Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11517
 
Titel : Castricumse uittreding maakt alsnog goede kans
Auteur :
Datering : 21 april 1994
Beschrijving : CASTRICUM/HAARLEM - De gemeente Castricum maakt een goede kans om alsnog ingedeeld te
worden bij het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. Dit ondanks het feit dat
Gedeputeerde Staten de gemeente liever bij de IJmond wil houden. Veel leden van
Provinciale Staten zijn overtuigd door het unanieme raadsbesluit van Castricum over
toetreding tot het noordelijke samenwerkingsverband.
Een en ander bleek gisteren tijdens een vergadering van de statencommissie Openbaar
Bestuur, waarin de indeling van Noord-Holland in WGR-gebieden ter sprake kwam. Dat zijn
gebieden, gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR), waarin gemeenten op zo
veel mogelijk grensoverschrijdende gebieden samenwerken.
De fracties van PvdA, VVD, GroenLinks en De Groenen zijn in hun geheel overtuigd door de
argumenten van Castricum. CDA en D66 zijn intern verdeeld. Op 16 mei vindt de vergadering
van Provinciale Staten plaats, waarin hierover wordt besloten. Als het op dit punt op een
hoofdelijke stemming aankomt, is er een ruime meerderheid te vinden voor een uittreding
van Castricum uit het Gewest IJmond.
Wethouder J. van Hemert (Castricum Aktief) kwam tijdens de vergadering nog eens
uiteenzetten waarom zijn gemeente uit het Gewest IJmond wil stappen. De IJmond wordt op
termijn immers samengevoegd met Zuid-Kennemerland, en Castricum vindt dat ze meer banden
met de omgeving van Alkmaar heeft dan met de omgeving Haarlem.

De unanieme raadsuitspraak van Castricum woog bij de Statenleden ook zwaar, evenals
Van Hemerts argument dat zijn partij tijdens de raadsverkiezingen juist zo'n winst had
gemaakt door te pleiten voor de overstap naar Noord-Kennemerland. ,,Als er
maatschappelijke weerstand is, kun je samenwerking echt niet afdwingen'', liet
W. van der Paard (PvdA) weten.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-20
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 30 september 2021