Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11514
 
Titel : IJmond reageert enthousiast op blijven Castricum in Gewest
Auteur :
Datering : 05 februari 1994
Beschrijving : IJMOND - Blijdschap in de overige IJmondgemeenten over het besluit van Gedeputeerde
Staten om Castricum niet toe te staan uit het Gewest IJmond te stappen en toe te
treden tot het Samenwerkingsverband Midden-Kennemerland. De Castricumse burgervader
J. Schouwenaar heeft gemengde gevoelens. Hij is blij met de duidelijkheid die er nu
is, maar tegelijkertijd teleurgesteld over het feit dat een verzoek van de
Castricumse gemeenteraad niet wordt gehonoreerd.

Schouwenaar: ,,Het verzoek om uit de IJmond te mogen stappen had brede steun in de
raad en was bovendien voorzien van goede argumenten. Het is dus teleurstellend dat GS
het verzoek heeft afgewezen. Waar ik wel blij mee ben is dat er duidelijkheid is over
de toekomst met betrekking tot het ROA. En over onze positie binnen het gewest. Nu
stonden we regelmatig voor de keuze: of meedoen met het gewest of niet meedoen aan
een gewestelijke regeling. Nu is er duidelijkheid en kunnen we weer verder.''
Hoewel Provinciale Staten in het voorjaar het definitieve besluit nemen, lijkt de
keuze van de provincie vast te staan. ,,Het is geen verrassing, want in bedekte
termen was er al genoeg doorgeschemerd. Misschien dat de raadsfracties nog eens hun
verzoek moeten bepleiten bij de aanverwante fracties in de staten. Dat is al een keer
gebeurd, maar nog een keer kan geen kwaad. Maar in mei zit er een nieuwe
gemeenteraad, die er misschien weer anders over denkt of berust in de beslissing van
GS'', verduidelijk Schouwenaar. Volgens hem hoeven de IJmond-partners niet bang te
zijn voor een gedemotiveerde gewest-collega. ,,Wij wilden niet weg omdat we het in de
IJmond zo slecht hadden, maar omdat we dachten dat het elders beter was.''

Uitgeest

In de IJmond leefde de angst dat wanneer Castricum zou vertrekken, Uitgeest spoedig
zou volgen. ,,Ik ben verheugd dat GS kennelijk ook op korte termijn besluiten kan
nemen'', zegt een blijde Uitgeester burgemeester H. Verdier. De uitspraak is wat we
ervan verwachtten en ik hoop dat een jarenlang slepende discussie nu voorbij is en
dat Castricum zich net zo'n enthousiast partner binnen de IJmond toont als
Uitgeest.'' Volgens Verdier kunnen nu ook 'plaatselijke politieke partijen die lonken
naar Noord-Kennemerland' hun conclusies trekken uit het besluit. ,,De IJmond heeft
weer één gezicht en dat moet zo blijven.''

Genoegen

,,Dat doet mij genoegen'', is de opgetogen reactie van G. van Delft-Jaasma,
vice-voorzitter van het Gewest IJmond. ,,Met dit standpunt komt er nu de rust die
we nodig hebben om het gewest te versterken en ons helemaal te gaan wijden aan de
fusie met Zuid-Kennemerland.'' Van Delft verwacht dat de gemeenteraad van Castricum
zich als een goede verliezer zal gedragen. ,,Het is niet te hopen dat men dwars gaat
liggen, maar dat ze in Castricum beseffen dat het nu eenmaal niet anders is en dat ze
er het beste van moeten maken.''

Van Delft spreekt niet alleen als vice-voorzitter van het gewest maar ook als lid van
het college van b en w in Beverwijk als ze zegt dat het besluit van GS van groot
belang is voor de toekomst van de IJmond. ,,Door de houding van Castricum dreigde
toch even het gevaar dat Uitgeest ook uit zou stappen en dan zou de afbrokkeling niet
meer te stoppen zijn geweest.'' De mening van GS dat Zuid- en Middenkennemerland niet
moeten worden toegevoegd aan het ROA komt volgens Van Delft precies overeen met het
standpunt van het gewest.

Heemskerk

De Heemskerkse burgemeester W. Hoobroeckx is ook gelukkig met het besluit van GS.
,Tegen de achtergrond van de bestuurlijke indeling is dit een logische beslissing. Ik
denk dat de overige IJmondgemeenten gelukkig mogen zijn met dit besluit.'' Hoobroeckx
hoopt dat Castricum enthousiast zijn taken binnen het gewest oppakt. ,,Niets
menselijks is ons ten slotte vreemd'', aldus de burgervader. ,,Ik hoop dat ze de oude
lijn van samenwerken weer vurig vastpakken.'' De vrees van Castricum voor het ROA
noemt Hoobroeckx een van begin af aan onterechte zorg. ,,Dat GS zegt dat de IJmond
niet toetreedt tot het ROA heeft men al eerder naar voren gebracht.''
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-17
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 28 september 2021