Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10803
 
Titel : Elf nieuwe wethouders voor de IJmond
Auteur :
Datering : 13 april 1994
Beschrijving : IJMOND - In de hele regio IJmond zijn sinds gisteravond 11 nieuwe wethouders in
functie. Soms zijn het politiek zeer ervaren rotten, soms hebben ze wat minder
ervaring. In lang niet alle gevallen zijn ze erg bekend bij de burgers die ze geacht
worden te vertegenwoordigen. In een serie korte portretjes stellen de 11 zich daarom
voor. Voor Beverwijk zijn dat J. Mak (CDA) en H. Broekhuis (D66), voor Heemskerk
H. Wienen-Hoos (CDA), B. Hollebrand (Pvda)en N. Scholten (D66), voor Velsen
F. van Hoek (VVD), J. Westendorp (VVD) en M. Vooys (D66), voor Castricum
J. van Hemert (CA) en A. Lamme (VVD) en voor Uitgeest A. Selij (PU).

BEVERWIJK

Zwart wit foto
J. Mak

J. MAK (62), CDA
Beroep: achtereenvolgens kapitein bij de Koopvaardij, seniorloods en civielrechtelijk
jurist.
Politieke loopbaan: raadslid van 1981 tot 1986. Van 1986 tot 1990 wethouder, daarna
weer raadslid en fractievoorzitter tot op heden.

,,Vanuit sociaal standpunt zie ik er tegenop, want we ontkomen niet aan pijn. Maar
technisch beschouwd zie ik het als een uitdaging.'' J. Mak begint met plezier aan
zijn nieuwe wethoudersperiode met in zijn portefeuille onder meer financiën,
economische zaken en sociale zaken. Tegen zijn zin moest hij in 1990 zijn plaats in
het dagelijks bestuur van de gemeente afstaan doordat zijn partij buiten het college
gehouden werd.
Het politieke tij is er de afgelopen 4 jaar niet gunstiger op geworden. Bezuinigingen
drukken zwaar op de gemeente. Toch heeft Mak geen moment geaarzeld toen hij de kans
kreeg om weer op het wethouderspluche te klimmen en daar onder meer de portefeuille
financiën te behartigen. ,,Juist in een periode met heftige tegenwind is het
interessant om wethouder te zijn. Met name op het gebied van de werkgelegenheid is
driest optreden vereist. We kunnen niet lijdzaam toekijken, maar moeten zelf actief
beleid ontwikkelen.''
Dat het niet altijd even leuk zal zijn, beseft Mak donders goed. ,,Er zullen
pijnlijke maatregelen genomen moeten worden. Maar ik vind het een uitdaging om te
proberen de schade zoveel mogelijk te beperken en het geld dat er nog is optimaal te
besteden.''

Zwart wit foto
H. Broekhuis

H. BROEKHUIS (61), D66
Beroep: elektrotechnisch ingenieur bij technische dienst en afdeling automatisering
bij Hoogovens, nu in de vut.
Politieke loopbaan: Sinds 1976 lid van D66, bestuurslid lokale afdeling en lid van
schaduwfractie. Nooit raadslid geweest.

Broekhuis is min of meer 'vanzelf' op de wethouderszetel terecht gekomen. ,,Eigenlijk
gaat dat al mijn hele leven zo. Ik word gevraagd en kan slecht nee zeggen.'' Omdat
D66 een grote fractie leek te worden, werden zo veel mogelijk leden opgeroepen om
zich kandidaat te stellen. ,,Door onze strikt democratische procedure, waarbij alle
leden stemmen uit kunnen brengen op de kandidaten, kwam ik vrij hoog op de lijst te
staan. Lijsttrekker T. Kellenaar zag er van af om wethouder te worden. Ik wilde
het wel doen, mits het op deeltijdbasis kan. Ik ga er dus 3 dagen mee aan de gang.''
Broekhuis krijgt groen, reiniging, milieu, in zijn portefeuille. ,,Ik ben geen
milieufreak, maar ik vind het wel belangrijk om te streven naar een duurzame
samenleving.''
Wat de reinigingsdienst betreft, staat privatisering voor Broekhuis niet bij voorbaat
vast. Hij wil meer onderzoek naar de verbetering van de efficiency en naar
samenwerking met de buurgemeenten. De D66'er wil ook de taak oppakken om de
vastgelopen kar van bestuurlijke vernieuwing weer los te trekken. Met name wil hij
de mogelijkheden van een referendum (bij voorbeeld over het afsluiten van de
Breestraat) op gemeentelijke schaal onderzoeken. ,,Op die manier kun je de burger
zelf actiever krijgen.''
Broekhuis hoopt ook dat de politieke cultuur wat vriendelijker wordt. ,,Het werk
lijkt mij heel boeiend, maar ik hou niet van spelletjes of tactiek. Het gaat mij om
de inhoud. Wat zich in Beverwijk afgespeeld heeft, is niet zo erg fraai. Daar zal ik
niet aan meedoen.''

