Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11502
 
Titel : Gemeenteraad Castricum tegen referendum over keuze gewest
Auteur :
Datering : 26 november 1993
Beschrijving : CASTRICUM - De bevolking van Castricum wordt geen uitspraak gevraagd over de vraag
bij welk gewest de gemeente zich dient aan te sluiten: de IJmond of
Noord-Kennemerland. Het voorstel van D66 om een referendum over de gewestkeuze te
houden is door een grote meerderheid in de raad verworpen. De raad wil zelf
beslissen, maar kwam gisteravond desondanks niet tot een keuze over welk gewest de
voorkeur krijgt: de stemmen staakten.

Dat de gemeenteraad niet tot een besluit kwam, komt door de grote verdeeldheid in de
raad, maar vooral door een opzetje van het CDA. De christen-democraten, die zich tot
dusverre (samen met een kleine meerderheid van D66 en PvdA) voor het Gewest IJmond
hadden uitgesproken, stuurden door hun stemgedrag bewust aan op het staken der
stemmen. De vergadering had hierdoor het karakter van een klucht. Door de opstelling
van het CDA is de beslissing automatisch uitgesteld tot de volgende raadsvergadering,
in december.
Het CDA forceerde zo extra bedenktijd die de fractie wil gebruiken om van het gewest
te horen wat men vindt van een verdere samenwerking, op termijn wellicht een fusie
met het Regionaal Overlegorgaan Amsterdam (ROA). Fractievoorzitter G. Branderhorst
sprak in dit verband van recente informatie over toenaderingen tussen de gewesten
IJmond en Zuid-Kennemerland (de toekomstige fusiepartner van de IJmond) en het ROA.
Nauwere banden met het ROA zijn voor het CDA, en eigenlijk voor alle partijen in de
Castricumse raad, reden om de IJmond af te zweren en te kiezen voor
Noord-Kennemerland.

Kat

Het voorstel van het college de bestaande banden te handhaven, werd uitvoerig
besproken. De tegenstanders, dat zijn Castricum Aktief, VVD en GroenLinks (samen acht
zetels) kiezen voor Noord-Kennemerland. De argumenten zijn onder meer dat Castricum
qua ligging en karakter meer thuis hoort bij gemeenten als Schoorl, Egmond en Bergen.
In de IJmond is Castricum als een kat in een vreemd pakhuis, verwoordde Castricum
Aktief die bovendien vreest dat Castricum straks opgaat in één gemeente IJmond. Daar
wordt immers bij herhaling op aangedrongen door invloedrijke instanties. Aansluiting
bij het noorden zou betekenen dat Castricum een zelfstandige, landelijke gemeente kan
blijven.
De voorstanders van de IJmond, dat zijn PvdA, CDA en D66 (samen een krappe
meerderheid van tien zetels), wijzen op de banden die er vanouds met de IJmond zijn.
Ook spelen de kosten een rol als Castricum zich zou moeten uitkopen uit tal van
regelingen die met de IJmondgemeenten zijn aangegaan. De kosten worden geschat op
ruim een miljoen gulden. De IJmond heeft bij deze partijen de voorkeur, tenzij het
ROA om de hoek komt kijken. Dan ontstaat een nieuwe situatie die een heroverweging
noodzakelijk maakt. Castricum vreest alom dat zij door het ROA wordt opgeslokt.
Het CDA acht van de drie partijen het gevaar van het ROA het meest reëel. Het CDA
forceerde uitstel door een fractielid bewust met de tegenstanders van de IJmond te
laten meestemmen. Hierdoor staakten de stemmen, waardoor de kwestie de volgende
raadsvergadering opnieuw aan de orde komt. Branderhorst wil dat de IJmond de komende
weken een standpunt over het ROA laat horen. Bovendien wil hij de tijd gebruiken om
de zaak in de eigen achterban door te spreken. Het is duidelijk dat niet iedereen
binnen het CDA van harte voorstander is van aansluiting bij de IJmond, lichtte
Branderhorst toe.

Teleurstelling

D66 kreeg een teleurstelling te verwerken. De democraten wilden door middel van een
referendum horen wat de bevolking van de gewestkeuze vindt. Het voorstel werd alleen
gesteund door GroenLinks. De overige dertien raadsleden stemden tegen. De PvdA was
tegen omdat er geen garantie is dat de wil van de bevolking daadwerkelijk wordt
uitgevoerd. Immers, de provincie beslist uiteindelijk bij welk gewest Castricum wordt
ingedeeld.
Het CDA en Castricum Aktief vonden dat het onderwerp niet geschikt is voor een
referendum. Het is schier onmogelijk de bevolking uit te leggen wat de gevolgen van
de een of andere keuze zijn voor de burgers. Dit referendum wordt een chaos, aldus
Branderhorst. Fractievoorzitter A. de Jong van de VVD was van mening dat de raad de
beslissing moet nemen. De politici zijn voor deze taak nu eenmaal door de burger
gekozen. De fractie van de VVD werd gisteren aangevuld tot twee personen. J. Beltman
werd als nieuw raadslid geinstalleerd na het vertrek van Postelmans-Blankemeijer.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Beltman: ...nieuw raadslid...

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Branderhorst: ...bang voor ROA...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 24 september 2021