Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11353
 
Titel : Politiek en eigenbelang, dilemma of scheidslijn?
Auteur : Marjolein Eijkman
Datering : 16 augustus 2002
Beschrijving : Objectiviteit

'Prima, dat bijbouwen. Maar niet in mijn achtertuin.' Een veelgehoorde uitspraak wanneer er
bijvoorbeeld woningnood is en er dringend woningen gebouwd moeten worden. Maar wat nu als die
achtertuin aan een wethouder, raadslid of ander politiek betrokken persoon toebehoort? Hoe
behoort een politicus hiermee om te gaan en hoe gaan de politici hiermee om?

Door onze verslaggeefster MARJOLEIN EIJKMAN

Iedere politicus belooft de kiezers zo goed mogelijk te vertegenwoordigen en daarbij
objectiviteit in acht te nemen. Absolute objectiviteit is een illusie, mensen hebben een eigen
mening die niet zelden emotioneel getint is. Zonder die emoties zou politiek ook wel saai
worden. Zodra die emoties opspelen als het eigenbelang in het geding is, is dit begrijpelijk,
maar bij de politieke correctheid kunnen dan wel vraagtekens worden gezet. Eigenbelang is een
ruim begrip. Bij stemming over verhoging van de lasten zal een raadslid dat het zelf niet ruim
heeft, ongetwijfeld tegenstemmen. Of hier sprake is van eigenbelang, valt te betwisten. Ook
iemand die beter bemiddeld is, hoeft nog niet voor lastenverzwaring te zijn.
Alles is politiek, zoals wel wordt gezegd, dus veel besluiten komen dicht bij de deur. Een
wooncomplex dat aan de overkant van de straat wordt gebouwd, een verkeersader die achter de
woning wordt aangelegd of vermindering van subsidie aan de sportvereniging waar iemand al jaren
lid is. Is het in zo'n geval nog mogelijk de scheidslijn tussen politiek en privé te trekken?
Vrijwel niemand is in staat om emoties volledig uit te schakelen, dus ook van politici kan dit
redelijkerwijs bij zo'n dilemma niet worden verwacht. Of wel? ,,Ja'', antwoordt Castricums
wethouder verkeerszaken Piet Voulon volmondig. Hij heeft zelf te maken met situaties waarin het
eigenbelang de overhand had kunnen nemen. Bij zijn aantreden als raadslid had hij ook een
bestuursfunctie bij verkeersvereniging Castricum Veilig. Dit zorgde voor commotie binnen de
politiek en hij besloot zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Inmiddels is hij dus wethouder met onder meer de verkeerszaken onder zijn hoede. De contacten
met Castricum Veilig heeft hij naar eigen zeggen verbroken. ,,Ik spreek de voorzitter nog wel
eens, maar niet over verkeer.''

Leefomgeving

Dit ging om een bestuursfunctie, anders ligt het als de leefomgeving in het geding kan komen.
Bewoners van de Ruiterweg in Castricum laten de laatste tijd van zich horen vanwege de toename
van vrachtverkeer door de straat. Aan een woning zou hierdoor schade zijn ontstaan en de staat
van de weg is volgens de omwonenden dermate slecht dat dit alleen maar verergert. Aan diezelfde
weg woont Voulon. Ook hier houdt hij echter de politieke objectiviteit hoog in het vaandel.
,,Ook andere delen van Castricum kampen met verkeersoverlast, dat is niets nieuws. Waar je ook
woont, er is altijd wel iets wat je persoonlijk zou kunnen raken, dat moet je niet laten
meespelen.'' Voor Castricums wethouder Peter Könst lag het lastiger. Vlakbij zijn woning in
Limmen aan de Pagenlaan zou een nieuwe brandweerkazerne worden gebouwd. Iets waar hij
persoonlijk niet bepaald gelukkig mee was. Hij vond een creatieve oplossing: niet hij, maar
zijn vrouw tekende bezwaar aan. Hiermee komt zijn eigen objectiviteit niet in het geding, maar
het zal knap lastig zijn aan de ontbijttafel dit onderwerp te mijden.
Een duidelijker voorbeeld is commissielid Nico Apeldoorn (VVD) in Uitgeest. Hij is voorstander
van bebouwing op de zuidoever van het Uitgeestermeer. Niet zo vreemd, hij heeft er een stuk
grond en wil er graag een complex neerzetten. Hij onthoudt zich, om geruchten te voorkomen,
daarom altijd van stemming in de raad over dit onderwerp.
Een ander voorbeeld is fractievoorzitter Marianne Bijvoet van de VVD in Castricum. Zij woont
pal naast sportterrein De Duinloper, waar de atletiekvereniging lichtmasten wil plaatsen. Tussen
de bezwaren zal er dus ook wel een van haar zitten, zo ging het gerucht. ,,Nee, dat kun
je als raadslid niet maken'', stelt zij.
Een soortgelijk gerucht waart al jaren in Beverwijk rond. Oud-voorzitter van voetbalvereniging
De Kennemers Frans Koster is nu wethouder sportzaken. Hoewel hij zich bij zijn aantreden meteen
teruggetrokken heeft als voorzitter, beweren velen nog altijd dat door zijn inmenging het
onderkomen van De Kennemers veel rianter is dan van SV Beverwijk. Ook politici is niets
menselijks vreemd, dus enige persoonlijke betrokkenheid kan men simpelweg niet uitschakelen. In
zo'n geval is het goed de zaak aan een ander over te dragen of geen stem uit te brengen.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Wethouder Peter Könst tekende geen bezwaar aan tegen de komst van een kazerne in Limmen, zijn
vrouw wel.

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Wethouder Piet Voulon verbrak alle contacten met Castricum Veilig.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Dualisme
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-2-7
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 augustus 2021