Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11498
 
Titel : Uitgeest vindt discussie over uittreding Gewest nog te vroeg
Auteur :
Datering : 25 juni 1993
Beschrijving : UITGEEST - De Uitgeester gemeenteraad vindt het nog te vroeg om nu al te discussiëren
over een mogelijk vertrek van Uitgeest uit het Gewest IJmond. ,,Zo lang het Gewest
IJmond nog hetzelfde Gewest IJmond is als aan het begin, is er nog niets aan de
hand'', stelde burgemeester Verdier. Maar gisteravond werd tijdens de
gemeenteraadsvergadering al wel duidelijk, dat - mocht er iets veranderen aan dat
samenwerkingsverband - Uitgeest zich 'ernstig gaat beraden' over de eigen rol.

Dat men in Uitgeest praat over het Gewest IJmond is niet zo vreemd. Daar zijn twee
duidelijke aanleidingen voor. Allereerst is er de rol van het tweede kleine dorp
binnen het gewest, en buurgemeente van Uitgeest: Casticum. Daar gaan de laatste
maanden regelmatig stemmen op om de IJmond te verlaten en aansluiting te zoeken bij
de regio Alkmaar in het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland. De tweede reden is
de toenadering naar het Gewest Zuid-Kennemerland, pakweg de regio Haarlem. Wanneer
Castricum zou vertrekken en Velsen, Beverwijk en Heemskerk zich (meer) op het zuiden
gaan richten, komt Uitgeest voor een keus te staan: blijven en naar het zuiden
kijken, of vertrekken en met Castricum mee naar het noorden.
Gisteravond werd al duidelijk dat voor in ieder geval drie van de zes fracties
aansluiting bij Noord-Kennemerland niet uitgesloten is. D66, Progressief Uitgeest en
met name de VVD houden die mogelijkheid open. Dat zijn al zes van de dertien
raadsleden. Wanneer één raadslid van de overige drie fracties er dezelfde gedachte op
na gaat houden, betekent dit dat een meerderheid van de raad aansluiting bij
Noord-Kennemerland niet uitsluit.

Beraden

,,Maar'', stelde burgemeester Verdier. ,,Zo ver is het nog lang niet. Zo lang de
IJmond de IJmond is, is er nog niets aan de hand. Maar zodra er iets ingrijpends
gebeurt, zal Uitgeest zich opnieuw moeten beraden over de rol binnen het Gewest
IJmond. Maar dat geldt eigenlijk voor alle vijf de gemeenten.''
Progressief Uitgeest-fractievoorzitter A. Sely denkt daar hetzelfde over. ,,Als de
IJmond opgaat in een ander gewest, dan bestaat voor Uitgeest de mogelijkheid om eens
elders te kijken.'' CDA-fractievoorzitter E. Rozemeijer wilde eerst de evaluatie
afwachten die spoedig gehouden moet worden over het functioneren van het gewest.
,,Eerst afwachten, dan praten we wel verder.''
De raad ging in een snel tempo door de kleine agenda heen en was het op alle punten
unaniem met elkaar eens. Ook voor wat betreft het uittrekken van 25.000 gulden voor
de inspraakprocedure voor de aangepaste gemeentelijke structuurvisie. Deze is
namelijk teruggetrokken en aangepast, omdat op de originele visie veel kritiek kwam.
In de structuurvisie komen de plannen te staan voor Uitgeest na 2000, bij voorbeeld
op het gebied van de woningbouw.
De inspraak wordt begeleid door een uitvoerige voorlichtingscampagne, die onder meer
het huis-aan-huis verspreiden van een speciale krant en drie inspraakavonden omvat.
Wel is het de bedoeling dat de hele inspraakprocedure en de besluitvorming omtrent de
structuurvisie afgerond zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
A. Sely (Progressief Uitgeest):...elders kijken...
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Uitgeest
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (origineel)
Rubriek : Gewest
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-9-2
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 21 september 2021