Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11507
 
Titel : Forse kritiek burgemeester Verdier op houding Castricumse raad over gewest
Auteur :
Datering : 04 januari 1994
Beschrijving : IJMOND - Forse kritiek op de Castricumse gemeenteraad gisteravond van de Uitgeester
burgemeester H. Verdier in zijn toespraak tijdens de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Verdier verwees naar de Castricumse wens om uit het Gewest IJmond te stappen: ,,Ik
acht het zeer betreurenswaardig, onbegrijpelijk en weinig solidair met de
gemeenschappelijke belangen van de IJmond.'' Ook in de andere IJmondgemeenten werden
nieuwjaarsrecepties gehouden, doch hier hielden de bestuurders die eerste bijeenkomst vriendelijk.

Hoewel de Uitgeester burgemeester aangaf dat hij doorgaans voorzichtig en
terughoudend is met het bekritiseren van een raadsbesluit van een buurgemeente, vond
hij dat hij ditmaal een uitzondering mocht maken. ,,Te meer daar de samenwerking met
Zuid-Kennemerland geen nieuw verschijnsel is, want de IJmond werkt hiermee al samen
op politie- en brandweergebied. Inclusief Castricum.'' Verdier hoopt verder dat de
provincie Castricum snel duidelijk maakt dat het besluit niet door de provincie wordt
overgenomen. ,,Indien dit niet gebeurt, vrees ik dat er een situatie ontstaat die ook
Uitgeest niet onberoerd laat. Ik zou dat èn voor Uitgeest èn voor de IJmond een
slechte ontwikkeling vinden.''
De Castricumse burgemeester J. Schouwenaar, die zelf een voorstander was van het
handhaven van de relatie met het Gewest IJmond, wenste niet te reageren op de woorden
van zijn collega in Uitgeest. De burgemeester zei het een goede gewoonte te vinden
zich niet met de andere gemeenten te bemoeien.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie in Castricum vielen geen toespraken te beluisteren. Wel
kwamen het Kleinkoor Castricum en de carnavalsvereniging De Windtrappers de overigens
niet al te druk bezochte bijeenkomst opluisteren met respectievelijk enkele korte
liederen en een olijke noot. Zo overhandigde Prins Pequnius burgemeester Schouwenaar
een zelf gemaakte, versierde kaart van de 'Vrije Heerlijkheid van Bakkum'.
Het gebaar was een verwijzing naar de onlangs door Oud-Castricum gekochte oude kaart
van de 'Heerlijkheid van Castricum'. Het cadeau van De Windtrappers kost weliswaar
geen duizenden guldens, meldde de prins, maar als de gemeente de kaart 300 jaar
bewaart stijgt de waarde vanzelf.

Waterakkers

In Beverwijk hield burgemeester W. Velders-Vlasblom haar kruit droog tot de eerste
raadsvergadering van het jaar. Dat is traditioneel hèt moment waarop in Beverwijk de
nieuwjaarsrede wordt uitgesproken. In een ongedwongen sfeer werden in het
stadskantoor onder het genot van een hapje, een drankje en een muziekje geanimeerde
gesprekken gevoerd. Veel inwoners hadden regen en de wind getrotseerd om hun
bestuurders de hand te schudden.
In Heemskerk uitte burgemeester W. Hoobroeckx alle met de regio verbonden zorgen:
Hoogovens, het gewest en de opkomst van fascistisch getinte groeperingen. Lokaal
gezien is er echter ook een enorme zorg: de toekomst van het zwembad De Waterakkers.
Hoobroeckx: ,,De tekorten veroorzaken grote financiële problemen. Drastische
maatregelen zijn nodig. Die zullen op korte termijn ook genomen worden. Eén ding
staat voor mij vast: het zwembad is in de moderne opzet een belangrijke
welzijnsvoorziening die hoe dan ook open moet blijven. Een voorziening die vanwege de
verplichtingen ten opzichte van Harteheem zelfs niet gesloten kàn worden.''

Stadsschouwburg

Velsen pakte het dit jaar wat anders aan dan in voorgaande jaren. In plaats van de
burgerzaal in het stadhuis was deze keer gekozen voor de stadsschouwburg. ,,Want
ondanks de mogelijke verzelfstandiging van deze voorziening blijft de schouwburg toch
de trots van de hele Velser gemeenschap'', vond burgemeester A. van Dok-van Weele.
Zij ging in haar toespraak kort in op de belangrijkste gebeurtenissen van het
afgelopen jaar. ,,Een jaar van hoogtepunten maar ook trieste gebeurtenissen, met als
grootste dieptepunt de brieven die een kleine groep haatdragenden richtten tegen de
buitenlandse Velsenaren'', memoreerde zij.
De burgermoeder riep op tot solidariteit met elkaar. ,,Het komend jaar wordt een
belangrijke periode. Er liggen nog belangrijke opdrachten op het gebied van
veiligheid, verkeer, ouderenbeleid en aanpak van de dalende werkloosheid. Laten wij
bij dat alles op positieve wijze contact houden met elkaar.''
Na in het Nederlands en het Turks eenieder een goed 1994 gewenst te hebben,
overhandigde zij het eerste exemplaar van het boekje Velsen Zonder Meer aan
N. Duijndam, directeur van de Verenigde IJmuider Vishandelaren en een van de
belangrijkste zakenvrouwen in de gemeente. De omslag van het boekje is voorzien van
een schilderij van de IJmuider kunstenaar Ab Jongmans. Hij maakte ook het
relatiegeschenk van Velsen voor dit jaar en exposeert de komende maand in de
stadsschouwburg. Ook is zijn werk een jaar lang in het stadhuis te bewonderen. De
Velsense receptie werd onderbroken door een optreden van het herenkwintet Intermezzo
uit Amsterdam.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-11
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 26 september 2021