HEEMSKERK

Zwart wit foto
H. Wienen-Hoos

H. WIENEN-HOOS (49), CDA
Beroep: huisvrouw en bestuurslid van organisaties in gezondheidszorg en kerk.
Politieke loopbaan: bestuurslid CDA Heemskerk van 1978 tot 1986, raadslid sinds 1986.

H. Wienen, de nieuwe wethouder voor volksgezondheid, maatschappelijke dienstverlening
en werkgelegenheid, verloochent haar maatschappelijke achtergrond niet. Gevraagd naar
de zaken die zij de komende jaren wil aanpakken, zegt ze spontaan: ,,Het
gecoördineerd ouderenwerk en de mantelzorg.'' Vanuit haar vele taken als
vrijwilliger heeft ze met beide sectoren nauw te maken gehad.
,,Iedereen roept steeds maar dat het gecoördineerd ouderenwerk mislukt is door alle
financiële schotjes tussen de verschillende werksoorten. Ik zie het als een taak om
te proberen die schotjes alsnog weg te breken en te komen tot een samenhangend
geheel.'' Ook de mantelzorg kan op haar warme aandacht rekenen. ,,Mantelzorg mag
nooit een voordelige vervanging van professionele hulp worden'', stelt ze voorop.
,,Maar er moet wel een duidelijke plaats voor de mantelzorg komen. Het moet iedereen
mogelijk gemaakt worden om een ziek of hulpbehoevend familielid te helpen.''
Wienen denkt hierbij aan een onkostenvergoeding voor mantelzorgers, een goede
begeleiding en een inbedding in de bestaande zorgorganisaties. ,,Ik besef dat het
hoog gegrepen is, maar ik zie het als mijn taak het te proberen.''

Zwart wit foto
B. Hollebrand

B. HOLLEBRAND (47), PvdA
Beroep: vroeger bankwerker, tegenwoordig opleider aan het opleidingsinstituut van de
PvdA.
Politieke loopbaan: van 1970 tot 1972 raadslid voor de KVP, uit onvrede opgestapt.
Van 1978 tot 1983 raadslid voor de PvdA, wegens drukke werkzaamheden gestopt. Sinds
1990 weer raadslid en tevens fractievoorzitter.

Flexibiliteit en burgergerichtheid noemt hij sleutelwoorden van zijn beleid de
komende jaren. B. Hollebrand, wethouder voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
acht dat de belangrijkste voorwaarden om tot een zinvol bestuur te komen. ,,We moeten
meer naar die burger toegaan en het vertrouwen herstellen. Als we dat niet doen,
heeft lokaal bestuur straks niks meer te betekenen.''
Een hinderpaal daarbij kan wel eens de verslechterende financiële positie van
gemeenten zijn, geeft hij toe. ,,Maar dat hoeft geen echte belemmering te vormen.
Niet alle verbeteringen kosten geld. Je kunt ook denken aan verschuivingen. Neem
bijvoorbeeld veiligheid, een onderwerp dat bij de meeste mensen ontzettend leeft. Ik
denk dat we de kant op moeten van buurtbeheer en meer surveillanten op straat. Het
geld daarvoor vind je door flexibel om te gaan met geld, middelen en mensen.''
Zaken waar Hollebrand zich echt op verheugt, zijn de totstandkoming van de woonwijken
Waterakkers en Broekpolder. ,,En ook aan bedrijventerreinen moeten we hard werken.
Kortom, allemaal interessante ontwikkelingen.''

Zwart wit foto
N. Scholten

N. SCHOLTEN (52), D66.
Beroep: hoofd onderwijsbeleid Hogeschool Alkmaar.
Politieke loopbaan: sinds 1979 in de Heemskerkse raad, van 1986 tot 1990 wethouder,
daarna raadslid en fractievoorzitter.

