Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11505
 
Titel : Castricum koel over bijdrage economie
Auteur :
Datering : 21 december 1993
Beschrijving : IJMOND - Het algemeen bestuur van het Gewest IJmond heeft zich gisteren achter het
plan van aanpak geschaard, dat de afbrokkelende economie weer een nieuwe impuls moet
geven. Daarmee hebben de gewestfracties zich ook bereid verklaard om als
IJmond-gemeenten samen tien miljoen gulden op tafel te leggen. J. van Hemert liet
namens de Castricumse gemeenteraad echter weten niet zonder meer met deze bijdrage
akkoord te gaan, omdat de Castricumse raad geen verdere verplichtingen tegenover het
Gewest meer wil aangaan.

Met deze uitspraak van Van Hemert (Castricum Actief) werd de boze droom van de
overige bestuursleden van het Gewest werkelijkheid. Nu de Castricumse gemeenteraad
heeft besloten uit het Gewest IJmond te treden, vrezen de vertegenwoordigers van
andere gemeenten voor grote gevolgen. De Castricumse raad heeft namelijk uitgesproken
dat de gemeente geen beslissingen zal nemen waardoor uittreden uit het Gewest zal
worden bemoeilijkt.

Afgrijzen

Hoewel de Castricumse beslissing niet op de agenda stond, gaf voorzitter A. van Dok
de fracties eerst de gelegenheid om vragen te stellen aan burgemeester
J. Schouwenaar. De Castricumse burgemeester, die zelf lid is van het dagelijks
bestuur van het Gewest, kreeg allereerst te horen met hoeveel ergernis de leden dit
'emotionele besluit' vernomen hadden. ,,Ik denk dat dit besluit verlammend werkt voor
het Gewest'', sprak N. Scholten (D66). ,,Castricum zal nu eerder een blok aan het
been zijn dan een stimulans voor het Gewest. Wel is het een 'voordeel' dat de
onderhuids remmende werking op het Gewest nu duidelijk is geworden.''
Hoewel Schouwenaar niet precies kon aangeven wat de gevolgen zijn voor het Gewest,
liet hij toch een relativerend geluid horen. ,,We zijn ons ervan bewust dat voor het
Gewest de trein doorgaat. Castricum heeft niet de bedoeling om de zaak tot stilstand
te brengen, wèl om de schade zoveel mogelijk te beperken.''
Diverse fracties van het algemeen bestuur drongen er op aan dat Castricum het besluit
terugdraait. Als dat niet gebeurt, dan zou in ieder geval de provincie zo spoedig
mogelijk de definitieve beslissing moeten nemen, zodat er snel duidelijkheid is. Het
dagelijks bestuur van het Gewest zal zich in ieder geval nog deze week op verdere
acties beraden.

Armlastigheid

Of Castricum meedoet aan het plan van aanpak om de economie van de IJmond weer op het
goede spoor te zetten, blijft nog maar de vraag. Om dit plan uit te voeren, is
EU-subsidie aangevraagd, maar dan moeten ook de IJmondgemeenten samen tien miljoen
gulden beschikbaar stellen. Alle fracties hikten tegen de hoogte van dit bedrag aan,
maar vonden de economische injectie desondanks van het allergrootste belang. Ook
Heemskerkse vertegenwoordigers, die de armlastigheid van deze gemeente ten tonele
voerden, zegden hun medewerking toe.
Van Hemert echter zei dat de Castricumse raad het voorstel zou beoordelen tegen de
achtergrond van de uittreding uit het Gewest. Daarmee liet hij doorschemeren dat een
bijdrage van Castricum onwaarschijnlijk was. Van Dok vond dit op haar beurt geen
steekhoudend argument. ,,Niet exclusief de Hoogovensgemeenten zijn hierbij betrokken.
We hebben immers ook de Noordkop en Noord-Kennemerland er bij gehaald. De effecten
van de teruglopende economie zijn te merken tot in Den Helder.''
Volgende maand zal bekend worden of het Gewest de EU-subsidie kan binnenslepen.
Volgens Van Dok zijn de kansen 'bepaald niet negatief'. ,,Noch Heemskerk, noch de
andere gemeenten hebben tien miljoen vrij staan. Door verschuiving van middelen moet
er echter nu een begin gemaakt worden.''
Het algemeen bestuur heeft gisteren verder besloten om de bedrijfsgezondheidszorg
over te dragen aan de Arbodienst Haarlem. Ook werd er gediscussieerd over de
organisatie van het Gewest IJmond. Hoewel de fracties het niet precies met elkaar
eens waren over de rol van de burgemeesters, de betrokkenheid van raadsleden en de
uitbreiding van het gewestsecretariaat, sprak uit de discussie wel de intentie om het
Gewest IJmond verder te versterken.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-9
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 25 september 2021