Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 11350
 
Titel : Klaas de Vries als 'kwartiermaker' ingehuurd

Castricum krijgt advies over het dualisme
Auteur :
Datering : 31 mei 2002
Beschrijving : CASTRICUM - Een kwartiermaker doet denken aan het leger, maar sinds kort kunnen ze ook bij een
gemeente werken. Klaas de Vries (53) van adviesbureau Twynstra Gudde uit Amersfoort
bijvoorbeeld is ingehuurd door de gemeente Castricum. ,,De functie kwartiermaker bestaat
eigenlijk niet. Maar net als in het leger richt je een nieuwe werkplek in zodat daar goed
gefunctioneerd kan worden.''

De functie van De Vries heeft alles te maken met het dualisme, de scheiding der machten in de
gemeentepolitiek. Dit betekent dat er in de plaatselijke politiek het een en ander verandert en
dat er een nieuwe functie bijkomt. De Vries helpt daar de gemeente Castricum bij. ,,Het bureau
waarbij ik werk, geeft organisatieadviezen aan overheden, vooral gemeenten en provincie.''
Voor alle politici is het dualistisch systeem nieuw, waardoor hulp van een expert niet
overbodig is. De Vries legt het oude systeem uit: ,,In een gemeente werd een monistisch systeem
gehanteerd. De gemeenteraad was het algemeen bestuur, de baas van de gemeente. Die zocht voor
het dagelijks bestuur leden binnen de raad, de wethouders. En zei vervolgens tegen hen: 'wij
willen dit en jullie voeren dat uit. Wij nemen de beslissingen en houden daarvoor
verantwoordelijkheid, maar jullie hebben ietsje meer.' Wethouders waren bijzondere raadsleden.''

Sturen

Het nieuwe systeem is volgens de kwartiermaker gebaseerd op de landelijke structuur. ,,De
gemeenteraad controleert het college net als het parlement de regering controleert. Maar de
raadsleden mogen ook initiatieven nemen. Ik maak graag een onderscheid tussen sturen en
besturen. In de oude situatie was de gemeenteraad het bestuur, in de nieuwe situatie is dat
alleen het college. De raad geeft nu de richting aan, die stuurt. De raad in Castricum zegt
bijvoorbeeld welke kant het op wilt met de ontwikkeling van de binnenstad.''
Hij gaat verder: ,,De agenda van de raad werd altijd ingevuld door het college. Dat houdt op.
De raad moet zelf gaan nadenken welke initiatieven ontplooid moeten worden, wat ze zelf willen.
Ze moeten opdrachten gaan geven.'' Hij neemt een voorbeeld: ,,In de gemeente Groningen vonden
ze het tijd dat er een nieuw sportbeleid werd ontwikkeld. De raadsleden hebben vervolgens op
papier gezet welke dingen er in dat beleid opgenomen moest worden en heeft een bestuursopdracht
gemaakt.''

Agenda

Ook de raadscommissies zien er anders uit. Voor het dualisme was de wethouder de voorzitter en
hij bepaalde de agenda. Nu is de voorzitter een raadslid, bepaalt de commissie zelf de agenda
en is de wethouder, tenzij hij uitgenodigd is, niet aanwezig. Dit betekent een andere manier
van werken. ,,Mijn idee is, en daar voelen de voorzitters in Castricum ook voor, om per
commissie met een of twee onderwerpen te beginnen. Eerst moet er een discussie komen binnen de
commissie en vervolgens moeten er gesprekken gevoerd worden met betrokken burgers of groepen.
Daarna maak je in de commissie de balans op, bereik je overeenstemming over het initiatief en
geef je opdracht aan het college.''
Hij vertelt dat de discussie over het dualisme begon omdat iedereen zag dat de belangstelling
voor de lokale politiek op het dieptepunt was beland. ,,Er werd gekeken hoe dat kwam en hoe er
voor gezorgd zou worden dat meer mensen naar een raadsvergadering komen. Het dualisme maakt een
scherp onderscheid tussen sturen en besturen.
De raad heeft meer de rol van volksvertegenwoordiger gekregen, moet meer contact krijgen met
de bevolking en onderling meer het debat aangaan.''
Voor het bureau waar hij nu werkt, zette De Vries een simulatieproject op voor gemeenteraden.
,,Ze huren je dan in. We oefenen dan een halve dag met een fictieve gemeente en bespreken
vervolgens hoe dat ging. Dat heb ik hier ook gedaan in Castricum. Vervolgens hebben ze gevraagd
of ik het dualisme hier wilde voorbereiden. Dat doe ik tot de nieuwe griffier er is.''

Trekkracht

De Vries verwacht dat er nog wel wat tijd overheen gaat voor het nieuwe systeem goed werkt.
,,In het raadswerk gaat de trekkracht naar binnen, die van het gemeentehuis is ontzettend
groot. De raadsleden hebben de neiging in de stukken te gaan zitten.
De trekkracht van buiten is minder groot. Dat hangt samen met het feit dat de raad vaak bevolkt
wordt andere ambtenaren die vooral geinteresseerd zijn in ambtelijke dingen. Er moeten
eigenlijk meer mensen van andere beroepsgroepen in de raad komen.''
Vooral de raadsleden moeten dus wennen aan het dualisme, want voor de wethouders verandert er
niet veel. ,,In het dagelijks werk in ieder geval niet, wel binnen de eigen partij. Ze maken
geen deel meer uit van de fractie, ze hebben minder invloed in de raad en dus op de
achterban.''

1 zwart wit foto maakt deel uit van het artikel.
Klaas de Vries adviseert de gemeente Castricum over dualisme. ,,De functie kwartiermaker
bestaat eigenlijk niet.''

Foto Ronald Goedheer
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : Dualisme
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 6-2-5
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 03 augustus 2021