Klik hier voor een uitleg over het gebruik van de informatiebank artikelen en documenten

 
 

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 10802
 
Titel : Taakverdeling binnen het college van burgemeester en wethouders
Auteur :
Datering : 12 april 1994
Beschrijving : Castricum, 12 april 1994.

TAAKVERDELING BINNEN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS.

Onverminderd de verantwoording voor alle bestuursdaden van het
gehele college, hebben burgemeester en wethouders besloten de
taken van het college met het oog op een goede voorbereiding
van de collegiale besluitvorming en de bestuurlijke begeleiding
bij de uitvoering van de in het college genomen besluiten
als volgt vast te leggen:

De burgemeester J.M. Schouwenaar:
-bestuurlijke samenwerking/Gewest
-representatie
-automatisering
-voorlichting
-verkiezingen
-burgerzaken/burgerlijke stand/bevolking
-openbare orde en veiligheid
-politie/brandweer en rampenbestrijding/regionale brandweer
-gasbedrijf
-sport (incl.zwembad)

Wethouder J.P. van Hemert (CA) :
-verkeersplannen
-economische zaken/markten
-toerisme/VVV
-strand
-maatschappelijke dienstverlening/SDOC/ouderenbeleid
-openbare bibliotheek
-vormings-en ontwikkelingswerk/emancipatie/kunstzinnige vorming
-welzijnsprogramma
-sociaal-cultureel werk/opbouwwerk/jeugd-en jongerenwerk
-kinderopvang

Wethouder A.H. Lamme (VVD) :
-ruimtelijke ordening en volkshuisvesting/struktuur-en bestemmingsplannen
-bouwplannen van derden
-bouwvergunningen
-grondzaken/Grondbedrijf
-eigendommen
-wegen, straten en pleinen
-waterpartijen en vijvers
-riolen
-plantsoenen/begraafplaats
-gebouwenbeheer
-kermissen
-afvalverwijdering-en verwerking
-milieu

-2-

Wethouder J.M.Postma (PvdA) :
-coƶrdinatie financiƫn/begroting/rekening/maraps/belastingen
-personeel en organisatie/bestuursapparaat/arbo
-sociale zaken/bijstandsverlening
-werkgelegenheid/sociale werkvoorziening/JWG/banenpools
-Regeling opvang asielzoekers
-leefvoorzieningen gehandicapten (WVG)
-volksgezondheid
-woonruimteverdeling
-woonwagencentrum
-AMW
-basisonderwijs
-speciaal onderwijs
-voortgezet onderwijs
-onderwijsbegeleiding
-lokaal onderwijsbeleid
-volwasseneneducatie

VERVANGING VAN DE BURGEMEESTER

De vervanging van de burgemeesterdoor de wethouders is in de
hieronder aangegeven volgorde vastgesteld:
1. wethouder J.P.van Hemert
2. wethouder A.H.Lamme
3. wethouder J.M.Postma.

VERVANGING VAN DE COLLEGELEDEN ONDERLING

Wethouder Van Hemert wordt vervangen door wethouder Lamme.

Wethouder Lamme wordt vervangen door wethouder Postma.

Wethouder Postma wordt vervangen door wethouder Van Hemert.

-3-

UIT TAAKVERDELING VOORTVLOEIENDE VERTEGENWOORDIGINGEN, etc.

De burgemeester.
-lid algemeen bestuur Centrale Post Ambulancevervoer Kennemerland
-lid dagelijks en algemeen bestuur Regionale Brandweer Zuid-en
Midden-Kennemerland
-lid algemeen bestuur Bestuursacademie Randstad
-lid dagelijks en algemeen bestuur Gewest IJmond
-lid algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder-en Uitgeestermeer
-lid Raad van Commissarissen Gasbedrijf Beverwijk e.o. NV
-lid Stuurgroep Regionale Economie IJmond *

Wethouder J.P. van Hemert.
-plv. lid algemeen bestuur Centrale Post Ambulancevervoer
Kennemerland
-plv. lid dagelijks en algemeen bestuur Regionale Brandweer
Zuid-en Midden-Kennemerland
-plv. lid commissie georganiseerd overleg in ambtenarenzaken *
-plv. lid algemeen tevens dagelijks bestuur Regionaal Instituut
Openbaar Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
-plv. lid algemeen bestuur Woonwagencentrum IJmond
-plv. lid algemeen bestuur Sociaal Werkvoorzieningsschap De
Tunnel
-plv. lid algemeen bestuur Bestuursacademie Randstad
-plv. lid algemeen bestuur Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer

Wethouder A.H.Lamme.
-lid algemene raad Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o.


Wethouder J.M.Postma.
-lid commissie georganiseeerd overleg in ambtenarenzaken *
-lid algemeen bestuur Sociaal Werkvoorzieningsschap De Tunnel
-lid algemeen tevens dagelijks bestuur Regionaal Instituut
Openbaar Voortgezet Onderwijs Midden-Kennemerland
-lid algemeen bestuur Woonwagencentrum IJmond
-plv. lid algemene raad Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar
e.o.

* = benoeming door burgemeester en wethouders/overige benoemingen
door de raad

datum: 12 april 1994.
 
Soort : Archiefstuk
Naam krant : Dagblad Kennemerland
Jaargang/nummer :
Plaats : Castricum
Straat/wijk :
Medium : Notitie
Rubriek : College-onderhandelingen
Subrubriek :
Plaatsing : A4-01
Archiefdoos-map-nr. : 5-1-16
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 04 maart 2021