Op de vraag wat hij de komende jaren hoopt te verwezenlijken, wil N. Scholten,
wethouder reiniging/milieu, personeel/organisatie en onderwijs/cultuur nog geen
antwoord geven. ,,Een college vorm je met elkaar, dus ik ga niet op eigen houtje
dingen toezeggen. Pas als het college-programma openbaar gemaakt wordt, komen we met
onze plannen naar buiten.'' Wel geeft hij toe 'stiekum stokpaardjes' te hebben.
,,Maar binnen een college is het geven en nemen. Je kunt niet alles bereiken wat je
persoonlijk voor ogen staat.''
Het wethouderschap is voor Scholten niet nieuw. Ook in 1986 tot 1990 zat hij aan de
collegetafel. In de portefeuille die hij de komende tijd beheert, zitten enkele
aspecten die hem ook uit die periode al bekend zijn en enkele nieuwe taken. ,,Iets
ouds en iets nieuws, een paar dingen waar ik goed in ben en zaken waar ik me nog
helemaal in moet verdiepen, kortom, een leuke portefeuille'', constateert hij
voldaan.
Cultuur en onderwijszaken spreken hem bijzonder aan. ,,Maar ook de aspecten personeel
en organisatie lijken me heel boeiend. Daar staat de komende tijd heel wat te
gebeuren.''

VELSEN

Zwart wit foto
F. van Hoek

F. VAN HOEK (51), VVD
Beroep: docent natuurkunde aan de Hogeschool Alkmaar.
Politieke loopbaan: Vanaf 1974 voor de VVD lid van de gemeenteraad Velsen. In de
periode 1986-1990 reeds wethouder onderwijs. Nu wethouder financiën en onderwijs.

VVD'er Van Hoek is uitermate tevreden met de taak die hem in het nieuwe college is
toebedeeld. ,,Financiën is altijd een spilportefeuille en het is natuurlijk prachtig
dat de VVD die toebedeeld heeft gekregen.'' Wat de nieuwbakken wethouder wil
bereiken, is volgens hem geen kwestie van persoonlijke ambitie maar van het totale
college. ,,Al zal ik natuurlijk best een persoonlijk tintje aan het beleid willen
geven.''
Ondanks de aangekondigde fikse korting uit het gemeentefonds voor Velsen (naar
verwachting 13 miljoen gulden) ziet Van Hoek zijn taak met frisse moed tegemoet.
,,Ik hoop dat 'men' na afloop zal zeggen 'dat heeft hij goed gedaan'. En die
bezuiniging is natuurlijk wèl een uitdaging. Het is moeilijk om daar goed doorheen te
komen. Ook op onderwijsgebied liggen nog tal van interessante taken te wachten, zo is
de mening van Van Hoek. ,,Er moet een andere bestuursvorm voor het openbaar onderwijs
komen en dat is best nog een behoorlijke klus.''

Zwart wit foto
J. Westendorp

J. WESTENDORP (47), VVD.
Beroep: leraar Frans
Politieke loopbaan: vier jaar geleden op het nippertje (na hertelling) in de raad gekomen.

Westendorp heeft in het Velsense college de portefeuille gemeentewerken, verkeer en
vervoer en personeel en organisatie toebedeeld gekregen. ,,Een zware portefeuille'',
zegt hij zelf. ,,Daar ben ik heel tevreden over en zelfs een beetje gevlijd. Er is
een belangrijke taak voor me weggelegd.''
Als grootste uitdaging ziet Westendorp de takendiscussie in combinatie met de
portefeuille personeel en organisatie. ,,Dat is echt iets dat de komende 4 jaar de
volle aandacht zal vergen'', aldus Westendorp. Verder ziet de nieuwe wethouder een
belangrijke taak voor zich weggelegd als het gaat om het beheer openbare werken.
,,Er is enorm veel achterstallig onderhoud. We moeten een inhaalslag plegen'', meent
hij.

Zwart wit foto
M. Vooys

M. VOOYS (38), D66
Beroep: universitair docent aan de Rijksuniversiteit Leiden. Doet onderzoek op het
gebied van kinderen en massa-communicatie.
Politieke loopbaan: sinds 1987 lid van D66, na in verschillende commissies gezeten te
hebben, in 1990 voorzitter van de afdeling Velsen geworden. Sinds 1992 raadslid.

De portefeuille met daarin ruimtelijke ordening, milieu en sociaal- en cultureel werk
is voor Vooys een uitdagende. Vooys ziet de komende periode 2 zeer belangrijke taken
voor zich weggelegd. ,,Aan de ene kant is dat de integratie van ruimtelijke ordening
en milieu. Als je plannen maakt ze ook gelijk aan de milieunormen toetsen. In een
heel vroeg stadium het milieu al bij de plannenmakerij zien te betrekken. Want
eigenlijk heeft alles met ruimtelijke ordening te maken, en heeft alles met milieu
te maken.''

Ook op sociaal-cultureel terrein ziet de nieuwe D66-wethouder nog een belangrijke
taak. ,,Sociaal-cultureel werk is natuurlijk uitermate belangrijk voor allerlei
verschillende groepen in de samenleving'', zegt hij eerst in het algemeen. ,,En
jongerenbeleid wordt komende 4 jaar een speerpunt. Ik wil dat Velsen voor jongeren
een leuke gemeente wordt. Want dat is het tot op heden niet.''

