Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11352
 
Titel : Castricumse arrogantie
Auteur :
Datering : 03 juli 2002
Beschrijving : Het klinkt allemaal zo mooi. Met de dualisering komt de lokale politiek dichter bij de burgers
te staan. Daarmee wordt de invloed van de burgers op diezelfde lokale politiek veel groter.
Ook het collegeprogramma van de fusiegemeente van Castricum, Akersloot en Limmen was
veelbelovend. Daarin stond: het betrekken van burgers bij het tot stand brengen van beleid
gebeurt via inspraak, interactieve beleidsvorming en burgerinitiatief.

De Castricumse gemeenteraad heeft al deze mooie woorden deze week in een keer van tafel
geveegd. Het ging dan wellicht niet om het tot stand brengen van beleid, maar wel om een voor
veel inwoners zeer belangrijk onderwerp: de naamgeving van de fusiegemeente. Natuurlijk, voor
de Castricummers speelt dit wat minder, immers, de minister had de gemeente alvast de naam
Castricum meegegeven. Voor hen hoeft het dus allemaal niet zo nodig.

Heel anders is het voor de inwoners van Akersloot en Limmen. In de aanloop naar de fusie is het
Castricumse gemeentebestuur meermalen verweten een te arrogante houding aan te nemen. Voor
Castricum was die fusie immers helemaal niet noodzakelijk, gewoon een annexatie van 2 kleinere
dorpen, zo werd geredeneerd door menig Limmer en Akersloter. De wijze waarop het fusieproces
verliep, heeft voor velen van hen een nare bijsmaak achtergelaten.

Maar na de fusie zou een nieuwe start worden gemaakt, iedereen zou vooruitkijken en niet meer
achterom. Een uitgelezen kans voor het nieuwe gemeentebestuur om meteen de burgers te betrekken
bij een essentiƫle beslissing: hoe gaat de fusiegemeente heten? In ieder geval geen Castricum,
zo was de afgelopen tijd meermalen vanuit de bevolking te horen. 'Dat wil ik niet op mijn
overlijdensakte hebben staan', klonk het.

Het is ook heel democratisch burgers mee te laten praten over ingrijpende beslissingen.
Natuurlijk kost zo'n onderzoek geld en natuurlijk komt er wellicht uiteindelijk toch de naam
Castricum uit naar voren. Maar door dit gewoon terzijde te schuiven en de eigen voorkeur door
te drukken, is de Castricumse raad deze week aan de democratie voorbijgegaan en heeft hij een
arrogantie tentoongespreid die tot het verleden had moeten behoren.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Dualisme
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-2-6
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 augustus 2021