de VNG-nota
'Toekomstige positie van de gemeenten' is nu ook Beverwijk in de pen geklommen. Ook deze
gemeente is beslist niet gelukkig met de voorstellen van de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten om alleen gemeenten van 40.000 inwoners of meer te handhaven en met dat doel
gemeenten die niet aan dat criterium voldoen samen te voegen. Het college van Beverwijk
spreekt van 'paniekvoetbal'. In Castricum wil men voorlopig nog geen oordeel geven over de
VNG-nota. ,,Wij wachten eerst de uitkomsten van de discussie over de gewestvorming af'',
aldus een Castricumse woordvoerder.

De VNG kwam tot haar advies in een nota waarin de reeds in gang gezette en nog te
verwachten ontwikkelingen op het terrein van openbaar bestuur geschetst worden. Op basis
van een opsomming van taken die een gemeente zelf moet verrichten, concludeert de VNG dat
voor een adequate uitvoering van dit takenpakket ongeveer 200 ambtenaren nodig zijn en dat
vraagt op zijn beurt weer om een gemeentelijke schaal van rond de 40.000 inwoners.

Het college van Beverwijk is het daar niet mee eens. ,,Er wordt in de nota volkomen
voorbij gegaan aan de maatschappelijke binding die van belang is. Men gaat voorbij aan het
feit dat gemeenten geen eenheidsworst zijn. Zij verschillen van elkaar door ligging,
functie en cultuur,'' wordt in een officiŽle reactie gesteld. Beverwijk vreest dat 'door
samenvoeging van gemeenten die geen maatschappelijke samenhang hebben, inwoners
vervreemden van 'hun' gemeente hetgeen ten koste kan gaan van het democratisch gehalte.'

De gemeente is van mening dat eerst maar eens moet worden afgewacht hoe de samenvoeging
van de stedelijke gebieden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag verloopt, om te zien welke
oplossingen het beste passen op de dan opduikende problemen. ,,De actie van de VNG komt
over als paniekvoetbal''.

Opgeschort

In Castricum schort men het oordeel voorlopig even op. ,,Je kunt de voorstellen van de
VNG niet los zien van de gewestvorming die overal aan de gang is. Voor Castricum ligt dat
extra gecompliceerd omdat wij nog niet weten of ons uittreden uit het Gewest IJmond wel of
niet mogelijk zal zijn. Pas op 16 mei valt de beslissing van Provinciale Staten. Tot dat
moment geven wij nog geen reactie op de VNG-voorstellen'', aldus voorlichter H. Schwartz.

In Uitgeest was gisteren niemand bereikbaar voor commentaar over deze kwestie.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Beverwijk
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-22
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 september 2021