Zwart wit foto
A.Lamme

A.LAMME (58), VVD
Beroep: stafmedewerker computercentrum RCZ nv.
Politieke loopbaan: van 1988 tot 1994 lid van commissie welzijnsplanning. Afgelopen
maart als raadslid gekozen voor de VVD.

Korter en zakelijker vergaderen. Dat is de wens die spontaan opkomt bij de kersverse
VVD-wethouder Lamme. Als nieuweling in de raad kijkt hij nog onbevangen tegen de
komende periode aan. ,,Ik heb me er de afgelopen jaren wel eens over verbaasd als het
in de raad allemaal weer zo lang moest duren. In feite zijn we dan verkeerd bezig. Ik
heb ook tijdens de college-onderhandelingen begrepen dat eigenlijk de meesten daar zo
over denken. Nu zal in de praktijk moeten blijken wat daar van terecht komt.''
Evenals Van Hemert ziet hij de ontwikkeling van de dorpskom en de afwikkeling van de
verkeersstromen als de hete hangijzers voor de komende jaren. ,,En daarbij is voor
ons de aanleg van een randweg een bespreekbare optie.''

UITGEEST

Zwart wit foto
A. Selij

A. SELIJ (49), Progressief Uitgeest (PU)
Beroep: zelfstandig ondernemer
Politieke loopbaan: in 1983 namens PU lid van de commissie welzijn, sinds 1987
raadslid, eerst als eenmansfractie van PU, van 1990 tot 1994 fractievoorzitter.

Het politieke vuur werd bij Arnold Selij aangewakkerd toen hij begin jaren tachtig
meeliep in de grote demonstraties(Amsterdam, Den Haag)tegen de kernwapens. Hij meldde
zich in 1982 aan bij Progressief Uitgeest om reeds een jaar later deze partij te
vertegenwoordigen in de commissie welzijn. Inmiddels is Selij 7 jaar raadslid. Na een
klinkende verkiezingsoverwinning werd hij wethouder van onderwijs, milieu en
volkshuisvesting.
De eerste opdracht die Selij zich stelt, is het uitvoeren van de herschikking in de
sector welzijn. ,,Op dat gebied liggen een paar zware beslissingen voor de boeg. Te
denken valt aan het vinden van een nieuw onderkomen voor jongerencentrum De Kajuit.''
De grootste ambities van de nieuwbakken wethouder liggen op het milieugebied. ,,Ik
beschouw het als mijn taak het gemeentelijke milieubeleidsplan tot en met de laatste
paragraaf uit te voeren.''
,,Het milieubeleid in Uitgeest is weliswaar al een eind op streek, maar er is nog
veel te doen. Ook al met het oog op nieuwe ontwikkelingen. Mijn hartewens is het
verminderen van het vuilaanbod, bijvoorbeeld door kritisch te zijn op verpakkingen.
Voor een deel is dit landelijk beleid. Het is echter zaak ook plaatselijk meer aan
het milieubewustzijn te appeleren. Ik wil op mijn gemak nadenken over maatregelen
om dit te bereiken, in overleg met coalitiepartner CDA. Want een goede harmonie in
het college staat voorop.''

CASTRICUM

Zwart wit foto
J. van Hemert

J. VAN HEMERT (66), Castricum Aktief
Beroep: gepensioneerd leraar geschiedenis.
Politieke loopbaan: van 1970 tot 1974 voor D66 in de raad van Castricum waarvan
3 jaar als wethouder. Van 1990 tot 1994 raadslid voor Castricum Aktief waarvan
3 jaar als fractievoorzitter.

Met verkeer en economische zaken in zijn portefeuille hoopt Van Hemert de komende
raadsperiode een belangrijke aanzet te geven voor een gezonde ontwikkeling van de
Castricumse dorpskom. De nieuwe wethouder wil dat bereiken door een geintegreerde
aanpak van 4 hoofdzaken: doorgaand verkeer, parkeren, ontwikkeling Bakkerspleintje en
economische situatie van de winkeliers. ,,We kunnen alleen tot een goede oplossing
komen als we deze zaken met elkaar in verband brengen. Daarom stond ik er ook op dat
verkeer en economische zaken in één portefeuille werden ondergebracht.''
Als meer persoonlijke wens ziet hij de totstandkoming van een overkoepelende
stichting welzijn in Castricum om de beschikbare gelden zo efficiënt mogelijk te
besteden.
 
Soort : Krantenartikel
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : IJmond
Straat/wijk :
Medium : Krantenartikel (kopie)
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-17
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 06 maart 2021